Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Analiza przypadku

Firma Lehmann Computer tworzy dochodowy model biznesowy z wykorzystaniem platformy CloudCare

Klient

Firma Lehmann Computer z siedzibą w Düdingen (Szwajcaria) od 1999 roku świadczy usługi z zakresu IT i bezpieczeństwa na rzecz lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Roger Lehmann, jej założyciel i właściciel, kieruje siedmioosobowym zespołem, który współpracuje z MŚP w sektorach takich jak motoryzacja i naprawy, handel detaliczny, administracja czy edukacja.

„Naszym kluczem do sukcesu jest praca zespołowa, dzięki której jako mała firma możemy wiele osiągnąć i spełnić oczekiwania naszych klientów” — powiedział Lehmann.

Wyzwanie

Mając na uwadze nowe zagrożenia wymierzone w MŚP, Roger Lehmann postanowił przeszkolić klientów z sektora małych przedsiębiorstw w zakresie najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i znaleźć skuteczniejszy sposób dostarczania usług zabezpieczających.

„Rynek szybko się zmienia. Małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż mają wiele do nadrobienia w kwestii zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Konieczne jest również zapewnienie odpowiednich szkoleń. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje duży potencjał w zakresie generowania sprzedaży, ale to wszystko wymaga czasu, odpowiedniego modelu świadczenia usług i właściwego rozwiązania”.

Celem było przejście na chmurowy model licencjonowania usług, w ramach którego jego koszty byłyby stałe, a wdrażanie — uproszczone.

Rozwiązanie

Roger Lehmann, który od wielu lat współpracuje z firmą AVG-Avast, rozpoczął niedawno migrację z firmowego rozwiązania Norman Security Portal na platformę Avast Business CloudCare, aby wesprzeć nowy model świadczenia usług.

„Dzięki CloudCare możemy znacznie łatwiej zarządzać bezpieczeństwem naszych klientów, co przekłada się na mnóstwo zaoszczędzonego czasu. Scentralizowany portal pozwala nam wprowadzić klientów za pomocą kilku kliknięć, zaplanować i zautomatyzować usługi takie jak antywirus i zarządzanie poprawkami, a także uzyskać pełny wgląd w sieci naszych klientów za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego. Wszystko jest dostępne w jednym miejscu, dzięki czemu mamy dobry obraz obecnej sytuacji i wymagań. Ułatwia to zapewnienie ochrony i proaktywne planowanie”.

Na platformie CloudCare dostępny jest chmurowy portal administracyjny, za pomocą którego można w prosty sposób wdrażać i kontrolować usługi zabezpieczające, takie jak Avast Business Antivirus Pro Plus, filtrowanie treści, kopie zapasowe online, ochrona poczty e-mail i bezpieczne logowanie jednokrotne, korzystając ze scentralizowanych, wysoce konfigurowalnych zasad. Funkcje zdalnego sterowania, które umożliwiają zdalne logowanie do dowolnych zarządzanych urządzeń, są udostępniane bez dodatkowych kosztów.

Efekt

Według Rogera Lehmanna platforma CloudCare pozwoliła jego zespołowi zautomatyzować kolejne aspekty oferty zabezpieczeń, usprawnić obsługę klienta oraz rozszerzyć działalność firmy. „Podpisaliśmy kolejne umowy o świadczenie usług, zyskaliśmy możliwość sprzedaży droższych lub pokrewnych usług zabezpieczających oraz poszerzyliśmy bazę klientów korzystających z CloudCare. Jednocześnie udało się nam ograniczyć liczbę wizyt u klientów oraz zwiększyć tempo i wydajność pracy. Platforma CloudCare pozwoliła nam stworzyć nowy model biznesowy, dzięki któremu możemy teraz łatwiej zarządzać potrzebami naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa”.

Strona internetowa

www.lehmanncomputer.ch

Branża

Usługi i rozwiązania w zakresie IT oraz bezpieczeństwa

Potrzeby firmowe

Przejście na prostszy, bardziej efektywny model dostarczania zabezpieczeń

Rozwiązanie

Avast Business CloudCare

Wyniki

  • Zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki zastosowaniu chmurowego modelu licencjonowania usług zabezpieczających
  • Lepsza i szybsza obsługa klientów na podstawie umów o świadczenie usług
  • Zwiększenie liczby umów o świadczenie usług o 10%
  • Zwiększenie liczby klientów korzystających z platformy CloudCare do 900

Elastyczny model licencjonowania i wydajne narzędzia oferowane przez CloudCare pozwoliły nam dostosować się do wymagań rynku, zdobyć nowych klientów i skuteczniej reagować na ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki CloudCare działamy szybko i sprawnie, a to daje nam zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

Firma Lehmann Computer tworzy dochodowy model biznesowy z wykorzystaniem platformy CloudCare — analiza przypadku

Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast