Avast 2014: Vytvoření a použití Záchranného disku Avast

Jak vytvořit a použít Záchranný disk Avast dodávaný spolu s antivirem Avast 2014?

Pokud je váš počítač infikován škodlivým software, například nějakým druhem vyděračského trojského viru (lockscreen ransomware), který vám brání v používání počítače zobrazením svého sdělení přes celou obrazovku, nebo souborovým virem (file infector), jež brání programu Avast Antivirus v instalaci, můžete se pokusit odstranit infikované soubory ze svého počítače pomocí Záchranného disku Avast dodávaného spolu s antivirem Avast 2014 dle následujících kroků:

Vytvoření Záchranného disku Avast ve formě startovacího USB flash disku nebo CD

Pro vytvoření Záchranného disku Avast budete potřebovat nějaký další počítač s operačním systémem Windows (neinfikovaným) a s připojením k internetu, na který bude možno nainstalovat Avast 2014, a dále prázdný USB flash disk (o kapacitě 500 MB nebo více), případně prázdné CD médium s optickou mechanikou podporující zápis na CD/DVD, a vypalovací software schopný zapisovat bitové kopie CD ze souborového formátu ISO. Když máte vše připraveno, pokračujte následovně:

 1. Stáhněte si a nainstalujte Avast 2014 na nějaký další počítač s operačním systémem Windows (neinfikovaným) a s připojením k internetu. Podrobné pokyny k instalaci antiviru Avast 2014 naleznete v následujících dokumentech:

  Avast 2014: Postup instalace pro Avast Premier | Postup instalace pro Avast Internet Security | Postup instalace pro Avast Pro Antivirus | Postup instalace pro Avast Free Antivirus

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na oranžovou ikonu Avast v systémové liště a z nabídky vyberte možnost 'Otevřít okno programu Avast',
  Obrázek I. A

  ...nebo otevřete uživatelské rozhraní Avast dvojklikem na ikonu Avast umístěnou na Ploše.
  Obrázek II. A

 3. V hlavní nabídce zvolte ' Nástroje', a poté klikněte na 'Záchranný disk'.
  Obrázek III. A

 4. Nyní si je třeba zvolit typ média, které chcete pro vytvoření Záchranného disku Avast použít. Pokud hodláte použít:

  • USB flash disk - vložte prázdný USB flash disk do USB portu a pokračujte kliknutím na tlačítko 'USB'.
   Obrázek VI. A

  • Zapisovatelné CD - klikněte na tlačítko 'CD',
   Obrázek V. A

   ...načež budete vyzváni k zadání umístění. Klikněte na tlačítko 'Najít',
   Obrázek VI. A

   ...ve zobrazeném navigačním okně vyberte složku na počítači, do které chcete uložit výsledný ISO soubor (bitovou kopii CD), poté klikněte na tlačítko 'Uložit',
   Obrázek VII. A

   ...a s takto zadaným cílovým umístěním pokračujte dále kliknutím na tlačítko 'Vytvořit ISO'.
   Obrázek VIII. A

 5. Avast 2014 zobrazí celkový průběh vytváření Záchranného disku Avast, což v závislosti na rychlosti počítače a internetového připojení může trvat i několik minut.
  Obrázek IX. A

 6. Jakmile bude Záchranný disk Avast úspěšně vytvořen, klikněte na tlačítko 'OK'.
  Obrázek IX. A

Jestliže jste si zvolili Zapisovatelné CD jako cílové medium pro Záchranný disk Avast, budete muset výsledný ISO soubor vypálit na prázdné zapisovatelné CD pomocí optické mechaniky podporující zápis na CD/DVD s vypalovacím software schopným zapisovat bitové kopie CD ze souborového formátu ISO. Počítače s operačními systémy:

 • Windows 7 nebo Windows 8 - umožňují vypalovat ISO soubory na zapisovatelná CD pomocí vestavěného Nástroje systému Windows pro vypalování bitových kopií disků - podrobné pokyny naleznete v dokumentaci na webu společnosti Microsoft:

  Vypálení disku CD nebo DVD ze souboru ISO

 • Windows Vista nebo Windows XP - vyžadují použití dodatečného vypalovacího software třetí strany, jež podporuje zápis bitových kopií CD v souborovém formátu ISO - více informací, včetně odkazů na různé postupy zápisu ISO souborů, naleznete například na Wikipedii:

  Wikipedia - ISO obraz


Spuštění počítače z externího startovacího media se Záchranným diskem Avast

Po vytvoření Záchranného disku Avast je třeba zajistit, že infikovaný počítač nastartuje právě z externího USB flash disku či CD se Záchranným diskem Avast, a nikoliv z pevného disku s infikovaným operačním systémem Windows. Docílit toho lze následovně:

 1. Vložte startovací médium se Záchranným diskem Avast do infikovaného počítače, tzn. pokud jste vytvořili Záchranný disk Avast na:

  • USB flash disk - vypněte infikovaný počítač a vložte USB flash disk se Záchranným diskem Avast do jeho USB portu.

  • Zapisovatelné CD - vložte CD se Záchranným diskem Avast do CD/DVD jednotky v infikovaném počítači, který poté vypněte.

 2. Znovu zapněte infikovaný počítač, a jakmile se začne spouštět, tak se na inicializační obrazovce BIOSu počítače (obvykle logo výrobce počítače, popř. detailní hardwarová inicializace, jež se zobrazí několik vteřin před tím, než začne startovat operační systém Windows) dívejte po textu s informací, jak se dostat do startovací nabídky - tzv. "Boot menu". Vzhledem k obrovskému množství výrobců počítačů a BIOSů, existuje i mnoho způsobů, jak se do Boot Menu dostat. Pro vyvolání Boot Menu jsou nejčastěji používány klávesy "Esc", "F12" nebo "F11", ale u některých modelů počítačů, či u konkrétních výrobců, může jít i o jiné klávesy, např. "F10", "F9", "F8" nebo "F5". Jakmile zjistíte správnou klávesu, kterou je třeba stisknout pro vstup do Boot Menu, restartujte znovu počítač a ihned poté tuto klávesu začněte opakovaně tisknout.
  Obrázek I. B

 3. Až se dostanete do Boot Menu, je třeba zvolit, jaký typ startovacího média se Záchranným diskem Avast je vložen v počítači, tzn. pokud jste vytvořili Záchranný disk Avast na:

  • USB flash disk - vyberte ze seznamu zařízení, které nese název "Removable Devices", "USB Flash Drive", "USB Storage Device", "USB", "USB-HDD" a podobně, někdy může být uvedeno i v podnabídce spolu s ostatními diskovými jednotkami.
   Obrázek II. B

  • Zapisovatelné CD - vyberte ze seznamu zařízení, které nese název "CD-ROM Drive", "CDROM", "CD/DVD/CD-RW...", "CD/DVD: typový model", "ATAPI CD: typový model" a podobně, někdy může být uvedeno i v podnabídce spolu s ostatními diskovými jednotkami.
   Obrázek III. B

 4. Jakmile počítač nastartuje z externího USB flash disku či CD, zobrazí se na několik vteřin zpráva "Press any key to boot from CD or DVD...", popř. "Stisknutím libovolné klávesy spustíte počítač z disku CD nebo DVD...". Spusťte tedy Avast Rescue Disk stiskem jakékoliv klávesy dříve, než tato zpráva zmizí.
  Obrázek IV. B

Poznámka:
Pokud nemůžete přijít na způsob, jak se dostat do Boot Menu a nastartovat z externího USB flash disku či CD, podívejte se prosím do uživatelského manuálu k počítači, nebo do dokumentace na webu příslušného výrobce, popř. kontaktujte přímo podporu výrobce. Počítače vyrobené před rokem 2001 ještě nemusí startování z externího USB flash disku podporovat.


Otestování přítomnosti virů na počítači pomocí Záchranného disku Avast

Po spuštění průvodce Záchranného disku Avast z externího USB flash disku či CD na infikovaném počítači je třeba provést testování souborů, a ověřit tak, zda na počítači nejsou nějaké viry. Postup je následovný:

 1. Z úvodní obrazovky lze spustit testování počítače na přítomnost virů po výběru jedné z následujících předvoleb:

  • All hard discs (Všechny pevné disky - výchozí předvolba) - pro otestování celého počítače.
   Obrázek I. C

  • Selected folders/discs (Vybrané složky/disky)- pouze pro otestování určité složky nebo diskové jednotky, popř. více složek nebo diskových jednotek. V takovém případě, ještě musíte kliknout na tlačítko 'Change'...
   Obrázek II. C

   ...ve zobrazeném navigačním okně vybrat každou složku nebo disk, který si přejete otestovat, a potvrdit svůj výběr kliknutím na tlačítko 'OK'.
   Obrázek III. C

  Poznámka:
  Pokud bude potřeba, můžete rovněž zaškrtnout 'Scan all archives' (Testovat všechny archivy) pro skenování archivů, tj. komprimovaných souborů CAB, ZIP, RAR apod. V závislosti na velikosti všech archivů na počítači se však doba testování může protáhnout.

 2. Pro zahájení testování pak klikněte na tlačítko 'Start scan' (Spustit test).
  Obrázek IV. C

 3. Poté se zobrazí celkový průběh testování, což v závislosti na rychlosti počítače a množství testovaných dat může trvat i několik minut.
  Obrázek V. C

 4. Jakmile se testování dokončí, na obrazovce se v poznámkovém bloku otevře "scanlog" s výsledky testování, jež si lze v případě potřeby uložit. Jestliže byl nějaký infikovaný soubor nalezen, tak bude uveden ve výsledcích testování,
  Obrázek VI. C

  ...a pokud okno se "scanlogem" posunete stranou nebo zavřete, dostanete se zpět k průvodci Záchranného disku Avast, kde jsou k vidění stručné výsledky s počtem infikovaných souborů.
  Obrázek VII. C


Oprava či odstranění infikovaných souborů pomocí Záchranného disku Avast

Po otestování infikovaného počítače průvodce Záchranného disku Avast zobrazí kolik infikovaných souborů bylo nalezeno. Jestliže jsou některé soubory označeny jako infikované, lze infekci odstranit výběrem jedné ze dvou následujících možností:

 • Fix automatically (Opravit automaticky)

  1. Výběrem této možnosti se Záchranný disk Avast pokusí odstranit škodlivý kód ze všech infikovaných souborů, zatímco ponechá zbývající data každého souboru netknutý. Pokud pokus o opravu nějakého souboru selže, bude takový soubor z infikovaného počítače automaticky smazán.
   Obrázek I. D

  2. Jakmile se automatická oprava dokončí, tak na následující obrazovce s výsledky klikněte na tlačítko 'Quit and restart computer' (Ukončit a restartovat počítač) pro ukončení Záchranného disku Avast a restart počítače.
   Obrázek II. D

 • Do it manually (Opravit ručně)

  1. Kliknutím na tuto možnost vám Záchranný disk Avast dá na výběr, které infikované soubory si přejete zkusit opravit, a které necháte kompletně smazat.
   Obrázek III. D

  2. Na další obrazovce uvidíte tabulku se seznamem všech infikovaných souborů. V prvním sloupečku lze zaškrtnutím vybrat každý soubor, který se chystáte opravit či smazat. Poté je možno kliknout na tlačítko:

   • 'Fix automatically' (Opravit automaticky)- pro pokus o odstranění škodlivého kódu z vybraných souborů, zatímco se zbývající data každého souboru ponechají netknutá. Pokud pokus o opravu nějakého souboru selže, bude takový soubor z infikovaného počítače automaticky smazán.

   • 'Repair selected' (Opravit vybrané) - pro pokus o odstranění škodlivého kódu z vybraných souborů, zatímco se zbývající data každého souboru ponechají netknutá. Bohužel, oprava některých souborů se nemusí podařit, jelikož se jedná kompletně o škodlivý software, a takové soubory je pak tedy potřeba ručně smazat.

   • 'Delete selected' (Smazat vybrané) - pro kompletní smazání vybraných souborů z počítače.
   Obrázek IV. D

   ...a po dokončení vybrané akce se zobrazí potvrzení s výsledky, kde klikněte na tlačítko 'OK'.
   Obrázek V. D

   Poznámka:
   Pokud jste na úvodní obrazovce průvodce Záchranného disku Avast zaškrtnuli volbu 'Scan all archives' (Testovat všechny archivy) pro skenování archivů, a byl nalezen nějaký infikovaný archiv, můžete zde take zaškrtnout 'Delete infected archives' (Smazat infikované archivy) pro smazání infikovaných archivů.

  3. Jakmile je vše dokončeno, pokračujte dále kliknutím na tlačítko 'continue' (pokračovat)...
   Obrázek VI. D

   ...a na následující obrazovce s výsledky klikněte na tlačítko 'Quit and restart computer' (Ukončit a restartovat počítač) pro ukončení Záchranného disku Avast a restart počítače.
   Obrázek VII. D

Po restartu počítače můžete vyjmout USB flash disk/CD se Záchranným diskem Avast z USB portu/CD-DVD jednotky.


Podmínky

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Operační systémy:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku