Velmi zastaralé verze prohlížečů bohužel nepodporujeme. Chcete-li si obsah této webové stránky zobrazit správně, aktualizujte si prohlížeč.

Vaše soukromí a předvolby

Prohlížejte si, upravujte a spravujte osobní údaje na vašem účtu Avast.

Tato webová stránka je určena těm, kteří mají předplatné nebo licenci k programu Avast. Dozvíte se na ní, která oprávnění jste nám udělili, které údaje uchováváme a jak provádět související změny.

Dostanete se na ni zadáním e-mailové adresy, kterou máte nastavenou k našemu placenému produktu.

Chcete se o předvolbách soukromí dozvědět více? Přečtěte si naše časté dotazy nebo naše zásady ochrany soukromí.

Konsolidovaný profil

Zde je profil, který jsme o vás sestavili na základě vašeho aktivního předplatného. Můžete jej aktualizovat, případně v něm opravit chyby.

Změny e-mailu je nutné nejdřív ověřit a aktualizace profilu může trvat až 30 dnů. Během toho nebude možné žádat o další změny.

Další informace

Údaje z vašich předchozích předplatných, našich kanálů podpory, fór a jiných komunikačních kanálů, které jste kdy použili.

Jedná se o přehled vašich odběrů e-mailů. Chcete-li se o tom, jak s našimi předplatiteli komunikujeme, dozvědět více, přečtěte si dokument EULA. Chcete-li odběr marketingových sdělení či komerčních nabídek odhlásit, v příslušném e-mailu klikněte na odkaz Odhlásit odběr.

Předvolby soukromí

Jakmile naši aplikaci aktualizujete na nejnovější verzi, najdete zde úplný přehled vašich předvoleb soukromí. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si zásady ochrany soukromí. Sdílení údajů můžete v příslušné aplikaci vypnout v nastaveních soukromí.

Soulad s GDPR – časté dotazy

Tento článek obsahuje informace o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které platí pro uživatele produktů a služeb skupiny Avast Group, mimo jiné produktů a služeb firem Avast, AVG, Privax (Hide My Ass!), Location Labs, Norman, TuneUp a Piriform (CCleaner).

DŮLEŽITÉ: Vysvětluje našim uživatelům, co to je GDPR a co děláme, abychom toto nařízení dodržovali. Komplexní vysvětlení ani právní rady zde ale nenaleznete. Další informace najdete v našich nových a sjednocených zásadách ochrany soukromí.

Obecné informace

Rozbalit vše
Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nový předpis Evropské unie (EU) o ochraně soukromí, který se věnuje zpracovávání a ochraně osobních údajů. Je zaváděno také v zemích, jako je Velká Británie, které evropskounijní legislativu začleňují do legislativy vlastní. Nastavuje nová pravidla, jak mají firmy zacházet s osobními údaji svých zákazníků a uživatelů.

Všechny ty online zprávy, které teď ve velkém dostáváte, se týkají změn, které GDPR zavádí. GDPR platí od 25. května 2018. Někteří z vás si už možná na různých webových stránkách a aplikacích všimli nových vyskakovacích oken, která upozorňují na změny zásad ochrany soukromí a žádají vás, abyste si nové zásady prostudovali a abyste je odsouhlasili. Důvodem je GDPR.

Jaká hlavní pravidla a práva zavádí?

GDPR zavádí několik nových principů, které určují odpovědnost za údaje. Třeba skutečnost, že ochrana osobních údajů má být záměrná. To znamená, že na soukromí bereme ohled ve všech fázích vývoje našich systému. GDPR také rozšiřuje práva, která máte ke svým údajům – například právo na přístup ke svým údajům či právo na jejich smazání nebo změnu. Dále přidává právo odmítnout určité způsoby zpracovávání údajů, právo na přenositelnost údajů a takzvané právo na zapomnění.

Jak skupina Avast Group zajišťuje soulad s GDPR?

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a my se zavazujeme, že veškeré důvěrné údaje, které sbíráme a zpracováváme, budeme trvale chránit. Také požadujeme, aby všechny subjekty, které mají k našim údajům přístup, dodržovaly přísné bezpečnostní normy a běžné oborové postupy. Tím je vaše soukromí chráněno, ať už jste obyvatelem EU, nebo nikoli.

Jaké změny Avast udělal v souladu s GDPR?

Všechny naše týmy (právo, produktový design, marketing, projektové řízení a IT) si daly spoustu práce s přehodnocením našich stávajících procesů a postupů, aby našly místa, kde je třeba v souladu s novou legislativou provést změny. Na základě našich zjištění zavádíme nová řešení a upravujeme naše interní postupy, abychom zcela splňovali požadavky GDPR.

Například:

  • Spustili jsme nový portál předvoleb soukromí, kde si naši uživatelé mohou prohlížet a upravovat osobní údaje, které o nich uchováváme, a kde najdou specifické souhlasy, které udělili k používaným produktům. Uživatelé si také své údaje mohou z našeho systému stáhnout.
  • Jmenovali jsme inspektora ochrany údajů, který sleduje náš soulad s GDPR, v případě potřeby poskytuje rady a spolupracuje s dohledovými orgány. Inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat na adrese: dpo@avast.com
  • Spolupracujeme s našimi obchodními partnery, aby dodržovali všechnu příslušnou legislativu na ochranu osobních údajů včetně GDPR.
  • Sjednotili jsme naše zásady ochrany soukromí. Doplnili jsme do nich naše přidružené firmy jako AVG nebo Privax Ltd (HideMyAss!) a upravili jsme jejich styl tak, aby byl v souladu s právními požadavky GDPR a aby byl transparentní a snadno srozumitelný.
  • Naše zaměstnance, kteří přímo manipulují s osobními údaji, jsme vyškolili, aby důkladně pochopili své nové povinnosti a odpovědnost a aby na ně brali ohled při své každodenní práci.
Kde najdu právní podmínky svého vztahu s Avastem a skupinou Avast Group?

Konkrétní podmínky najdete v našem licenčním ujednání s koncovým uživatelem (EULA) k jednotlivým produktům a v našich aktualizovaných zásadách ochrany soukromí.

Které moje osobní údaje uchováváte a jak jste je získali?

Když si od skupiny Avast Group zakoupíte nějaký produkt nebo službu, získáme údaje potřebné ke zpracování vaší platby (např. jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo číslo platební karty). Tyto údaje nám předáte vy. Uchováváme je odděleně od ostatních údajů, které sbíráme (třeba při aktivaci a používání našich produktů a služeb).

Když si naše produkty či služby aktivujete a budete je používat, budeme sbírat údaje potřebné k poskytování jejich funkcí. Například budeme sbírat údaje o vašem zařízení, o síti, přes niž přistupujete k internetu, o aplikacích či jiných programech, které máte v zařízení spuštěné, a o navštěvovaných webových stránkách. Tyto údaje potřebujeme k poskytování antivirové ochrany, optimalizaci systému, technické podpoře a poskytování funkcí produktu, který jste si stáhli. Na základě těchto údajů také měříme fungování produktů a služeb.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany soukromí.

Jak dlouho mé údaje uchováváte?

Vaše osobní údaje sbíráme a uchováváme jen tak dlouho, jak je to přiměřené, relevantní a potřebné pro naše legitimní účely („minimalizace osobních údajů“). To znamená, až už vaše osobní údaje nebudeme potřebovat a uplyne dodatečná doba, po kterou je smíme nebo musíme v souladu s platnou legislativou uchovávat (například v souvislosti s daňovými povinnostmi), v našich systémech je smažeme nebo z nich odstraníme vše, podle čeho by vás bylo možné identifikovat. Další informace najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Jak mohu své údaje z vašich systémů smazat a jak mohu omezit jejich používání?

Zákazníci, kteří používají placené či zkušební verze našich produktů, a zaregistrovaní uživatelé se mohou svou e-mailovou adresou přihlásit k našemu novému portálu předvoleb soukromí (tuto adresu po přihlášení ověříme) a podívat se, jak Avast jejich osobní údaje zpracovává. Chcete-li změnit způsob, jak Avast určité údaje používá, můžete ve staženém produktu změnit příslušná nastavení, a dokonce můžete své údaje smazat nebo zakázat jejich používání k určitým sekundárním účelům.

Uživatelé bezplatných produktů či služeb a uživatelé mobilních aplikací, jejichž údaje při stahování či aktivaci aplikací Avastu nesbíráme, na portál předvoleb soukromí přístup nemají, protože nedisponujeme jejich kontaktními údaji. Určité možnosti používání údajů však ve stažených aplikacích můžete změnit přes tamní nastavení. Například můžete spravovat, jak Avast analyzuje údaje o používání produktu třetími stranami. Upozorňujeme, že Avast všechny údaje o používání k sekundárním účelům nepoužívá. Pokud tedy například v nastaveních produktu nevidíte žádné nastavení ohledně analýzy údajů třetími stranami, znamená to, že Avast údaje o používání daného produktu neanalyzuje prostřednictvím třetích stran.

