Avast 2016: Browser Cleanup - FAQ

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

Over invoegtoepassingen

Instellingen en probleemoplossing

Zelfstandig hulpprogramma

Waarom zou ik Avast Browser Cleanup gebruiken?

Wanneer u gratis software downloadt van internet, bevat deze vaak verborgen invoegtoepassingen, gewoonlijk in de vorm van zogenaamde werkbalken, die gebruikersgegevens opvragen voor de leverancier van het product. Deze worden in de regel gebruikt om uw voorkeuren en gedrag te analyseren en deze gegevens naar andere leveranciers te sturen, die vervolgens aan uw voorkeuren aangepaste reclame kunnen aanbieden of de informatie kunnen opslaan voor analysedoeleinden. Er zijn diverse redenen waarom dit vervelend kan zijn:

 • Er worden volggegevens verzonden naar back-endservers.
 • Er worden hinderlijke advertenties weergegeven tijdens het browsen.
 • Er wordt gerommeld met uw zoekresultaten.
 • De homepage of standaardzoekmachine van uw browser wordt gewijzigd.
 • Door de vele werkbalken wordt uw browservenster onoverzichtelijk.
 • Het is gewoonlijk lastig om de werkbalken te verwijderen.

Avast Browser Cleanup spoort als onbetrouwbaar beoordeelde invoegtoepassingen op voor de belangrijkste internetbrowsers (Microsoft Internet Explorer en Mozilla Firefox) en maakt het mogelijk deze in een handomdraai uit te schakelen of te verwijderen. Dankzij een automatisch beoordelingssysteem kunt u zien hoe andere gebruikers een bepaalde invoegtoepassing waarderen.

Wat zijn de systeemvereisten voor Avast Browser Cleanup?

Avast Browser Cleanup wordt ondersteund door Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 Service Pack 1 of hoger, Microsoft Windows Vista Service Pack 2 of hoger (met uitzondering van Starter Edition) en Microsoft Windows XP Service Pack 3. Zowel 32-bits als 64-bits versies worden ondersteund.

Welke browsers worden momenteel ondersteund in Avast Browser Cleanup?

Avast Browser Cleanup wordt momenteel ondersteund voor de volgende internetbrowsers:

Wat gebeurt er wanneer ik een invoegtoepassing verwijder of negeer?

Met Avast Browser Cleanup kunt u bekende werkbalken verwijderen. Verwijderen betekent in dit geval dat de werkbalk en de bijbehorende onderdelen volledig worden gede-installeerd en van uw computer verwijderd. Deze bewerking kan niet ongedaan gemaakt worden.

Als u de invoegtoepassing wilt behouden en wilt voorkomen dat Browser Cleanup deze verwijdert, kiest u Negeren. Negeren houdt in dat de invoegtoepassing in het vervolg buiten beschouwing wordt gelaten en in de browser blijft staan, zonder rekening te houden met de beoordeling. Als u een invoegtoepassing niet langer wilt negeren, klikt u op Niet meer negeren en verschijnt de optie Verwijderen weer.

Wat kan ik doen als een invoegtoepassing na verwijdering automatisch wordt hersteld?

In sommige gevallen is het mogelijk dat een door u verwijderde invoegtoepassing wordt hersteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de invoegtoepassing is voorzien van een zogenaamde werkbalkbescherming. Werkbalkbescherming voorkomt dat Avast Browser Cleanup een invoegtoepassing naar behoren kan opsporen en verwijderen, een zoekmachine kan herstellen of een homepage kan instellen. Soms kan de invoegtoepassing wel worden verwijderd, maar wordt deze later automatisch hersteld (bijv. bij de volgende sessie). Avast Browser Cleanup probeert werkbalkbeschermingen bij het opstarten op te sporen en te verwijderen. Dat lukt echter niet altijd. Wij verzoeken u om dergelijke gevallen te melden via onze ondersteuningskanalen en daarbij het logboekbestand voor Avast Browser Cleanup te uploaden.

Waarom hebben op het eerste gezicht veilige invoegtoepassingen als Angry Birds en eBay een twijfelachtige reputatie?

Via malware proberen hackers toegang te verkrijgen tot uw gegevens. Daarbij maken ze soms gebruik van een legitiem bedrijf of een legitieme productnaam. Dit kan ertoe leiden dat Avast Browser Cleanup een op het oog veilige invoegtoepassing weigert, omdat het in werkelijkheid om een valse toepassing gaat die zich voordoet als een legitieme.

Waarom worden mijn zoekinstellingen en thuispagina teruggezet op de beginwaarden wanneer als onbetrouwbaar beoordeelde invoegtoepassingen worden verwijderd?

