Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Arkusz danych

Rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem Avast Business

Kompleksowe platformy zapewniające całkowite bezpieczeństwo przy użyciu usług realizowanych w chmurze.

Szybko i z łatwością dostarczaj zaawansowaną ochronę od jednej z największych, najbardziej zaufanych marek w branży cyberbezpieczeństwa za pomocą intuicyjnej platformy zabezpieczeń. Uzyskasz cyberzabezpieczenia klasy korporacyjnej oraz całkowitą kontrolę nad całym ekosystemem zabezpieczeń — bez kosztów i komplikacji.

Bądź o krok przed cyberzagrożeniami i zabezpiecz działania.

Gdy sieć firmowa zostanie spenetrowana za pomocą cyberataku, naprawienie zainfekowanych systemów i urządzeń może być niemożliwe. Ze względu na zagrożenie ze strony cyberprzestępców i nowe luki w zabezpieczeniach firmy potrzebują narzędzi i szczegółowych informacji, aby móc łatwo identyfikować anomalie oraz unikać zagrożeń, zanim uszkodzą one sieci.

Rozwiązaniem są zarządzane usługi zabezpieczające. Dzięki połączeniu odpowiednich warstw funkcji i usług zabezpieczeń w intuicyjną platformę Rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem Avast Business pomagają firmom w zabezpieczaniu słabych punktów sieci, zarządzaniu złożonymi środowiskami i monitorowaniu anomalii.

Warstwowa ochrona
Głęboka integracja
Pełna widoczność

Zabezpiecz się przed ewoluującymi zagrożeniami za pomocą zaawansowanych, warstwowych, w 100% chmurowych usług zabezpieczających punkty końcowe i sieci. Nasze nagradzane rozwiązania nowej generacji do ochrony punktów końcowych oraz innowacyjna technologia zwiększają możliwości obrony przed zagrożeniami typu zero-day. Uzupełnij ochronę punktów końcowych nowej generacji o zintegrowane usługi zabezpieczające, takie jak bezpieczna brama WWW, bezpieczna brama internetowa, szyfrowanie poczty e-mail, antyspam, zarządzanie poprawkami oraz backup w chmurze i odzyskiwanie.

Zastąp rozwiązania miejscowe kompleksowymi usługami współdziałającymi, aby zapewnić firmom ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi (a przy okazji wyeliminuj luki w zabezpieczeniach). Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie zarządzania bezpieczeństwem możesz świadczyć usługi zdalnej pomocy technicznej, konfigurować i wymuszać zasady zabezpieczeń, planować i automatycznie wdrażać zarządzanie poprawkami, a także robić wiele więcej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.

Zwięzłe pulpity nawigacyjne umożliwiają wybór spośród różnorodnych funkcji zapewniających pełną widoczność. Skorzystaj z monitorowania w czasie rzeczywistym oraz alertów, aby uzyskać kompletny widok każdego środowiska, którym zarządzasz. Szybko modyfikuj poziomy zabezpieczeń, dostosowując je do zmian sytuacji i ewoluujących zagrożeń. Rozwiązuj problemy z poziomu jednej platformy chmurowej.

Wybierz odpowiednią platformę zarządzanych usług zabezpieczających dla Twojej firmy.

Avast Business Hub

  • Przyjazny interfejs
  • Szczegółowe raportowanie
  • Zarządzanie zasadami
  • Wdrożenie zdalne

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które potrzebują łatwej w obsłudze platformy chmurowej lub lokalnej umożliwiającej szybkie wdrażanie antywirusa nowej generacji i zarządzania poprawkami w wielu punktach końcowych, a także zapewniającej ciągłe monitorowanie oraz wgląd w dane potrzebne do zapewnienia skutecznej ochrony.

Avast Business Hub

Avast Business CloudCare

  • Scentralizowany pulpit nawigacyjny
  • Wszechstronne raportowanie
  • Zdalne wsparcie IT
  • Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Idealne rozwiązanie dla dostawców usług IT, którzy chcą wybierać i łączyć różne usługi zabezpieczające punkty końcowe i sieć, monitorować zagrożenia i rozwiązywać problemy z poziomu jednej platformy.

Avast Business CloudCare
Funkcje
Business Hub
CloudCare
Centralny pulpit nawigacyjny
Chmura
Wersja lokalna
Tworzenie raportów
Zarządzanie zasadami
Zdalne wsparcie IT
Dostępne wkrótce!
Usługi zabezpieczeń
Business Hub
CloudCare
Nowoczesny antywirus dla wielu systemów operacyjnych
Zarządzanie poprawkami
Content Filtering
Bezpieczeństwo poczty e-mail
Backup w chmurze
Bezpieczna brama WWW
Bezpieczna brama internetowa

Rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem — broszura

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast