Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Cyfrowy świat dla każdego, tworzony przez wszystkich

W Avast walczymy o bezpieczny, otwarty i sprawiedliwy cyfrowy świat dla każdego. Najlepszym sposobem na zapewnienie wszystkim cyfrowej wolności jest odzwierciedlenie otaczającego nas świata. Zróżnicowany i integracyjny zespół jest niezbędny do tworzenia i realizowania wizji lepszego, połączonego życia dla każdego z nas.

Obietnica zmiany, zaangażowanie dla ludzi

Jako jedna z największych firm na świecie zajmujących się cyberbezpieczeństwem uważamy, że naszym obowiązkiem jest przywództwo w zakresie budowania bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego sektora technologicznego. Nigdy nie ustajemy w wysiłkach na rzecz budowania organizacji wspierającej ludzi, kultury i narody, które tworzą nasz świat. Świat czeka na zmianę, a my chcemy stać na jej czele.

Dzisiaj w firmie Avast

Wspieranie talentów technologicznych bez względu na pochodzenie

Firma Avast stara się wspierać utalentowane osoby, które tradycyjnie nie zawsze miały pomoc potrzebną do zrobienia kariery w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). Współpracujemy z organizacjami i sieciami zawodowymi na całym świecie, aby zainteresowane osoby ze wszystkich środowisk, bez względu na płeć czy kulturę, miały większe szanse na realizację swojej pasji. W naszej firmie nieustannie dążymy do ulepszenia procesów rekrutacji i rozwoju, aby zapewnić każdemu sprawiedliwe i równe szanse na realizację wymarzonej kariery zawodowej.

Autentyczna kultura kształtowana przez wszystkich

Szacunek to podstawa dobrej współpracy. Staramy się wspierać otwarte środowisko, w którym każdy głos jest ceniony i każdy pracownik czuje się komfortowo, angażując się w pracę całym sobą.

Nasze historie

Nasze inicjatywy i projekty

Rodzice w firmie Avast
Wspieramy naszych pracowników na wszystkich etapach ich życia i kariery, w tym rodziców przebywających na urlopie rodzicielskim lub powracających z niego. Oferujemy opiekę nad dziećmi, rozrywkę i usługi edukacyjne (takie jak kursy kodowania dla dzieci).
Autyzm w IT
Firma Avast bierze udział w wyjątkowym programie wspierającym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD, autism spectrum disorder), które poszukują pracy w branży IT. Przeszkoliliśmy wolontariuszy z zespołu Avast, aby były mentorami dla osób z ASD i pomagały im doskonalić umiejętności informatyczne, zwiększać poziom pewności siebie oraz zapewniać zorganizowane interakcje społeczne.
Kobiety w branży technologicznej
We współpracy z organizacjami takimi jak Czechitas, AjtyvIT i Code First Girls firma Avast pomaga szkolić młode dziewczęta i kobiety, które chcą pracować w branży IT, udzielając im wsparcia w wielu obszarach, takich jak programowanie, testowanie, analiza danych i cyberbezpieczeństwo.
Grupy zasobów pracowniczych (ERG)
Grupy ERG (Employee Resource Groups) to kierowane przez pracowników, dobrowolne grupy, które pomagają nam budować prawdziwie zróżnicowane i integracyjne miejsce pracy. Praca grup ERG, takich jak Women at Avast (Kobiety w Avast), The Rainbow Alliance (Sojusz Tęczy, LGBTQ+) i Asians at Avast (Azjaci w Avast), pozwala nam przyciągać, wspierać, rozwijać i zatrzymywać utalentowanych ludzi ze wszystkich środowisk — dzięki czemu możemy tworzyć dobrze prosperującą, wielokulturową organizację.
Zamknij

Wykonaj następujące kroki, aby ukończyć instalację programu Avast:

Rozpoczynanie pobierania…
Uwaga: Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj.
1
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Zapisz plik Avast
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Uruchom instalator Avast
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Kliknij pobrany plik w lewym dolnym rogu przeglądarki.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk Zapisz plik. W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny.
Gdy pojawi się monit, wybierz opcję „Zapisz plik”, a następnie kliknij OK.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij pobrany plik.
Przejdź do folderu Pobrane i kliknij dwukrotnie pobrany plik.
2
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij plik Avast, aby rozpocząć instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Potwierdź instalację
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
W prawym górnym rogu wybierz Pobrane, aby otworzyć plik instalacyjny i zatwierdzić instalację.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Tak w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
Kliknij przycisk Zezwalaj w systemowym oknie dialogowym, aby zatwierdzić rozpoczęcie instalacji programu Avast.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij przycisk w oknie instalatora, aby rozpocząć instalację.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast.
Kliknij ten plik, aby rozpocząć instalację programu Avast