Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Du kan IT – fra feilkorrigering til omfattende administrerte tjenester – du er best på det du gjør, men hvordan forklarer du det til nåværende og potensielle kunder? Vi får tilbakemelding fra mange MSP-er om at det er vanskelig å forklare den sanne verdien av tjenestene deres til dem som mangler teknisk innsikt. I dette nettseminaret lærer du hvordan du løser dette problemet ved å bruke data til å fremheve verdien av tjenestene dine.

Se dette nettseminaret, og lær hvordan du kan:

  • Posisjonere de administrerte tjenestene slik at du skiller deg ut
  • Oppnå mersalg av tilleggstjenester
  • Selge verdien av de administrerte tjenestene
  • Kommunisere verdi ved hjelp av data