Avast SecureMe

התחבר ולאחר מכן התגונן. אין סיבה שהפיכת רשת Wi-Fi ציבורית לפרטית לא תהיה כה פשוטה.

התקנה בחינם

השתמש בכל מקום ציבורי - שדות תעופה, רכבות או בתי קפה

ברור שהם יודעים את שמך, אך למה אפשר להם לקרוא את הודעות הדוא"ל שלך? כאשר תתחבר לרשת Wi-Fi ציבורית, כל אחד יוכל לראות מה אתה עושה.

הפעל סריקת Wi-Fi מהטלפון שלך

SecureMe בודק את כל חיבורי ה-Wi-Fi כדי לאתר בעיות ואזהרות אבטחה ומציג אזהרה לפני שהטלפון מתחבר לרשת לא מאובטחת.

הפעל אותו והמשך לכתוב את הבלוג שלך

או לבצע את הקניות שלך. SecureMe מגן עליך בלחיצה על לחצן כך שתוכל לבצע את המשימות המוטלות עליך בלי שתצטרך לדאוג בנוגע לפרטיותך.

לחצן אחד בלבד ללחיצה

הגן על עצמך מפני אתרים זדוניים גם כאשר אתה משתמש בדפדפנים בתוך היישום. אין צריכה בכניסה או בחשבון. פשוט סרוק ולחץ על SecureMe.

התקנה בחינם