Některé způsoby používání vašich osobních údajů jsou potřebné k fungování příslušného produktu nebo služby. Například, když se obrátíte na naši technickou podporu, potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat. Náš software, který poskytuje antivirovou ochranu, zase potřebuje přístup k datům ve vašem zařízení.

Úplný seznam způsobů, jak údaje používáme, najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Proč je nutné uživatelské údaje uchovávat?

Uchováváme osobní údaje, které potřebujeme k fungování staženého softwaru, k poskytování funkcí, k fakturaci a prodlužování předplatných, k bezpečnostnímu výzkumu, k sestavování interních statistik, k analyzování obchodních výsledků a k propagaci našich produktů.

Uchováváte mé platební údaje?

Když si od nás zakoupíte nějaký produkt nebo funkci, náš partnerský poskytovatel služeb si od vás vyžádá fakturační údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo číslo platební karty.

Firemní produkty si kupujete přímo od našeho poskytovatele služeb, nikoli od Avastu nebo od skupiny Avast Group. Když si koupíte mobilní produkt, obchod s aplikacemi, kde jste nákup uskutečnili (Obchod Google Play nebo Apple App Store) si vyžádá vaše fakturační údaje.

Zpracovávání a uchovávání příslušných fakturačních údajů se bude řídit zásadami ochrany soukromí nebo podmínkami služby daného poskytovatele služeb. Na faktuře uvidíte název třetí strany, která vaši objednávku zpracovala. Chcete-li se dozvědět, které vaše údaje tato třetí strana uchovává, kontaktujte ji přímo.

Zpracovává Avast údaje na základě souhlasu?

Obecně ne. Sbíráme pouze vaše údaje, které jsou potřebné ke zpracovávání plateb, ověřování vašeho účtu nebo poskytování funkcí produktů či služeb. Některé z vašich údajů používáme opakovaně, avšak v souladu s prvotním účelem, ke kterému jsme je získali (například k bezpečnostnímu výzkumu, k analýze systémů, k analýze trendů, k posílání zpráv přes produkty nebo k vývoji jednotlivých produktů). Pokud však budeme ke zpracovávání některých údajů potřebovat váš volně udělený souhlas, dané zpracovávání vám v příslušné žádosti o souhlas vysvětlíme. Máte právo svůj souhlas stáhnout. V takovém případě příslušné zpracovávání údajů zastavíme. Stažení souhlasu ale nemá zpětný efekt. Například vás můžeme požádat o souhlas, když se registrujete na nějakou událost či soutěž Avastu a my chceme vaše registrační údaje opětovně použít k propagaci příštích událostí či soutěží.

Sdílí Avast mé údaje s někým jiným?

Když si zakoupíte nějaký produkt nebo funkci, náš platební partner si ke zpracování nákupu od vás vyžádá fakturační údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo číslo platební karty.

Když si budete kupovat nějaké produkty či služby, vaše údaje jako třeba IP adresa budou sbírány službou Google Analytics, která nám pomáhá analyzovat a zlepšovat nákupní proces.

Když zavoláte na technickou podporu, vaše údaje jako třeba e-mailová adresy, poslouží našemu partnerskému poskytovateli podpory, aby vás mohl kontaktovat a pomoci vám s vaším problémem.

Když nahlásíte softwarovou chybu, nestabilitu softwaru či selhání sítě, vaše údaje jako třeba IP adresa budou použity externí analytickou službou (Google Analytics nebo Firebase) k analýze daného problému.

Kde mohu změnit své předvolby e-mailové komunikace či soukromí?

Na portálu předvoleb soukromí najdete přehled předvoleb e-mailové komunikace a soukromí k produktům, které máme připojené k e-mailové adrese, jíž jste se přihlásili. Chcete-li uvedené předvolby změnit, řiďte se pokyny níže.

Chcete-li změnit předvolby e-mailů, v e-mailu od Avastu přejděte na konec a klikněte na odkaz Odhlásit odběr.

Chcete-li změnit předvolby soukromí, v používaném produktu Avast přejděte do nastavení a poté do nastavení soukromí.

Používání portálu předvoleb soukromí

Rozbalit vše
K čemu slouží portál předvoleb soukromí?

