Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Kundene krever mer fra leverandørene, og de ønsker ett kontaktpunkt for alt som har med IT å gjøre. Å bli leverandør av administrerte tjenester medfører et stort ansvar, men også store muligheter til å øke omsetningen. I denne hvitboken finner du informasjon om mulighetene som er tilgjengelig for de som er forberedt på å gjennomføre skiftet til administrerte tjenester.

Last ned denne hvitboken for å lære hvordan du kan:

  • Identifisere muligheter for faste inntekter
  • Utvide tilbudet til å omfatte nye inntektskilder
  • Dra nytte av kunderelasjoner for å øke omsetningen
  • Øke kundens oppetid og din fortjeneste
  • Unngå udifferensiert konkurranse bare basert på pris
  • Øke verdien på tjenestene