Statistiky

Aktualizace virové databáze pro uživatelská zařízení

Nově přidané virové definice (posledních 12 měsíců)

Počet nalezených infikovaných domén

10 nejvíce nakažených nadnárodních TLDs
(minulý měsíc)

10 nejvíce nakažených národních TLDs
(minulý měsíc)

ZACHYCENÉ ÚTOKY VIRŮ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC: 2 368 767 045

Průměrný počet zachycených útoků na uživatele (minulý měsíc):

  • Pod průměrem
  • Nad průměrem

Zachycené virové útoky

Počet chráněných PC, Mac a Android zařízení podle zemí

Země s více než

Aktivně chráněná zařízení podle OS

PC uživatelé podle OS

Mac uživatelé podle OS

Android uživatelé podle OS

Jak se naši uživatelé dozvěděli o programu Avast

Počet uživatelů Avast, kteří jej doporučili ostatním

Úroveň IT znalostí uživatelů Avast

Uživatelé Avast podle pohlaví

Nejpoužívanější jazyky uživatelů Avast

Věkové kategorie uživatelů Avast ve srovnání s globální populací

  • Globální populace
  • Uživatelé Avast