Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Det er enklere sagt enn gjort å identifisere nåværende trender i IT-tjenestemarkedet. Vi har gjort grovarbeidet for deg ved å kombinere den nyeste forskningen om administrerte IT-tjenester fra CompTIA. I dette nettseminaret presenterer vi resultatene, gir innsikt i nettskymarkedet og ser på strategier som har vært vellykkede for leverandører av administrerte tjenester.

Se dette nettseminaret når du vil, for å lære:

  • De primære drivkreftene for administrerte tjenester
  • Hvordan du utvikler planer og tjenester som øker avkastningen
  • Relasjonen mellom administrerte tjenester, intern drift og strategisk planlegging
  • Hvordan du prioriterer tjenestene basert på vekstområder