Avast 2014: Utworzenie i korzystanie z Dysku Ratunkowego Avast

W jaki sposób utworzyć Dysk Ratunkowy Avast dostarczony z Avast 2014?

W momencie, kiedy komputer został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, na przykład ekran został zablokowany ransomware, który wykorzystuje pełnoekranowy obrazek lub stronę internetową, aby uniemożliwić dostęp do danych umieszczonych na Twoim komputerze, bądź zainfekowany plik utrudnia instalację Avast 2014, możesz spróbować usunąć infekcję z komputera z pomocą Dysku Ratunkowego Avast dostarczonego z Avast 2014. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Utworzenie Dysku Ratunkowego Avast jako rozruchowego dysku USB lub CD

Aby utworzyć Dysk Ratunkowy będziesz potrzebować niezainfekowanego komputera z system Windows i łączem internetowym, na którym możesz zainstalować Avast 2014, oraz pustej pamięci USB (500 MB lub więcej), bądź ewentualnie pustego CD i nagrywarki CD/DVD oraz oprogramowania pozwalającego wypalić płytę CD z obrazem w formacie ISO. Kiedy wszystko jest gotowe, należy wykonać następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj program antywirusowy Avast 2014 na innym, niezainfekowanym komputerze z systemem Windows z dostępem do Internetu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje krok po kroku, jak zainstalować program antywirusowy Avast 2014, przeczytaj poniższy artykuł:

  Avast 2014: Instalacja Avast Premier | Instalacja Avast Internet Security | Instalacja Avast Pro Antivirus | Instalacja Avast Free Antivirus

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę Avast w zasobniku systemowym i wybierz z menu 'Otwórz interfejs użytkownika programu Avast',
  Rysunek I. A

  ...lub kliknij dwukrotnie na ikonce Avast znajdującej się na Pulpicie, aby otworzyć interfejs użytkownika Avast
  Rysunek II. A

 3. Z głównego menu wybierz ' Narzędzia', następnie kliknij 'Dysk Ratunkowy'.
  Rysunek III. A

 4. Teraz musisz wybrać docelowy typ nośnika, którego chcesz użyć dla nagrania 'Dysku Ratunkowego'. Jeśli wolisz:

  • przenośną pamięć USB - włóż pusty nośnik USB do portu USB i kliknij przycisk 'USB', aby kontynuować.
   Rysunek VI. A

  • płytę CD - kliknij przycisk 'CD',
   Rysunek V. A

   ...i spytany o lokalizację, kliknij 'Przeglądaj',
   Rysunek VI. A

   ...w wyświetlonym oknie nawigacyjnym wybierz, gdzie chcesz zapisać plik ISO (obraz CD) w komputerze, a następnie kliknij 'Zapisz',
   Rysunek VII. A

   ...potem przystąp do określonej ścieżki lokalizacji klikając 'Utwórz obraz ISO'.
   Rysunek VIII. A

 5. Avast 2014 przedstawi ogólny postęp tworzenia Dysku Ratunkowego. Może to potrwać kilka minut, w zależności od szybkości komputera i Internetu.
  Rysunek IX. A

 6. Po pomyślnym utworzeniu Dysku Ratunkowego kliknij 'OK'.
  Rysunek IX. A

Jeśli wybrałeś CD jako rodzaj nośnika docelowego Dysku Ratunkowego, trzeba nagrać utworzony plik ISO na pustym nośniku CD za pomocą nagrywarki CD/DVD i oprogramowanie do nagrywania, które umożliwia zapis obrazów CD w formacie ISO. Na komputerach z systemem:

 • Windows 7 lub Windows 8 - możesz wypalić plik ISO na płycie CD korzystając z wbudowanego Narzędzia nagrywania obrazu dysku systemu Windows - szczegółowe instrukcje krok po kroku przeczytaj w poniższym artykule na stronie internetowej firmy Microsoft:

  Burn a CD or DVD from an ISO file

 • Windows Vista lub Windows XP - musisz użyć programu innej firmy umożliwiającego nagrywania obrazów płyt zapisu w formacie pliku ISO - więcej informacji, w tym linki do innych źródeł opisujących jak zapisać pliki ISO, znajdziesz w artykule na Wikipedii:

  Wikipedia - ISO image


Uruchomienie komputera z dysku rozruchowego Dysk Ratunkowy Avast

Kiedy już utworzysz Dysk Ratunkowy będziesz musiał upewnić się, że zainfekowany komputer uruchomi się z zewnętrznego dysku USB lub dysku CD z Dyskiem Ratunkowym, zamiast z wewnętrznego dysku twardego na zainfekowanym systemie Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Włóż nośnik startowy z Dyskiem Ratunkowym do zainfekowanego komputera, czyli po utworzeniu Dysku Ratunkowego na:

  • pamięci przenośnej USB - wyłącz zainfekowany komputer i włóż dysk USB z Dyskiem Ratunkowym do portu USB.

