We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Yhdessä rakennettu digitaalinen maailma yhteiseen käyttöön

Avast puolustaa kaikkien oikeutta turvalliseen, avoimeen ja oikeudenmukaiseen digitaaliseen maailmaan. Paras tapa mahdollistaa digitaalinen vapaus kaikille on heijastaa ympäröivää maailmaa. Tarvitsemme monimuotoisen ja osallistavan tiimin, jotta voimme luoda ja noudattaa visiotamme paremmin yhteydessä olevasta maailmasta.

Olemme sitoutuneet muutokseen ja ihmisiin

Olemme yksi maailman suurimmista kyberturvallisuusyrityksistä. Uskomme, että velvollisuutenamme on osoittaa esimerkkiä teknologia-alan muuttamisessa monimuotoisemmaksi ja osallistavammaksi. Pyrimme kaikin tavoin rakentamaan organisaatiota, jossa on osana ihmiset, kulttuurit ja kansat, maailmamme koostuu. Maailma odottaa muutosta, ja olemme sitoutuneet edistämään sitä.

Avast tällä hetkellä

Tuemme kaikkia lahjakkaita henkilöitä teknologia-alalla

Avast tukee sellaisia lahjakkaita henkilöitä, jotka eivät perinteisesti ole saaneet tarvittavaa apua uran luomiseen tieteen, teknologian, insinöörityön tai matematiikan alalla. Teemme yhteistyötä eri puolilla maailmaa sijaitsevien organisaatioiden ja ammatillisten verkostojen kanssa, jotta kaikki alasta kiinnostuneet saavat paremmat mahdollisuudet tavoitella haluamaansa uraa taustasta, sukupuolesta tai kulttuurista riippumatta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan omia haastattelu- ja kehitysprosessejamme, jotta voimme taata, että kaikilla on reilu ja yhtäläinen mahdollisuus tehdä unelmatyötänsä.

Kaikkien meidän muovaama aito yrityskulttuuri

Hyvä yhteistyö perustuu kunnioitukseen. Siksi pyrimme vaalimaan avointa työympäristöä, jossa arvostetaan kaikkia ääniä ja jossa jokainen työntekijä voi olla täysin oma itsensä.

Tarinamme

Aloitteet ja projektit

Käytettävyys
Olemme sitoutuneet tekemään tuotteistamme osallistavia ja kaikkien käytettävissä olevia parantamalla visuaalista kontrastia tai tarjoamalla ääniselostuksia.
Avast ja vanhemmuus
Tuemme työntekijöitämme kaikissa heidän elämänsä ja uransa vaiheissa, myös vanhempainvapaalle siirtymisessä ja sieltä palaamisessa. Tarjoamme lastenhoitoa, viihdettä ja opetuspalveluita (kuten koodauskursseja lapsille).
Autismi IT-alalla
Avast osallistuu ainutlaatuiseen ohjelmaan, joka tukee henkilöitä, joilla on autismikirjon häiriö (ASD) ja jotka haluavat työskennellä IT-alalla. Avast-tiimin koulutetut vapaaehtoiset opastavat ASD-henkilöitä IT-taitojen kehittämisessä ja itseluottamuksen parantamisessa ja tarjoavat ohjattua sosiaalista vuorovaikutusta.
Naiset tekniikan alalla
Tekemällä yhteistyötä muun muassa Czechitas-, AjtyvIT- ja Code First Girls -organisaatioiden kanssa Avast auttaa kouluttamaan tyttöjä ja nuoria naisia, jotka tavoittelevat uraa IT-alalla. Avast opastaa heitä esimerkiksi ohjelmoinnissa, testauksessa, data-analyysissä ja kyberturvallisuudessa.