Als een browser gevaar loopt vanwege een als onbetrouwbaar beoordeelde invoegtoepassing, houdt dat gewoonlijk ook in dat de zoekinstellingen en de homepage op de een of andere manier zijn gewijzigd zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit betekent dat Avast Browser Cleanup deze instellingen moet terugzetten op de beginwaarden, tenzij de zoekmachine of de homepage op een witte lijst staat. Avast Browser Cleanup kan niet bepalen of een homepage met opzet zo is ingesteld of is gewijzigd door een als onbetrouwbaar beoordeelde werkbalk.

Daarom wordt er in Avast Browser Cleanup gebruikgemaakt van een lijst met door AVAST geteste nieuwe zoekmachines en homepages, waaruit u tijdens de de-installatie kunt kiezen. Nadat u een keuze hebt gemaakt, worden de nieuwe zoekmachine en homepage ingesteld. Deze lijst met zoekmachines is vooralsnog beperkt van omvang en afhankelijk van de locatie en het land van de klant. Als de zoekmachine of de homepage die u wilt gebruiken niet in de lijst voorkomt, kunt u de instellingen van de browser moeiteloos wijzigen zodra de browser is opgeschoond.

Waarom wordt Google Search Protect in Avast Browser Cleanup gemeld als problematische werkbalkbescherming en verwijderd?

Als Google Toolbar voor Internet Explorer op uw computer is geïnstalleerd, is het mogelijk dat "Google Search Protect" in Avast Browser Cleanup als probleem wordt gemeld, met de aanbeveling om het te verwijderen. Google Search Protect is waarschijnlijk samen met Google Toolbar voor Internet Explorer geïnstalleerd.

In het algemeen meldt Avast Browser Cleanup alle software van derden die Browser Cleanup belet om invoegtoepassingen of zoekmachines in de browser op een betrouwbare manier te detecteren en te verwijderen. Wij spreken in dergelijke gevallen van een "werkbalkbescherming". Het maakt niet uit of deze software is geïnstalleerd door het installatieprogramma van een als onbetrouwbaar beoordeelde invoegtoepassing of door het installatieprogramma van een als betrouwbaar beoordeelde invoegtoepassing. Het komt op hetzelfde neer: alle invoegtoepassingen worden min of meer vergrendeld in de browser en kunnen niet langer zonder meer door de gebruiker of Browser Cleanup worden verwijderd. Daarnaast zorgt de werkbalkbescherming er in sommige gevallen voor dat de bijbehorende invoegtoepassing opnieuw wordt geïnstalleerd, zelfs als de gebruiker erin geslaagd is om deze te verwijderen.

Helaas gedraagt Google Search Protect zich op dezelfde manier als een werkbalkbescherming: het voorkomt dat Browser Cleanup invoegtoepassingen en zoekmachines verwijdert. Daarom wordt het op dezelfde manier gemeld en verwijderd.

Wat is het verschil tussen de naam en de extensie-id van een invoegtoepassing?

Een invoegtoepassing wordt gewoonlijk aangeduid met een naam en/of een extensie-id. De naam hoeft niet per se uniek te zijn en kan in de loop van de tijd veranderen. Daarom wordt de extensie-id gebruikt om de identiteit van een invoegtoepassing onomstotelijk vast te stellen. De extensie-id van elke invoegtoepassing in de browser is uniek, hoewel deze in verschillende browsers voor dezelfde invoegtoepassing gebruikt kan worden. De extensie-id wordt vermeld in het logboekbestand dat voor Avast Browser Cleanup wordt gegenereerd. De regels met de extensie-id zijn gemakkelijk te herkennen. De id is de tekenreeks tussen ID: en Name.

Hoe kan ik de door mij ingestelde zoekmachine en homepage na gebruik van Browser Cleanup in mijn browser herstellen?

Zoekmachine:

 1. Klik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) en selecteer Invoegtoepassingen beheren.
 2. Selecteer vervolgens Zoekmachine aan de linkerkant. De lijst met geïnstalleerde zoekmachines verschijnt.
 3. Selecteer een zoekmachine, klik op Als standaardinvoegtoepassing gebruiken onderaan en klik op Sluiten.

Homepage:

 1. Klik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) en selecteer Internetopties.
 2. Typ op het tabblad Algemeen onder Startpagina het adres van een nieuwe homepage, bijv. www.google.com, en klik op OK.

Zoekmachine:

 1. Klik op het pijltje in het zoekvak. De lijst met geïnstalleerde zoekmachines verschijnt.
 2. Selecteer een zoekmachine.

Homepage (voor versie 30 of hoger):

 1. Klik op de menuknop rechtsboven (het pictogram met drie horizontale streepjes) en selecteer Opties.
 2. Ga nu naar het tabblad Algemeen en typ het adres van een nieuwe homepage in het veld Startpagina, bijv. www.google.com.
 3. Klik op OK.

Homepage (oudere versies):

 1. Kies Opties in het vervolgmenu en selecteer nogmaals Opties.
 2. Ga nu naar het tabblad Algemeen en typ het adres van een nieuwe homepage in het veld Startpagina, bijv. www.google.com.
 3. Klik op OK.