Náš nový portál předvoleb soukromí poskytuje platícím či registrovaným uživatelům produktů a služeb Avastu, AVG či HMA! základní přehled údajů, které o nich skupina Avast Group uchovává, a umožňuje jim tyto údaje opravovat. Dále poskytuje přehled konkrétních souhlasů, které udělili k používaným produktům, a umožňuje jim stáhnout jejich osobní údaje ve strojově čitelném formátu (.json).

K portálu se přihlásíte svým e-mailem. Upozorňujeme, že je k dispozici pouze uživatelům, kteří Avastu sdělili svou e-mailovou adresu (například při aktivaci placeného produktu nebo služby). Uživatelé bezplatných produktů či služeb a uživatelé mobilních aplikací, jejichž údaje při stahování či aktivaci aplikací Avastu nesbíráme, na portál předvoleb soukromí přístup nemají, protože nedisponujeme jejich kontaktními údaji.

Pokud jste si zakoupili produkty od společnosti Piriform a chcete se dozvědět, které údaje o vás tato společnost posbírala, kontaktujte podporu Piriform.

Jak mohu požádat o opravu svých údajů?

Na stránce Osobní údaje najdete osobní údaje, které uchováváme k e-mailové adrese, jíž jste se přihlásili. V části Konsolidovaný profil nám můžete poslat opravy svých údajů.

Upozorňujeme, že z technických důvodů se provedené změny neprojeví okamžitě. Dokud je nezpracujeme bude u nich uvedeno Stav: zpracovává se.

Jak si své údaje mohu stáhnout?

V pravém horním rohu stránky Osobní údaje klikněte na možnost Exportovat údaje. Vaše údaje se exportují a stáhnou jako soubor .json. (Obvykle se do počítače stáhnou do složky stažených souborů.)

Proč v předvolbách soukromí nevidím všechny položky?

V části Předvolby soukromí obvykle najdete čtyři kategorie nebo účely, ke kterým vaše údaje zpracováváme, a to ke každému produktu, k němuž vlastníte platnou licenci. Některé konkrétní produkty zpracovávají údaje pouze způsoby, které spadají jen do některých kategorií. Kategorie, které se vámi používaného produktu netýkají, se v takovém případě nezobrazí.

Komu se mám ozvat, když potřebuji pomoc?

Pokud máte dotazy nebo potřebujete s používáním portálu předvoleb soukromí pomoci, kontaktujte podporu Avastu.

Máte-li konkrétní dotazy ohledně práv týkajících se vašich údajů dle GDPR, kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů: dpo@avast.com

Máte k nastavením soukromí nějaké otázky?
Prostřednictvím pole pro zprávu níže můžete kontaktovat náš tým podpory.

Platnost přístupového odkazu skončila

Vraťte se na domovskou stránku a vyžádejte si nový přístupový odkaz.

Zpět na domovskou stránku
Nedokážeme vás v naší databázi najít

Je nutné zadat e-mailovou adresu, kterou máte nastavenou k zakoupenému produktu.
Opravdu jste ji zadali správně?

Zkusit znovu
Aktualizace již probíhá
OK
Vás požadavek byl úspěšně odeslán
OK
Změna e-mailu ze starého na nový není povolena.
OK
Poslali jsme vám e-mail.

Poslali jsme vám e-mail. Pokud e-mail s ověřovacím odkazem v doručené poště nevidíte, podívejte se do složky se spamem.
Odkaz platí 30 minut.

OK
Poslali jsme vám e-mail.

Právě jsme vám poslali přístupový odkaz. Pokud e-mail v doručené poště nevidíte, podívejte se do složky se spamem.
Kliknutím na odkaz přejdete rovnou na portál.

OK
Zpráva byla odeslána

Náš tým zákaznické podpory se vám co nejdřív ozve. Máte-li dotazy, které se soukromí netýkají, kontaktujte podporu odsud.

OK
Chyba

Něco se pokazilo

Zkusit znovu
Chyba

Nenašli jsme žádná data

Zpět na domovskou stránku
Chyba

Něco se pokazilo

Zpět na domovskou stránku
Načítání…
Zavřít

Téměř hotovo…

Dokončete instalaci kliknutím na stažený soubor a postupem podle pokynů.

Spouští se stahování…
Poznámka: Pokud se stahování nespustilo automaticky, klikněte sem.
Kliknutím na tento soubor spusťte instalaci Avastu.