‏Avast Anti-Theft

היישום שמאתר את טלפון או טאבלט ה-Android האבוד.

התקנה בחינם התקנה בחינם

נעל את הטלפון מרחוק

נעל את הטלפון מרחוק כדי למנוע גישה לנתונים האישיים ולהגדרות.

אתר את המכשיר שלך
במפה

אתר מרחוק את הטלפון באמצעות GPS‏, Wi-Fi או
רשת סלולרית - לדיוק מרבי.

הפעל אזעקה מרחוק

הפעל אזעקה רמה שניתנת להתאמה אישית, וחוזרת
לעוצמה מרבית אם גנבים מנסים להשתיק אותה.

התראה על החלפת כרטיס SIM

אם הטלפון נגנב ומכניסים אליו כרטיס SIM שונה, ניתן לשלוח את המספר החדש ואת המיקום של הטלפון למכשיר של ידיד.

היישום כולל גם את
התכונות החינמיות הבאות

שלח מרחוק הודעת SMS
מהמכשיר שאבד

המכשיר ישלח במקומך
את הודעת ה-SMS.

צלם את
הגנב הפוטנציאלי

באפשרותך להורות למכשיר לנעול את הגישה ולצלם את האדם שמנסה לבטל את נעילת ההתקן, לאחר שלושה ניסיונות.

אחזור מרחוק
של נתונים מהמכשיר

אחזר יומני שיחות, הודעות SMS ונתונים אישיים אחרים מהטלפון.

  • התראה מרחוק על אובדן
  • מחיקת זיכרון מרחוק
  • מצב התגנבות
  • גישה להגדרות לנעילת הטלפון
  • התראה על מתח נמוך בסוללה
  • שינוי הגדרות מרחוק
  • הקשבה מרחוק
  • רשימת כרטיסי SIM מהימנים
  • הודעות במסך
  • מסווה היישומים

ראה פרטי תכונה

התקנה בחינם התקנה בחינם