Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

En digital verden for alle, skapt av alle

Avast kjemper for en trygg, åpen og rettferdig digital verden for alle. Vi tror at digital frihet har best grobunn når vi er i takt med samfunnet rundt oss. Medarbeidere som representerer et stort mangfold er viktig for å skape og følge en visjon om et bedre liv på nettet for alle og enhver.

Vi jobber for endring ved hjelp av mennesker

Vi er et av de største datasikkerhetsfirmaene i verden, og vi mener at vi har en plikt til å ligge foran når det gjelder å skape en mer mangfoldig og inkluderende teknologibransje. Vi hviler aldri i arbeidet med å bygge opp en organisasjon som gjenspeiler menneskene, kulturene og nasjonene som verden består av. Verden vil ha endring, og vi skal være en drivkraft.

Avast i dag

Vi søker etter teknologiinteresserte overalt

Avast hjelper arbeidssøkere som tradisjonelt ikke har fått den støtten de trenger til å gjøre karriere innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM-fagene). Vi samarbeider med organisasjoner og arbeidslivsnettverk over hele verden, for å gi nysgjerrige sjeler en bedre mulighet til å følge lidenskapen sin, uansett bakgrunn, kjønn eller kultur. Internt står vi alltid på for å forbedre intervju- og utviklingsprosessene våre, for å sørge for at alle har lik mulighet til å få karrieren de drømmer om.

En ektefølt kultur formet av alle

Respekt er grunnlaget for godt samarbeid, og vi ønsker å bidra til et åpent miljø der alle blir hørt og verdsatt, med medarbeidere som føler at de kan ta hele personligheten sin med på jobb.

Historier

Initiativer og prosjekter

Foreldre i Avast
Vi støtter de ansatte i alle faser av livet og karrieren, og det gjelder også foreldre som tar eller kommer tilbake fra foreldrepermisjon. Vi tilbyr barnetjenester, underholdning og læring (for eksempel kurs i koding for barn).
Autisme i IT
Avast deltar i et unikt program som gir hjelp til personer med autismespekterforstyrrelser (ASD) som søker arbeid i IT-sektoren. Vi har utdannet frivillige fra Avast til å veilede personer med ASD for å hjelpe dem å øke IT-ferdighetene sine, øke selvtilliten deres og bidra til strukturert sosial interaksjon.
Kvinner og teknologi
Avast arbeider med organisasjoner som Czechitas, AjtyvIT og Code First Girls for å bidra til å lære opp unge jenter og kvinner som kan tenke seg en karriere innen IT, ved å gi dem veiledning på flere områder som programmering, testing, dataanalyse og datasikkerhet.
Ressursgrupper for ansatte
Ressursgrupper er frivillige grupper som drives av ansatte og bidrar til å skape en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Ansatte i Avast har grupper som Women at Avast, The Rainbow Alliance (LGBTQ+) og Asians at Avast, og de hjelper oss med å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere med ulik bakgrunn og skape en fremgangsrik og multikulturell organisasjon.