Demo Atas Permintaan Managed Workplace RMM

Sertai pakar kami untuk demo komprehensif ini dan cari tahu mengapa MSP lebih suka penyelesaian pemantauan dan pengurusan jarak jauh kami.

Managed Workplace RMM ialah pilihan yang tepat untuk MSP yang ingin menyediakan perkhidmatan keselamatan, menyeragamkan penyampaian perkhidmatan, dan memaksimumkan keuntungan.

Ketika demo, anda akan mempelajari tentang:

  • Seni bina dan penggunaan

  • Papan pemuka pusat khidmat

  • Pengurusan aset

  • Penilaian rangkaian

  • Pelan dan modul perkhidmatan

  • Kawalan jauh premium

  • Pemantauan dan amaran

  • Automasi tugas

  • Pengurusan tampalan

  • Pelaporan

Tonton Demo