Ikuti semua 4 langkah di bawah

 • Ketik ikon Kongsi

  imej
 • Leret ke kanan di bahagian bawah
  menu kongsi dan ketik Lagi

  imej
 • Dayakan suis Kata Laluan Avast

  imej
 • Seretnya ke bahagian atas senarai

  imej
 • Anda sudah bersedia!

Sudah bersedia untuk mencubanya?
Ketahui cara ia berfungsi

Cara menggunakan autoisi

Berfungsi!

Buka satu halaman dengan borang log masuk seperti
halaman di bawah. Ketik ikon Kongsi,
kemudian Kata Laluan Avast.

Nampak? Sambungan ini
berfungsi dengan sangat baik.
Sekarang, anda
boleh kembali ke aplikasi.

Mulakan dengan menaip di sini