تقریباً تمام شد!

با اجرای این 3 مرحله ساده، میتوانید Avast را به راحتی دانلود و نصب کنید.

نکته: اگر دانلودت به صورت خودکار شروع نشده اینجا را کلیک کنید.

  1. فایل نصب را دانلود و ذخیره کنید.
  2. بعد از تکمیل دانلود، فوراً با کلیک روی فایل دانلود شده آن را اجرا کنید.
  3. دستورالعمل های نصب را دنبال کنید.
Chrome browser logo

Avast recommends using
the FREE Chrome™ internet browser.