Avast 2014: Kontrola zda Avast Antivirus spolehlivě chrání počítač proti malware

Jak otestovat zda Avast 2014 spolehlivě chrání počítač proti malware?

V určitých situacích může být potřeba ověřit, zda nedošlo k deaktivaci rezidentní ochrany nějakým malware (škodlivým software), nejčastěji například tím, který byl již v systému přítomen před instalací Avast 2014, popř. jenž infikoval počítač kvůli absenci aktuální verze Jádra a virové databáze (VPS). Test funkčnosti rezidentní ochrany u Avast 2014 pomocí testovacího souboru, konkrétně tzv. EICAR Standard Anti-Virus Test File, je velice jednoduchý:

Jak otestovat funkčnost rezidentní ochrany přes Avast Webový štít?

Avast Webový štít chrání počítač proti malware během používání internetu (surfování, stahování souborů, atd.), kdy dokáže rozpoznat a zamezit případnému ohrožení z webu, např. webové stránky infikované škodlivými skripty. Pokud během stahování souboru z internetu rozpozná malware (škodlivý software), automaticky stahování takového souboru zastaví, aby se zamezilo možné infikaci počítače. Funkčnost rezidentní ochrany lze přes Avast Webový štít ověřit následovně:

 1. Otevřete si stránku s odkazem pro stažení testovacího souboru EICAR Standard Anti-Virus Test File na webu EICAR, t.j.:

  http://www.eicar.org/85-0-Download.html

  Obrázek I. A

 2. Na této stránce přejděte do sekce pojmenované Download area using the standard protocol http a klikněte na odkaz 'eicar.com' pro stažení testovacího souboru EICAR Standard Anti-Virus Test File.
  Obrázek II. A

 3. Pokud se poté zobrazí varovné hlášení nad oranžovou ikonou Avast v systémové liště, se sdělením, že "Avast Webový štít zablokoval škodlivou webovou stránku nebo soubor" (Infekce: EICAR Test-NOT virus!!!),
  Obrázek III. A

  ...tak rezidentní ochrana v Avast 2014 funguje na vašem počítači správně.


Jak otestovat funkčnost rezidentní ochrany přes Avast Štít souborového systému? (Volitelně)

Jelikož je Avast Webový štít u Avast 2014 pouze jednou z mhoha částí z jeho vícevrstvé rezidentní ochrany systému před malware, lze volitelně ověřit závěr přechozího testu přes Avast Štít souborového systému, jež kontroluje veškeré programy v okamžiku kdy jsou spouštěny, a rovněž všechny ostatní soubory, když dochazí k jejich otevírání, ukládání či kopírování. Pokud je rozpoznáno cokoliv podezřelého, Avast Štít souborového systému zamezí příslušnému programu ve spuštění, popř. příslušnému souboru v otevření, uložení či kopírování, a ochrání tak počítač včetně dat před možným poškozením. Funkčnost rezidentní ochrany lze přes Avast Štít souborového systému ověřit následovně:

 1. Otevřete si stránku s odkazem pro stažení testovacího souboru EICAR Standard Anti-Virus Test File na webu EICAR, t.j.:

  http://www.eicar.org/85-0-Download.html

  Obrázek I. B

 2. Na této stránce přejděte do sekce pojmenované Download area using the secure, SSL enabled protocol https a klikněte na odkaz 'eicar.com' pro stažení testovacího souboru EICAR Standard Anti-Virus Test File zabezpečeně přes HTTPS.
  Obrázek II. B

 3. Jelikož během přenosu přes zabezpečený SSL protokol není možné testovat malware, Avast Webový štít nemá možnost rozpoznat a zablokovat testovací soubor EICAR Standard Anti-Virus Test File. Internetový prohlížeč se tak může pokusit vytvořit dočasnou kopii stahovaného souboru (tzv. cache file) na pevném disku vašeho počítače. V okamžiku kdy k tomu dojde, se vám zobrazí varovné hlášení nad oranžovou ikonou Avast v systémové liště, se sdělením, že "Avast Štít souborového systému zablokoval útok" (Infekce: EICAR Test-NOT virus!!!),

  Obrázek III. B

  ...což lze považovat za potvrzení, že rezidentní ochrana v Avast 2014 funguje na vašem počítači správně.


Podmínky

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Operační systémy:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku