‏Avast Anti-Theft

כולל המון תכונות חינמיות

התקנה בחינם התקנה בחינם

האזנה מרחוק

הורה לטלפון להתקשר אליך מרחוק, בלי להציג דבר במסך, כך שהגנבים אינם יכולים לראות את סטטוס השיחה ואתה יכול להקשיב לקולות בסביבת הטלפון.

אזעקה

הפעל אזעקה רועשת שחוזרת לעוצמה המרבית גם אם הגנבים מנסים להשתיק אותה.

רשימת כרטיסי SIM מהימנים

צור 'רשימה לבנה' של כרטיסי SIM מאושרים שניתן להשתמש בהם בטלפון בלי שתופעל התראת גניבה, או הגדר בקלות את רק הכרטיס הראשי של הטלפון כ'מהימן'.

מצב התגנבות

כשמצב זה מופעל, סמל היישום אינו מוצג במגש היישומים כדי להקשות על הגנבים לזהות את היישום.

איתור מרחוק

אתר את הטלפון מרחוק באמצעות GPS‏, Wi-Fi או רשת סלולרית - לדיוק מרבי. איתור חד פעמי או רציף.

התראה על החלפת כרטיס SIM

אם הטלפון נגנב ומוכנס אליו כרטיס SIM אחר (לא מאושר), ניתן לנעול את הטלפון, להפעיל אזעקה ולשלוח התראה (לחשבון Avast) על המספר והמיקום הגיאוגרפי החדשים של הטלפון.

מחיקת זיכרון מרחוק

הפעל מחיקה מלאה ולצמיתות של כל הנתונים בטלפון (למשל, אנשי קשר, יומן שיחות, SMS/MMS, היסטוריית דפדפן, יישומים, חשבונות דוא"ל), כולל מחיקה פיזית ומהימנה של כרטיסי הזיכרון (הפונקציונליות בגירסאות ישנות מוגבלת).

התראה מרחוק על אובדן

שלח מרחוק פקודה מסוג "אבד" להפעלת אותן פעולות כמו במקרה של החלפת כרטיס SIM (למשל, נעילת הטלפון, השמעת אזעקה או נעילה של יציאת ה-USB). "הפקודה "נמצא" משביתה את הפקודה "אבד".

בדיקת היסטוריה מרחוק

שלח מרחוק שאילתות ליומן השיחות, לאנשי הקשר ולהודעות ה-SMS (כשכל אחת מהן מועברת כהודעת SMS נפרדת, אך ניתנת לסינון).

הפעלה מחדש מרחוק

אתחל את הטלפון באמצעות פקודת SMS, שתנעל את הטלפון באמצעות בקשה לקוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM. (עובד רק בטלפונים פרוצים.)

התראה על מתח נמוך בסוללה

הטלפון יכול לשלוח להתקן משני התראה על מתח נמוך בסוללה.

נעילה מרחוק

כדי להגן על הנתונים שלך אפשר לנעול את הטלפון מרחוק ולפתוח אותו באמצעות הסיסמה בלבד.

שינוי הגדרות מרחוק

כל ההגדרות של Anti-Theft ניתנות לשינוי מרחוק.

הודעות במסך

שלח הודעה מותאמת אישית שתוצג בטלפון (למשל, עם הודעה על פרס למחזיר), אפילו אם הטלפון נעול.

גישה להגדרות לנעילת הטלפון

מאפשרת נעילה מרחוק של מנהל היישומים ו/או של הגדרות הטלפון.

התקנה בחינם התקנה בחינם