Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Digitální svět pro všechny

Avast se snaží o to, aby byl digitální svět bezpečný, otevřený a vůči všem férový. Digitální svobody pro všechny dosáhneme tehdy, když budeme brát ohled na svět kolem nás. Jen tým, který se vyznačuje diverzitou a inkluzí, dokáže vytvořit vizi lepšího digitálního života a řídit se jím.

Chceme zavádět změny, které prospějí lidem

Jako jedna z největších kyberbezpečnostních firem na světě si myslíme, že bychom měli jít příkladem v budování technologického sektoru, jehož základem je větší diverzita a inkluze. Neustále se snažíme budovat organizaci, v níž si najdou místo zástupci kultur a národností z celého světa. Svět čekají velké změny a my za těmito změnami chceme stát.

Současná struktura Avastu

Podporujeme technologické talenty bez rozdílu původu

V Avastu podporujeme lidi, kteří dříve vždy neměli přístup k dostatečnému vzdělání a kariérnímu růstu v oblasti přírodních věd, technologií, techniky a matematiky (STEM). Spolupracujeme s organizacemi a profesními sítěmi po celém světě, aby zvídaví lidé jakéhokoli původu či pohlaví měli příležitost dělat to, co je baví. Neustále se snažíme vylepšovat naše náborové postupy a možnosti rozvoje zaměstnanců, aby každý měl férovou a rovnocennou příležitost splnit si své profesní sny.

Autentická kultura, kterou vytvářejí všichni

Vzájemný respekt je základem skvělé spolupráce, a proto se snažíme budovat otevřené pracovní prostředí, kde si všichni cení názorů druhých a kde se všichni zaměstnanci mohou plně realizovat.

Naše příběhy

Naše iniciativy a projekty

Rodiče v Avastu
Podporujeme naše zaměstnance ve všech fázích jejich života a kariéry. Mimo jiné pomáháme těm, kteří odcházejí na rodičovskou dovolenou nebo se z ní vracejí. Nabízíme péči o děti, zábavné aktivity a vzdělávání (například kroužky programování).
Autismus v IT
Avast se účastní programu, jenž podporuje jednotlivce s poruchou autistického spektra (ASD), kteří hledají uplatnění v informačních technologiích. Vyškolení dobrovolníci z řad zaměstnanců Avastu pomáhají jednotlivcům s ASD se zdokonalováním znalostí IT, se zvyšováním sebedůvěry a se sociální interakcí.
Ženy v technologiích
Avast spolupracuje s organizacemi jako Czechitas, AjtyvIT, Code First Girls nebo Women in Identity a pomáhá školit dívky a ženy, které chtějí pracovat v IT, v různých oblastech, mezi které patří programování, testování, analýza dat a kybernetická bezpečnost.
Zaměstnanecké skupiny (ERG)
ERG jsou dobrovolné skupiny vedené zaměstnanci, které nám pomáhají budovat pracoviště vyznačující se skutečnou diverzitou a inkluzí. Působení skupin ERG, jako jsou Ženy v Avastu, Duhová aliance (LGBTQ+) nebo Asiaté v Avastu, nám pomohlo přilákat, podpořit, rozvíjet a udržet si šikovné zaměstnance různého původu a vybudovat multikulturní organizaci, která vzkvétá.
Program překonávání kulturních a jazykových rozdílů
Snažíme se budovat ohleduplnou kulturu kladoucí důraz na kulturní diverzitu a potřebu empatie a pochopení, abychom podpořili pracovní vztahy, vybudovali důvěru, respekt a produktivitu a zefektivnili komunikaci. Náš nedávno spuštěný Program překonávání kulturních a jazykových rozdílů vychází z teoretických i praktických poznatků a pomáhá nám zlepšovat schopnost komunikace a efektivitu spolupráce s kolegy po celém světě.
Akademie Avast
Akademie Avast je dvouměsíční bezplatný vzdělávací program organizovaný Avastem, který se zaměřuje na rozšiřování znalostí a rekvalifikaci (nejen) žen v oblasti IT. Kromě osvědčení a uceleného vzdělávacího balíčku získají účastníci také cenné kontakty a rady důležité pro přípravu na pohovory ohledně zaměstnání v IT. Mají jedinečnou šanci rozvíjet své dovednosti a zároveň okusit, jaké je to pracovat v Avastu. Akademie Avast je vynikajícím základem pro kariéru v oboru technologií.
Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor níže a postupem dle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu