Avast 2014: Obsluha Virové truhly

Jak se používá Virová truhla u Avast 2014 ?

Virová Truhla je zabezpečeným a zcela izolovaným místem, resp. 'karanténou', pro ukládání potenciálně škodlivých souborů zcela odděleně od operačního systému. Soubory uvnitř Virové Truhly nelze spouštět a nemůže k nim přistupovat žádný vnější běžící proces, softwarová aplikace nebo virus. Ať již záměrné či nechtěné poklikání na nějaký soubor zde nepovede k jeho spuštění, ale pouze ke zobrazení odpovídajících vlastností. Jedná se o tedy jednoduchou bezpečnostní funkci, jež zabrání náhodnému spuštění těchto souborů a tak i možnému narušení systému počítače. Takto uložené soubory pak nepředstavují žádné riziko. Instrukce k používání Virové truhly je možno rozdělit do několika následujících sekcí:

Přístup do Virové truhly

Virová Truhla se v programu Avast 2014 otevírá následovně:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na oranžovou ikonu Avast v systémové liště, a z nabídky vyberte možnost 'Otevřít okno programu Avast',
  Obrázek I. A

  ...nebo otevřete uživatelské rozhraní programu dvojklikem na ikonu Avast umístěnou na Ploše.
  Obrázek II. A

 2. V hlavní nabídce zvolte ' Test', a poté klikněte na tlačítko 'Karanténa (Virová truhla)'.
  Obrázek III. A


Nastavení Virové truhly

Ve výchozím nastavení má Virová truhla přiřazeno 256 MB jako maximum místa z pevného disku počítače, a 16 MB jako maximální velikost každého jednotlivého souboru, který lze z Virové truhly odeslat. Pro případné změny těchto hodnot si zvolte ' Nastavení' z hlavní nabídky v okně programu Avast,

Obrázek I. B

...a zde v sekci 'Obecné' se posuňte směrem dolů do části 'Virová truhla'.

Obrázek II. B


Přidávání souborů do Virové truhly

Jestliže Avast 2014 nalezne infikovaný nebo podezřelý soubor, pokusí se jej nejprve opravit. U souborů, které obsahují pouze škodlivý kód, však jakýkoliv pokus o opravu zpravidla selže, a Avast 2014 se je tedy následně pokusí přesunout do Virové truhly. Pokud se některý z infikovaných souborů odmítá přesunout i do Virové truhly, dojde k jeho automatickému smazání. Výchozí akce, které má Avast 2014 v takových případech vykonávat, lze uživatelsky měnit v 'Nastavení' jak pro odpovídající typy Testů, tak i příslušné součásti Aktivni ochrany (tj. 'Štít souborového systému', ' Mailový štít', 'Webový štít').

Pokud je potřeba nějaký soubor přesunout do Virové truhly ručně, stačí postupovat následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv na seznam souborů v sekci Virová Truhla a z kontextové nabídky vyberte možnost 'Přidat...'.
  Obrázek I. C

 2. Přes zobrazené navigační okno nalezněte soubor, který potřebujete přidat do Virové truhly (např. soubor Sample.xls) a po jeho označení klikněte na tlačítko 'Otevřít'.
  Obrázek II. C

 3. Požadovaný soubor by se měl zobrazit na seznamu v sekci Virová Truhla.
  Obrázek III. C


Testování souborů ve Virové truhle

Možnou přítomnost virů u souborů obsažených ve Virové truhle je možno ručně otestovat dle následujících pokynů:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor (nebo označený výběr více souborů) ze seznamu v sekci Virová Truhla a z kontextové nabídky vyberte možnost 'Test'.
  Obrázek I. D

  Na okamžik se může objevit dialog s průběhem testování.
  Obrázek II. D

 2. Až bude testovaní dokončeno, zobrazí se dialog s hlášením o výsledcích testu. Pro jeho zavření stačí kliknout na tlačítko 'OK'.
  Obrázek III. D


Obnova souborů z Virové truhly

Jestliže je potřeba obnovit nějaký soubor z Virové truhly zpět na jeho původní umístění, klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor (nebo označený výběr více souborů) ze seznamu v sekci Virová Truhla a z kontextové nabídky vyberte možnost 'Obnovit'.

Obrázek I. E

Mějte však prosím na paměti, že k obnově souborů z Virové truhly, a zavirovaných souborů především, by se mělo přistupovat jen za účelem přechodného řešení nějakých kritických situací (např. po přesunutí nějakého systémového nebo důležitého souboru). Jakákoliv manipulace se zavirovanými soubory předpokládá určité pokročilé zkušenosti a obezřetnost, především z důvodů možných rizik dalšího zavirování systému a s tím souvisejícího narušení zabezpečení počítače.


Přesun souborů z Virové truhly

Jestliže je potřeba uložit kopii nějakého souboru z Virové truhly na vámi vybrané místo, klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor (nebo označený výběr více souborů) ze seznamu v sekci Virová Truhla, z kontextové nabídky vyberte možnost 'Přesunout...',

Obrázek I. F

...poté zvolte umístění, kam požadujete daný soubor uložit (např. na Plochu ve Windows) a klikněte na tlačítko 'OK'.

Obrázek II. F

Avšak stejně jako v případě funkce obnovy, tak i k přesunu souborů z Virové truhly, a zavirovaných souborů především, by se mělo přistupovat jen za účelem přechodného řešení nějakých kritických situací (např. po přesunutí nějakého systémového nebo důležitého souboru). Jakákoliv manipulace se zavirovanými soubory předpokládá určité pokročilé zkušenosti a obezřetnost, především z důvodů možných rizik dalšího zavirování systému a s tím souvisejícího narušení zabezpečení počítače.


Jakýkoliv podezřelý soubor, či naopak soubor označený nesprávně jako zavirovaný (tzv. falešný poplach), lze z Virové truhly poslat do Virové laboratoře AVAST k další analýze. Většina těchto vzorků je analyzována systémem četných automatizovaných procesů. Všechny ostatní vzorky, např. soubory označené nesprávně jako zavirované, je zapotřebí prověřit ručně našimi virovými analytiky. Pro odeslání souboru k virové analýze postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor (nebo označený výběr více souborů) ze seznamu v sekci Virová Truhla a z kontextové nabídky vyberte možnost 'Odeslat do virové laboratoře...'.
  Obrázek I. G

 2. Zobrazí se okno s formulářem, kde nejprve z rolovací nabídky vyberte o jaký typ vzorku se jedná, tj. zda budete odesílat soubor obsahující 'Potenciální škodlivý kód' nebo hlásit 'Falešný poplach', a dále vyplňte co nejvíce souvisejících informací do zbývajících kolonek. V případě falešného poplachu rovněž upřesněte údaje v textových polích Jméno programu1, Vydavatel programu1, číslo Verze programu1, a také zdůvodněte proč by daný soubor či program neměl být detekován jako zavirovaný.
  Obrázek II. G

 3. Jakmile budou veškeré uvedené náležitosti vyplněny, potvrďte věrohodnost zadaných informací zaškrtnutím políčka 'Vím co dělám',
  Obrázek III. G

  ...a poté stiskněte tlačítko 'Odeslat'.
  Obrázek IV. G

 4. Následně se vám ukáže dialog s informací, že daný soubor bude odeslán k analýze během příští aktualizace2. Pro jeho zavření klikněte na tlačítko 'OK'.
  Obrázek V. G

1Poznámka:
Kolonky Jméno programu, Vydavatel programu, Verze programu se zobrazí jako aktivní pouze při volbě typu 'Falešný poplach'.

2Poznámka:
Pokud neproběhne odeslání souboru k virové analýze, prověřte si, zda takový soubor nepřekračuje maximální velikost zadanou v Nastavení Virové truhly.


Mazání souborů z Virové truhly

Jakýkoliv soubor obsažený ve Virové truhle lze samozřejmě trvale a zcela snadno vymazat:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor (nebo označený výběr více souborů) ze seznamu v sekci Virová Truhla a z kontextové nabídky vyberte možnost 'Smazat'.
  Obrázek I. H

 2. Poté co budete dotázáni, zda opravdu chcete označené sobory smazat, klikněte na tlačítko 'Ano'.
  Obrázek II. H

 3. Smazaný soubor tímto bude odstraněn i ze seznamu v sekci Virová Truhla.
  Obrázek III. H


Podmínky

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Operační systémy:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku