Avast 2016: Řešení problémů, pokud nefunguje některá komponenta Avastu

Jak vyřešit problém, pokud některá z funkcí Avastu přestala fungovat

Problém

Jedna nebo více funkcí programu Avast Antiviru (jako jsou rezidentní štíty, Firewall nebo jiná komponenta) zobrazuje stav ZASTAVENO a nelze ji ručně spustit v uživatelském prostředí Avast.

Podrobnosti

Toto je obvykle způsobeno omezenými nebo nejednotnými oprávněními k zápisu na disk, do systémových složek nebo Windows registrů, což zabraňuje Avast instalátoru od instalování, aktualizování, mazání nebo přepisování některých souborů programu anebo položkami registru. V případě, že jsou některé tyto soubory nebo položky poškozeny nebo chybí, může to mít za následek nefunkčnost Avast Antiviru nebo některých jeho funkcí.

Řešení

Před pokračováním v postupu řešení těchto potíží se prosím ujistěte, že jste přihlášeni do Windows jako uživatel s administrátorskými právy a všechny ostatní programy ve Windows jsou zavřeny.

 1. Odinstalujte Avast Antivirus ze systému pomocí odinstalačního nástroje Avast dle pokynů v následujícím článku:
 2. Ručně smažte všechny zbývající soubory Avastu z následujících výchozích umístění:

  64 bit typ/verze:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software nebo C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software


  32 bit typ/verze:
  • C:\Program Files\Avast Software nebo C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software
  V závislosti na vašich systémových nastavení mohou být výše uvedené položky skryty. Pro zobrazení skrytých složek ve Windows 10, navštivte následující článek a klikněte a klikněte na záložku nazvanou Najít soubory pomocí vyhledávání:
 3. Ručně odinstalujte ovladače Avast Firewall (nebo Avast Firewall NDIS Filter Driver), pokud jsou ve Vlastnostech vašeho připojení k síti:
  1. V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na ikonu Síť v levém panelu a vyberte Vlastnosti a z kontextového menu otevřete Centrum sítí a sdílení.
  2. V centru sítí a sdílení klikněte na Změnit nastavení adaptéru v levém panelu pro otevření Síťových připojení.
  3. V síťových připojení klikněte pravým tlačítkem na jednu z vašich ikon připojení (například Připojení k místní síti) a zvolte Vlastnosti z kontextového menu.
 4. Restartujte váš počítač a spusťte Windows v Nouzovém režimu dle následujících pokynů na stránkách Microsoftu:
 5. V nouzovém režimu Windows vyhledejte a smažte všechny soubory začínající aswNdis*.*, pokud jsou v následující složce či podsložkách:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. Jestliže Windows (spuštěný v nouzovém režimu) odmítne smazat jakýkoli z těchto souborů, můžete převzít vlastnictví souboru:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převzít a potom klikněte na Vlastnosti v kontextovém menu.
  2. Klikněte na záložku Zabezpečení a následně na Pokročilé.
  3. Nahoře vedle Vlastníka klikněte na Změnit (pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano).
  4. Vepište Správce nebo Správci do kolonky z názvem "Zadejte název pro výběr", pro potvrzení klikněte na Kontrola jmen, a poté klikejte opakovaně na tlačítko OK pro potvrzení změn, dokud nejsou uzavřena všechna otevřená okna.
 7. Vyčistěte veškerý offline obsah a cookies z webového prohlížeče podle pokynů, které jsou k dispozici na stránkách dodavatele:
 8. Dočasně vypněte všechny firewall programy. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 9. Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi Avast Antivirus. Pro podrobné instalační pokyny, přejděte, prosím, na následující návod:
 10. Vložte vaši licenci do Avast Antivirus. Pro podrobné instrukce k aktivaci vašeho předplatného, přejděte, prosím na následující návod:
 11. V případě, že nemáte Avast Premier nebo Avast Internet Security, které již obsahují vlastní firewall, zapněte váš firewall program. Další instrukce, jak zapnout váš firewall, naleznete v dokumentaci dodavatele. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 1. Odinstalujte Avast Antivirus ze systému pomocí odinstalačního nástroje Avast dle pokynů v následujícím článku:
 2. Ručně smažte všechny zbývající soubory Avastu z následujících výchozích umístění:

  64 bit typ/verze:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software nebo C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software


  32 bit typ/verze:
  • C:\Program Files\Avast Software nebo C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software
  V závislosti na vašich systémových nastavení mohou být výše uvedené položky skryty. Chcete-li zobrazit skryté soubory a složky ve Windows 8, navštivte následující návod a přejděte do oddělení s názvem Změna zobrazení:
 3. Ručně odinstalujte ovladače Avast Firewall (nebo Avast Firewall NDIS Filter Driver), pokud jsou ve Vlastnostech vašeho připojení k síti:
  1. V Průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem na ikonu Síť v levém panelu a vyberte Vlastnosti a z kontextového menu otevřete Centrum sítí a sdílení.
  2. V centru sítí a sdílení klikněte na Změnit nastavení adaptéru v levém panelu pro otevření Síťových připojení.
  3. V síťových připojení klikněte pravým tlačítkem na jednu z vašich ikon připojení (například Připojení k místní síti) a z kontextového menu zvolte Vlastnosti.
 4. Restartujte váš počítač a spusťte Windows v Nouzovém režimu dle následujících pokynů na stránkách Microsoftu:
 5. V nouzovém režimu Windows vyhledejte a smažte všechny soubory začínající aswNdis*.*, pokud jsou v následující složce či podsložkách:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. Jestliže Windows (spuštěný v nouzovém režimu) odmítne smazat jakýkoli z těchto souborů, můžete převzít vlastnictví souboru:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převzít a potom klikněte na Vlastnosti v kontextovém menu.
  2. Klikněte na záložku Zabezpečení a následně na Pokročilé.
  3. Nahoře vedle Vlastníka klikněte na Změnit (pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano).
  4. Vepište Správce nebo Správci do kolonky z názvem "Zadejte název pro výběr", pro potvrzení klikněte na Kontrola jmen, a poté klikejte opakovaně na tlačítko OK pro potvrzení změn, dokud nejsou uzavřena všechna otevřená okna.
 7. Vyčistěte veškerý offline obsah a cookies z webového prohlížeče podle pokynů, které jsou k dispozici na stránkách dodavatele:
 8. Dočasně vypněte všechny firewall programy. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 9. Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi Avast Antivirus. Pro podrobné instalační pokyny, přejděte, prosím, na následující návod:
 10. Vložte vaši licenci do Avast Antivirus. Pro podrobné instrukce k aktivaci vašeho předplatného, přejděte, prosím na následující návod:
 11. V případě, že nemáte Avast Premier nebo Avast Internet Security, které již obsahují vlastní firewall, zapněte váš firewall program. Další instrukce, jak zapnout váš firewall, naleznete v dokumentaci dodavatele. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 1. Odinstalujte Avast Antivirus ze systému pomocí odinstalačního nástroje Avast dle pokynů v následujícím článku:
 2. Ručně smažte všechny zbývající soubory Avastu z následujících výchozích umístění:

  64 bit typ/verze:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software nebo C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software


  32 bit typ/verze:
  • C:\Program Files\Avast Software nebo C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software
  V závislosti na vašich systémových nastavení mohou být výše uvedené položky skryty. Chcete-li zobrazit skryté soubory a složky ve Windows 7, následujte instrukce na stránkách Microsoftu:
 3. Ručně odinstalujte ovladače Avast Firewall (nebo Avast Firewall NDIS Filter Driver), pokud jsou ve Vlastnostech vašeho připojení k síti:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na ikonu Síť v levém panelu a vyberte Vlastnosti a z kontextového menu otevřete Centrum sítí a sdílení.
  2. V centru sítí a sdílení klikněte na Změnit nastavení adaptéru v levém panelu pro otevření Síťových připojení.
  3. V síťových připojení klikněte pravým tlačítkem na jednu z vašich ikon připojení (například Připojení k místní síti) a z kontextového menu zvolte Vlastnosti.
 4. Restartujte váš počítač a spusťte Windows v Nouzovém režimu následováním pokynů ze stránek Microsoftu:
 5. V nouzovém režimu Windows:

  Vyhledejte a smažte všechny soubory začínající aswNdis*.*, pokud jsou v následující složce či podsložkách:

  • C:\Windows\System32\DriverStore

  Vyhledejte a přejmenujte soubor INFCACHE.1 na INFCACHE.1.BAK, pokud je v následujících výchozích složkách:

  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Jestliže Windows (spuštěný v nouzovém režimu) odmítne smazat jakýkoli z těchto souborů, můžete převzít vlastnictví souboru:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převzít a potom klikněte na Vlastnosti v kontextovém menu.
  2. Klikněte na záložku Zabezpečení a následně na Pokročilé.
  3. Klikněte na kartu Vlastník, a poté klikněte na Změnit (pro potvrzení klikněte na Ano, jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů).
  4. V seznamu pod "Názvem" klikněte na skupinu Správce nebo Správci a opakovaně klikejte na tlačítko OK, dokud nejsou uzavřena všechna dialogová okna.
 7. Vyčistěte veškerý offline obsah a cookies z webového prohlížeče podle pokynů, které jsou k dispozici na stránkách dodavatele:
 8. Dočasně vypněte všechny firewall programy. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu: Zapnutí a vypnutí Windows Firewall
 9. Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi Avast Antivirus. Pro podrobné instalační pokyny, přejděte, prosím, na následující návod:
 10. Vložte vaši licenci do Avast Antivirus. Pro podrobné instrukce k aktivaci vašeho předplatného, přejděte, prosím na následující návod:
 11. V případě, že nemáte Avast Premier nebo Avast Internet Security, které již obsahují vlastní firewall, zapněte váš firewall program. Další instrukce, jak zapnout váš firewall, naleznete v dokumentaci dodavatele. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 1. Odinstalujte Avast Antivirus ze systému pomocí odinstalačního nástroje Avast dle pokynů v následujícím článku:
 2. Ručně smažte všechny zbývající soubory Avastu z následujících výchozích umístění:

  64 bit typ/verze:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software nebo C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software


  32 bit typ/verze:
  • C:\Program Files\Avast Software nebo C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software nebo C:\ProgramData\Alwil Software
  V závislosti na vašich systémových nastavení mohou být výše uvedené položky skryty. Chcete-li zobrazit skryté soubory a složky ve Windows Vista, následujte instrukce na stránkách Microsoftu:
 3. Ručně odinstalujte ovladače Avast Firewall (nebo Avast Firewall NDIS Filter Driver), pokud jsou ve Vlastnostech vašeho připojení k síti:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na ikonu Síť v levém panelu a vyberte Vlastnosti a z kontextového menu otevřete Centrum sítí a sdílení.
  2. V centru sítí a sdílení klikněte na Upravit nastavení adaptéru v levém panelu pro otevření Síťových připojení.
  3. V síťových připojení klikněte pravým tlačítkem na jednu z vašich ikon připojení (například Připojení k místní síti) a z kontextového menu zvolte Vlastnosti.
 4. Restartujte váš počítač a spusťte Windows v Nouzovém režimu následováním pokynů ze stránek Microsoftu:
 5. V nouzovém režimu Windows:

  Vyhledejte a smažte všechny soubory začínající aswNdis*.*, pokud jsou v následující složce či podsložkách:

  • C:\Windows\System32\DriverStore

  Vyhledejte a přejmenujte soubor INFCACHE.1 na INFCACHE.1.BAK, pokud je v následujících výchozích složkách:

  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Jestliže Windows (spuštěný v nouzovém režimu) odmítne smazat jakýkoli z těchto souborů, můžete převzít vlastnictví souboru:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převzít a potom klikněte na Vlastnosti v kontextovém menu.
  2. Klikněte na záložku Zabezpečení a následně na Pokročilé.
  3. Klikněte na Vlastník. V seznamu pod "Názvem" klikněte na skupinu Správce nebo Správci a opakovaně klikejte na tlačítko OK, pro potvrzení změn, dokud nejsou uzavřena všechna dialogová okna (klikněte na Pokračovat, jestliže se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů pro provolení).
 7. Vyčistěte veškerý offline obsah a cookies z webového prohlížeče podle pokynů, které jsou k dispozici na stránkách dodavatele:
 8. Dočasně vypněte všechny firewall programy. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 9. Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi Avast Antivirus. Pro podrobné instalační pokyny, přejděte, prosím, na následující návod:
 10. Vložte vaši licenci do Avast Antivirus. Pro podrobné instrukce k aktivaci vašeho předplatného, přejděte, prosím na následující návod:
 11. V případě, že nemáte Avast Premier nebo Avast Internet Security, které již obsahují vlastní firewall, zapněte váš firewall program. Další instrukce, jak zapnout váš firewall, naleznete v dokumentaci dodavatele. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 1. Odinstalujte Avast Antivirus ze systému pomocí odinstalačního nástroje Avast dle pokynů v následujícím článku:
 2. Ručně smažte všechny zbývající soubory Avastu z následujících výchozích umístění:

  32 bit typ/verze:
  • C:\Program Files\Avast Software nebo C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software

   nebo

   C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software
  V závislosti na vašich systémových nastavení mohou být výše uvedené položky skryty. Chcete-li zobrazit skryté soubory a složky ve Windows XP, následujte instrukce na stránkách Microsoftu:
 3. Ručně odinstalujte ovladače Avast Firewall (nebo Avast Firewall NDIS Filter Driver), pokud jsou ve Vlastnostech vašeho připojení k síti:
  1. V Průzkumníkovi souborů klikněte pravým tlačítkem na ikonu Moje místa v síti v levém panelu a vyberte Vlastnosti a z kontextového menu otevřete Síťová připojení.
  2. V síťových připojení klikněte pravým tlačítkem na jednu z vašich ikon připojení (například Připojení k místní síti) a z kontextového menu zvolte Vlastnosti.
 4. Restartujte váš počítač a spusťte Windows v Nouzovém režimu následováním pokynů ze stránek Microsoftu:
 5. Vyhledejte a přejmenujte soubor INFCACHE.1 na INFCACHE.1.BAK, pokud je v následujících výchozích složkách:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Jestliže Windows (spuštěný v nouzovém režimu) odmítne smazat jakýkoli z těchto souborů, můžete převzít vlastnictví souboru:
  1. V Průzkumníkovi Windows klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete převzít a potom klikněte na Vlastnosti v kontextovém menu.
  2. Klikněte na kartu Zabezpečení a potom klikněte na tlačítko Pokročilé (pokud se zobrazí bezpečnostní zpráva k oprávnění, klikněte na tlačítko OK).
  3. Klikněte na Vlastník. V seznamu pod "Názvem" klikněte na skupinu Správce nebo Správci a opakovaně klikejte na tlačítko OK, dokud nejsou uzavřena všechna dialogová okna.
 7. Vyčistěte veškerý offline obsah a cookies z webového prohlížeče podle pokynů, které jsou k dispozici na stránkách dodavatele:
 8. Dočasně vypněte všechny firewall programy. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu: Zapnutí a vypnutí Windows Firewall
 9. Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi Avast Antivirus. Pro podrobné instalační pokyny, přejděte, prosím, na následující návod:
 10. Vložte vaši licenci do Avast Antivirus. Pro podrobné instrukce k aktivaci vašeho předplatného, přejděte, prosím na následující návod:
 11. V případě, že nemáte Avast Premier nebo Avast Internet Security, které již obsahují vlastní firewall, zapněte váš firewall program. Další instrukce, jak zapnout váš firewall, naleznete v dokumentaci dodavatele. Jestliže používáte Windows Firewall, prosím, následujte pokyny na stránkách Microsoftu:
 • Avast Premier 2016
 • Avast Internet Security 2016
 • Avast Pro Antivirus 2016
 • Avast Free Antivirus 2016
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / EDU verze
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Edice Media Center

Velice se omlouváme, tento dokument bohužel není dostupný ve vybraném jazyce. Přejete si pokračovat ve čtení zobrazeného dokumentu v dosavadním jazyce nebo přejít na naši domovskou stránku v jazyce právě zvoleném?

Pokračovat ve čtení Přejít na domovskou stránku