We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

Cyfrowy świat dla każdego, tworzony przez wszystkich

W Avast walczymy o bezpieczny, otwarty i sprawiedliwy cyfrowy świat dla każdego. Najlepszym sposobem na zapewnienie wszystkim cyfrowej wolności jest odzwierciedlenie otaczającego nas świata. Zróżnicowany i integracyjny zespół jest niezbędny do tworzenia i realizowania wizji lepszego, połączonego życia dla każdego z nas.

Obietnica zmiany, zaangażowanie dla ludzi

Jako jedna z największych firm na świecie zajmujących się cyberbezpieczeństwem uważamy, że naszym obowiązkiem jest przywództwo w zakresie budowania bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego sektora technologicznego. Nigdy nie ustajemy w wysiłkach na rzecz budowania organizacji wspierającej ludzi, kultury i narody, które tworzą nasz świat. Świat czeka na zmianę, a my chcemy stać na jej czele.

Dzisiaj w firmie Avast

Wspieranie talentów technologicznych bez względu na pochodzenie

Firma Avast stara się wspierać utalentowane osoby, które tradycyjnie nie zawsze miały pomoc potrzebną do zrobienia kariery w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). Współpracujemy z organizacjami i sieciami zawodowymi na całym świecie, aby zainteresowane osoby ze wszystkich środowisk, bez względu na płeć czy kulturę, miały większe szanse na realizację swojej pasji. W naszej firmie nieustannie dążymy do ulepszenia procesów rekrutacji i rozwoju, aby zapewnić każdemu sprawiedliwe i równe szanse na realizację wymarzonej kariery zawodowej.

Autentyczna kultura kształtowana przez wszystkich

Szacunek to podstawa dobrej współpracy. Staramy się wspierać otwarte środowisko, w którym każdy głos jest ceniony i każdy pracownik czuje się komfortowo, angażując się w pracę całym sobą.

Nasze historie

Nasze inicjatywy i projekty

Dostępność
Dążymy do tego, aby nasze produkty były inkluzywne i dostępne dla każdego przez zwiększenie kontrastu wizualnego i dodanie wskazówek głosowych.
Rodzice w firmie Avast
Wspieramy naszych pracowników na wszystkich etapach ich życia i kariery, w tym rodziców przebywających na urlopie rodzicielskim lub powracających z niego. Oferujemy opiekę nad dziećmi, rozrywkę i usługi edukacyjne (takie jak kursy kodowania dla dzieci).
Autyzm w IT
Firma Avast bierze udział w wyjątkowym programie wspierającym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD, autism spectrum disorder), które poszukują pracy w branży IT. Przeszkoliliśmy wolontariuszy z zespołu Avast, aby były mentorami dla osób z ASD i pomagały im doskonalić umiejętności informatyczne, zwiększać poziom pewności siebie oraz zapewniać zorganizowane interakcje społeczne.
Kobiety w branży technologicznej
We współpracy z organizacjami takimi jak Czechitas, AjtyvIT i Code First Girls firma Avast pomaga szkolić młode dziewczęta i kobiety, które chcą pracować w branży IT, udzielając im wsparcia w wielu obszarach, takich jak programowanie, testowanie, analiza danych i cyberbezpieczeństwo.