  • płycie CD - włóż dysk CD z Dyskiem Ratunkowym do napędu CD/DVD na zainfekowanym komputerze i wyłącz go.

 2. Włącz zainfekowany komputer i w momencie jego uruchamiania szukaj tekstu na ekranie startowym komputera z ekranem powitalnym systemu BIOS (najczęściej logo producenta komputera i/lub informacje na temat sprzętu, pokazane na kilka sekund przed uruchomieniem systemu Windows), która mówi jak uzyskać dostęp do "Menu rozruchowego" (Boot menu). Ze względu na różnych producentów BIOS-u komputera istnieje wiele sposobów, aby przejść do Menu rozruchowego. Klawisze, które są często związane z Rozruchowym menu to "Esc", "F12" lub "F11", ale konkretne modele komputerów lub producenci używają też innych klawiszy, jak "F10", "F9", "F8" lub "F5". Po ustaleniu właściwego klawisza, który trzeba nacisnąć, aby uzyskać dostęp do Menu Rozruchowego, uruchom komputer ponownie i rozpocznij natychmiast naciskać ten klawisz.
  Rysunek I. B

 3. Po dostaniu się do Menu Rozruchowego, musisz wybrać nośnik startowy z Dyskiem Ratunkowym włożony do zainfekowanego komputera, czyli po utworzeniu Dysku Ratunkowego na:

  • przenośnym nośniku pamięci USB - wybierz urządzenie zapisane jako "Removable Devices" (Urządzenie wymienne), "USB Flash Drive" (dysk flash USB), "USB Storage Device" (Urządzenie magazynujące USB), "USB", "USB-HDD" bądź podobne, czasami może to być wymienione w podmenu innych napędów pamięci masowej.
   Rysunek II. B

  • płycie CD - wybierz urządzenie zapisane jako "CD-ROM Drive" (Stacja CD-ROM), "CDROM", "CD/DVD/CD-RW...", "CD/DVD: typ modelu", "ATAPI CD: typ modelu" bądź podobnie, czasami może to być wymienione w podmenu innych napędów pamięci masowej.
   Rysunek III. B

 4. W momencie kiedy komputer uruchomi się z zewnętrznej pamięci przenośnej USB na chwilę zostanie wyświetlona informacja mówiąc "Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD...". Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić Kreator Dysku Ratunkowego, zanim ten komunikat zniknie.
  Rysunek IV. B

Uwaga:
Jeśli nie możesz znaleźć, jak uzyskać dostęp do menu startowego i rozruchu z zewnętrznych pamięci flash USB lub CD, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub dokumentacją na stronie internetowej producenta, lub spróbuj skontaktować się ze wsparciem producenta sprzętu. Komputery produkowany około roku 2001 lub wcześniej mogą nie mieć możliwości uruchomienia z dysku flash USB.


Po uruchomieniu Kreatora Dysku Ratunkowego na zainfekowanym komputerze z dysku zewnętrznego USB lub CD musisz przeskanować pliki, aby sprawdzić, czy są jakieś wirusy na komputerze. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Na ekranie powitalnym można rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów z jednej z tych dwóch wybranych opcji:

  • Wszystkie dyski twarde (All hard discs) (domyślnie) - jeśli chcesz przeskanować cały komputer.
   Rysunek I. C

  • Wybrane foldery/dyski (Selected folders/discs) - jeśli chcesz przeskanować tylko wybrany folder/dysk lub wiele folderów/dysków na komputerze. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk 'Zmień (Change)'...
   Rysunek II. C

   ...aby otworzyć okno nawigacji, a po zaznaczeniu pola obok każdego folderu lub dysku, który chcesz przeskanować, kliknij 'OK'.
   Rysunek III. C

  Uwaga:
  Jeśli to konieczne, można również zaznaczyć, czy chcesz 'Skanować wszystkie archiwa (Scan all archives), tzn. CAB, ZIP, RAR i inne skompresowane pliki. Jednak może to potrwać o wiele dłużej, w zależności od liczby i wielkości wszystkich zarchiwizowanych plików na komputerze.

 2. Jeśli skończysz, kliknij 'Rozpocznij skanowanie (Start scan)'.
  Rysunek IV. C

 3. Pojawi się ogólny postęp skanowania. Zakończenie skanowania może potrwać kilka minut, w zależności od wydajności komputera oraz ilości danych wybranych do skanowania.
  Rysunek V. C

 4. Po zakończeniu skanowania plik scanlog zawierający raport skanowania pojawi się w Notatniku na ekranie. Jeśli potrzebujesz plik scanlog, możesz go łatwo zapisać. Jeśli jakieś zainfekowane pliki zostały znalezione, zostaną one wyświetlone w raporcie skanowania
  Rysunek VI. C

  Jak tylko przeniesiesz, zminimalizujesz lub zamkniesz okno scanlog, aby powrócić do kreatora Dysku Ratunkowego, możesz zobaczyć zainfekowane pliki w wynikach skanowania.
  Rysunek VII. C


Naprawa lub usunięcie zainfekowanych plików z pomocą Dysku Ratunkowego Avast

Po zakończeniu skanowania zainfekowanego komputera, kreator Dysku Ratunkowego pokaże Ci, jak wiele zainfekowanych plików zostało znalezionych. Jeśli są jakieś pliki oznaczone jako zainfekowane, można wybrać jedną z tych dwóch opcji, aby usunąć infekcję:

 • Napraw automatycznie (Fix automatically)

  1. Jeśli klikniesz tę opcję, program Dysk Ratunkowy spróbuje usunąć złośliwy kod z wszystkich zainfekowanych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Jeśli naprawa plików się nie powiedzie, zostaną one automatycznie usunięte z zainfekowanego komputera.
   Rysunek I. D

  2. Po zakończeniu, na następnym ekranie z wynikami, kliknij 'Zamknij i uruchom ponownie komputer (Quit and restart computer)', aby opuścić Dysk Ratunkowy.
   Rysunek II. D

 • Ręczne usuwanie (Do it manually)

  1. Jeśli klikniesz tę opcję, Dysk Ratunkowy pozwoli Ci wybrać zainfekowane pliki, które chcesz naprawić lub usunąć całkowicie.
   Rysunek III. D

  2. Na kolejnym ekranie zobaczysz wszystkie zainfekowane pliki wymienione w tabeli. W pierwszej kolumnie można zaznaczyć pole wyboru obok każdego pliku, który chcesz naprawić lub usunąć. Potem można kliknąć:

   • 'Napraw automatycznie (Fix automatically)' - spróbuje usunąć tylko złośliwy kod z wybranych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Jeśli naprawa plików się nie powiedzie, zostaną one automatycznie usunięte z zainfekowanego komputera.

   • 'Napraw zaznaczone (Repair selected)' - spróbuje usunąć tylko złośliwy kod z wybranych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Niestety, w momencie, kiedy cały plik jest złośliwym oprogramowaniem, nie może zostać naprawiony. Wtedy trzeba ręcznie pousuwać nienaprawione pliki.

   • 'Usuń zaznaczone (Delete selected)' - trwale usunie wybrane pliki z komputera.
   Rysunek IV. D

   ...i kiedy operacja się skończy, kliknij'OK' w komunikacie potwierdzenia z wynikami.
   Rysunek V. D

   Uwaga:
   W przypadku, jeśli na ekranie powitalnym Dysku Ratunkowego została wybrana opcja 'Skanuj wszystkie archiwa' i zainfekowane archiwum zostało znalezione, można również zaznaczyć okno wyboru 'Usuń zainfekowane archiwa (Delete infected archives)'.

  3. Po zakończeniu kliknij przycisk 'Kontynuuj (Continue)'...
   Rysunek VI. D

   Po zakończeniu na następnym ekranie z wynikami kliknij 'Zamknij i uruchom ponownie komputer (Quit and restart computer)', aby opuścić Dysk Ratunkowy.
   Rysunek VII. D

Po ponownym uruchomieniu komputera można wyjąć dysk zewnętrzny USB/CD z Dyskiem Ratunkowym z portu USB/CD-DVD.


Otoczenie

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Systemy operacyjne:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej