Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

Angrep fra løsepengevirus, som låser eller sletter viktige filer frem til løsepenger blir betalt, kan være katastrofalt for enhver bedrift. Selv om løsepenger blir betalt, er det fortsatt ingen garanti for at du får filene tilbake. Se dette nettseminaret når du vil, der vi ser nærmere på Jigsaw – et spesielt kraftig løsepengevirus. Vi går gjennom hvordan et angrep ser ut, og hvordan MSP-er kan beskytte kundene.

Se dette nettseminaret når du vil, for å lære:

  • Hvordan et angrep med løsepengevirus fungerer
  • Beste praksis for å unngå et angrep
  • Hva et angrep med løsepengevirus koster bedrifter
  • Hvordan MSP-er kan utvikle en tjeneste med beskyttelse mot løsepengevirus for å øke salget