Hoe kan ik de regelmatige meldingen van Avast Browser Cleanup uitschakelen?

Als u wilt voorkomen dat Browser Cleanup regelmatig op updates controleert, gaat u naar Instellingen voor Browser Cleanup.

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar ScannenScannen op browserextensies.
 2. Klik op Instellingen onder aan het scherm.
 3. Schakel de optie Mijn browsers regelmatig controleren op werkbalken met slechte gebruikersbeoordelingen uit.
 1. Start Browser Cleanup en klik op Instellingen in het menu aan de linkerkant.
 2. Schakel de optie Mijn browsers regelmatig controleren op werkbalken met slechte gebruikersbeoordelingen uit.

Avast Browser Cleanup controleert niet langer op de aanwezigheid van als onbetrouwbaar beoordeelde werkbalken.

Hoe kan ik voorkomen dat een bepaalde invoegtoepassing in Browser Cleanup als onbetrouwbaar wordt gezien?

Als u een invoegtoepassing wilt behouden, stelt u Avast Browser Cleanup zo in dat deze wordt genegeerd.

 1. Open de gebruikersinterface van Avast Antivirus en ga naar ScannenScannen op browserextensies.
 2. Klik op Negeren bij de invoegtoepassing. Er worden nu geen waarschuwingen meer weergegeven voor deze invoegtoepassing in Avast Browser Cleanup.
 1. Selecteer links het juiste tabblad voor uw browser, bijv. Mozilla Firefox.
 2. Klik op het pictogram (i) achter de naam van de invoegtoepassing. Eronder wordt aanvullende informatie weergegeven.
 3. Klik op Negeren. Er worden nu geen waarschuwingen meer weergegeven voor deze invoegtoepassing in Avast Browser Cleanup.

Waar vind ik het logboekbestand voor Avast Browser Cleanup?

Mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik van Avast Browser Cleanup, neem dan contact met ons op. Vergeet niet het logboekbestand voor Avast Browser Cleanup (Avast-Browser-Cleanup.log) mee te sturen voor nader onderzoek.

Dit logboek bevindt zich standaard op een van de volgende locaties:

 • Bij installatie als onderdeel van Avast antivirus:
  %ProgramData%\Avast Software\Avast\log\Avast-Browser-Cleanup.log
  (Typ %ProgramData% in de adresbalk van Windows Explorer.)
 • Bij installatie als zelfstandige versie:
  %temp%\Avast-Browser-Cleanup.log
  (Typ %temp% in de adresbalk van Windows Explorer.)

Hoe kan ik feedback geven over Avast Browser Cleanup?

Wij blijven werken aan het verbeteren van Avast Browser Cleanup en zijn daarom erg blij met uw feedback. Laat ons weten wat u vindt. Ga naar het Avast Forum of dien een ondersteuningsaanvraag in bij het ondersteuningsteam van Avast.

Kan ik Browser Cleanup uitvoeren zonder Avast Antivirus te installeren?

U kunt Avast Browser Cleanup als zelfstandig hulpprogramma uitvoeren. Op die manier kunt u ook van dit hulpprogramma profiteren als u Avast Antivirus niet gebruikt of als u liever de zelfstandige toepassing gebruikt.

U kunt de zelfstandige versie van Avast Browser Cleanup downloaden door op de volgende knop te klikken:

Vervolgens start u het hulpprogramma om de invoegtoepassingen voor alle geïnstalleerde browsers te analyseren.

Werkt de zelfstandige (standalone) versie van Browser Cleanup anders dan die in Avast Antivirus?

Hoewel de functionaliteit van de zelfstandige versie van Browser Cleanup in wezen hetzelfde is, verschilt de gebruikersinterface enigszins van het scherm dat u in Avast Antivirus te zien krijgt. In de zelfstandige versie kunt u invoegtoepassingen moeiteloos filteren volgens de browser waarin ze zijn geïnstalleerd door de browser-specifieke tags te selecteren. Daarnaast kunt u op het beginscherm een overzicht van alle invoegtoepassingen in alle browsers bekijken. Verder kunt u snel verschillende ondersteuningsopties weergeven, waarmee u contact kunt opnemen met Avast Ondersteuning, feedback kunt geven, informatie over het hulpprogramma kunt weergeven en het logboekbestand kunt opvragen.

 • Avast Browser Cleanup

 • Avast Premier 2016
 • Avast Internet Security 2016
 • Avast Pro Antivirus 2016
 • Avast Free Antivirus 2016
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Het spijt ons, helaas is deze pagina niet beschikbaar in de geselecteerde taal. Wilt u dit artikel in de huidige taal blijven lezen of wilt u terug gaan naar onze startpagina in de zojuist geselecteerde taal?

Blijf lezen Ga naar de startpagina