Avast Antivirus: Změny nastavení antivirových štítů

Jak změnit nastavení antivirových štítů

Štíty programu Avast Antivirus v počítači aktivně analyzují příchozí a odchozí data, zda neobsahují něco potenciálně škodlivého. Tyto komponenty zjišťují a blokují škodlivé soubory, nebezpečné webové stránky, neoprávněná připojení a jiné hrozby.

Informace o nastaveních jednotlivých antivirových štítů naleznete v následujících částech:

Výchozí nastavení jsou pro většinu systémů optimální, takže pokud vám zrovna nezpůsobují nějaké problémy, nedoporučujeme je měnit.

Zapnutí a vypnutí štítu

Štít můžete aktivovat či deaktivovat následujícím způsobem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a přejděte do části NastaveníKomponenty.
 2. U příslušného pole klikněte na posuvník ZAP./VYP.:
  • Chcete-li štít deaktivovat, klikněte na zelený posuvník ZAP. a vyberte, na jak dlouho tak chcete učinit (10 minut, 1 hodina, do restartu počítače nebo trvale).
  • Chcete-li štít povolit, klikněte na červený posuvník (VYP.). Tento posuvník změní barvu na zelenou (ZAP.).

Na systémové liště také můžete aktivovat či deaktivovat všechny štíty, FirewallOvěřené weby najednou. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avastu , vyberte možnost Ovládání štítů programu Avast a poté z kontextové nabídky vyberte požadovanou akci.

Všechny důležité bezpečnostní komponenty, jako jsou antivirové štíty nebo Firewall, důrazně doporučujeme ponechat aktivované. Díky nim máte k dispozici maximální ochranu. Tyto možnosti nedoporučujeme vypínat trvale (výběrem možností Ukončit permanentně nebo Vypnout natrvalo).

Nastavení Štítu souborového systému

Štít souborového systému aktivně testuje všechny programy a soubory na pevném disku, když jsou otevřeny, spuštěny, změněny nebo uloženy. Štít souborového systému v případě nálezu malwaru znemožní příslušnému programu či souboru infikovat počítač.

Chcete-li nastavení Štítu souborového systému změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Štít souborového systému. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Testovat při spouštění: Určete, zda má Štít souborového systému testovat programy, skripty a knihovny při každém jejich spuštění.
 • Testovat při otevírání: Určete, které typy souborů má Štít souborového systému testovat při každém otevírání.
 • Testovat při zápisu: Určete typy souborů, které má Štít souborového systému testovat při jejich vytváření či úpravách.
 • Testovat při připojování: Určete typy souborů, které má Štít souborového systému testovat na výměnných médiích (např. jednotkách USB či discích DVD).
 • Výjimky: Určete soubory a složky, které má Štít souborového systému ignorovat.
 • Pokročilé: Určete nastavení testů, která mají vliv na výkon systému a přesnost testování.
 • Akce: Určete soubory a složky, které má Štít souborového systému ignorovat.
 • Archivy: Určete typy komprimovaných souborů, které má Štít souborového systému při kontrole na přítomnost malwaru rozbalovat.
 • Citlivost: Určete nastavení heuristické analýzy, která zjišťuje neznámý malware.
 • Report: Určete, zda má Štít souborového systému vytvářet reporty výsledků testů.

Nastavení Behaviorálního štítu

Behaviorální štít sleduje programy nainstalované v počítači, zda se nechovají podezřele, což může značit, že obsahují nebezpečný kód.

Chcete-li nastavení Behaviorálního štítu změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Behaviorální štít. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Hlavní nastavení: Určete, jak postupovat v případě nálezu hrozby.
 • Výjimky: Určete složky, které chcete z testů Behaviorálního štítu vyloučit.

Nastavení Poštovního štítu

Poštovní štít testuje příchozí a odchozí e-mailové zprávy na přítomnost hrozeb. Testovány jsou pouze zprávy přijímané nebo odesílané poštovními klienty, jako jsou Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird.

Chcete-li nastavení Poštovního štítu změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Poštovní štít. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Hlavní nastavení: Určete, které typy zpráv mají být Poštovním štítem testovány – příchozí či odchozí zprávy a zprávy v diskusních skupinách. Chcete-li si zajistit úplné zabezpečení, doporučujeme aktivovat testování všech typů e-mailů.
 • Chování: Aktivujte nebo deaktivujte podpisy Avastu v e-mailech, které vás a příjemce informují, zda jsou zprávy čisté nebo infikované. Dále můžete určit, co se má provádět při testech, a nastavit možnosti pro Microsoft Outlook.
 • Testování SSL: Aktivujte nebo deaktivujte testování přijatých nebo odeslaných e-mailů pomocí šifrovaného připojení SSL/TLS. Někdy je nutné, abyste na obrazovce Testování SSL exportovali certifikát a importovali jej do úložiště certifikátů příslušného poštovního klienta.
 • Akce: Nastavte automatické reakce na nalezené hrozby.
 • Archivy: Určete typy komprimovaných souborů, které má Poštovní štít při kontrole na přítomnost malwaru rozbalovat.
 • Citlivost: Určete nastavení heuristické analýzy, která zjišťuje neznámý malware.
 • Report: Určete, zda má Poštovní štít vytvářet reporty výsledků testů.

Nastavení Webového štítu

Webový štít aktivně testuje data přenášená při procházení internetu, čímž brání stažení malwaru a jeho spuštění v počítači.

Chcete-li nastavení Webového štítu změnit, otevřete uživatelské rozhraní programu Avast, zvolte možnosti NastaveníKomponenty a klikněte na možnost Přizpůsobit u položky Webový štít. Na levém panelu naleznete následující nastavení:

 • Hlavní nastavení: Určete nastavení testování webu, testování skriptů a testování HTTPS a dalších funkcí. Můžete tím zrychlit testování nebo zvýšit přesnost testů.
 • Testování webu: Určete, který typ obsahu má být testován.
 • Výjimky: Určete adresy URL, typy MIME (přípony poštovních souborů) a procesy, které chcete z testování vyloučit. Tato možnost se hodí, když z jednoho důvěryhodného zdroje stahujete mnoho souborů.
 • Akce: Nastavte automatické reakce na jakékoli online hrozby nalezené Webovým štítem.
 • Archivy: Určete typy komprimovaných souborů, které má Webový štít při kontrole na přítomnost malwaru rozbalovat.
 • Citlivost: Určete nastavení heuristické analýzy, která zjišťuje neznámý malware.
 • Blokování stránek: Zablokujte přístup ke konkrétním webovým stránkám.
 • Testování skriptů: Vyberte prohlížeče, ve kterých má Webový štít blokovat škodlivé skripty. Mezi ně patří vzdálené hrozby z internetu a vnějších zdrojů nebo místní hrozby uložené na pevný disk či do mezipaměti prohlížeče. Testování skriptů také dokáže zjistit a zablokovat skripty, jež pocházejí ze šifrovaných připojení (HTTPS).
 • Výjimky pro skripty: Určete adresy webových stránek, které chcete z testování skriptů vyloučit. Je možné vyloučit konkrétní webové adresy, abyste mohli přistupovat k veškerému jejich obsahu. Zaškrtněte pole a zadejte adresu URL, kterou chcete vyloučit. Výjimky nastavujte, pouze pokud víte, že webová stránka, kterou chcete z testování vyloučit, je bezpečná.
 • Report: Určete, zda má Webový štít vytvářet reporty výsledků testů.
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku