Avast Anti-Theft dla systemu Android: Zdalne kontrolowanie zgubionego lub skradzionego urządzenia

Jako mogę zlokalizować zgubione lub skradzione urządzenie mobilne, na którym zainstalowany jest Avast Anti-Theft

Jeśli na Twoim utraconym urządzeniu został zainstalowany Avast Anti-Theft, możesz kontrolować je zdalnie, korzystając z poniższych metod:

 • Konto Avast to konto utworzone na stronie my.avast.com. Aby skorzystać z tej metody, aplikacja Anti-Theft musi być połączona z Kontem Avast. Twoje utracone urządzenie musi być uruchomione i mieć dostęp do Internetu.
 • Zdalne sterowanie przez SMS to wbudowana funkcja Anti-Theft. Aby skorzystać z tej metody, Anti-Theft musi być zainstalowany na dwóch urządzeniach, urządzeniu docelowym oraz urządzeniu, które zostanie użyte do zdalnego sterowania,
 • Komendy SMS to komendy, które możesz wysyłać z dowolnego urządzenia mobilnego. Jeśli skorzystasz z tej metody, potencjalny złodziej może zobaczyć, że starasz się kontrolować zdalnie swoje urządzenie, ponieważ wysyłane wiadomości będą widoczne w skrzynce odbiorczej.

Możesz skorzystać z innego urządzenia mobilnego, aby kontrolować swoje urządzenie. Ta metoda zadziała tylko wtedy, jeśli Anti-Theft jest zainstalowany na docelowym urządzeniu (Twój telefon) i urządzeniu, które zostanie użyte do zdalnego sterowania.

Aby skorzystać z tej instrukcji, potrzebujesz PIN-u Avast, który ustawiłeś podczas konfiguracji Anti-Theft. Jeśli zapomnisz swój Avast PIN i potrzebujesz go odzyskać, przejdź do następującego artykułu:

Ten artykuł opisuje tylko najczęściej wykorzystywane komendy LOCATE/ZLOKALIZUJ, LOST/OZNACZ JAKO UTRACONY i WIPE/WYCZYŚĆ. Jednak Anti-Theft oferuje również kilka innych komend, które mogą zostać wykorzystane w przypadku, gdy chcesz zlokalizować swoje urządzenie, zabezpieczyć dane lub skontaktować się z potencjalnym złodziejem.

Poruszanie się po interfejsie Anti-Theft

 1. Naciśnij ikonę Anti-Theft na swoim urządzeniu, aby otworzyć aplikację.

 2. Naciśnij ikonę menu i przejdź do Ustawień.
 3. Naciśnij Zdalne sterowanie przez SMS.

Komenda LOST/OZNACZ JAKO UTRACONY

Komenda ta powoduje wykonanie takiego samego działania jak zmiana karty SIM, zależnie od tego, jakie ustawienia wybrałeś w sekcji W przypadku kradzieży.

 1. Wybierz komendę LOST z listy komend.
 2. Wpisz numer telefonu i PIN Avast docelowego urządzenia. Naciśnij Wyślij SMS.
 3. Zależnie od ustawień wybranych w sekcji W przypadku kradzieży, docelowe urządzenie może zostać zablokowane, może uruchomić alarm lub zablokować dostęp do ustawień. Jeśli wybrałeś opcję zablokowania urządzenia, potencjalny złodziej zobaczy następujący ekran:

Wybierz komendę FOUND lub wpisz swój PIN, aby wyłączyć komendę LOST.

Komenda LOCATE/ZLOKALIZUJ

Komenda LOCATE to najprostszy i najszybszy sposób, aby poznać lokalizację urządzenia.

 1. Wybierz opcję LOCATE z listy komend.
 2. Wpisz numer telefonu i PIN Avast docelowego urządzenia. Naciśnij Wyślij SMS.
 3. Gdy urządzenie zostanie zlokalizowane, możesz zobaczyć mapę z lokalizacją urządzenia na swoim Koncie Avast.
  1. Przejdź do sekcji Informacja → Polecenia. Kliknij na ikonie obok komendy, która ma status wysłany , aby zobaczyć mapę.
  2. Twój telefon znajduje się w lokalizacji oznaczonej na zielono. Kliknij na ikonie tabeli, aby zobaczyć współrzędne GPS, gdzie możesz sprawdzić lokalizację urządzenia, szerokość i długość geograficzną oraz informacje o dokładności.

  Możesz przekazać te informacje policji, jeśli jest to konieczne. Zwróć uwagę, że dokładność zależy od siły sygnału, gdy urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału GPS.

Komenda WIPE/WYCZYŚĆ

Komenda WIPE usuwa wszystkie dane z Twojego urządzenia i powoduje przwrócenie fabrycznych ustawień.

Gdy komenda zostanie wysłana, nie ma możliwości cofnięcia tej akcji.
 1. Wybierz WIPE from the command list.
 2. Wpisz numer telefonu i PIN Avast docelowego urządzenia. Naciśnij Wyślij SMS. Twoje urządzenie uruchomi się ponownie.

Te komendy mogą zostać wysłane z dowolnego urządzenia mobilnego. Metoda ta działa jedynie, kiedy na urządzeniu docelowym (Twoim telefonie) jest zainstalowana najnowsza wersja Avast Anti-Theft.

Aby skorzystać z tej instrukcji, potrzebujesz PIN-u Avast, który ustawiłeś podczas konfiguracji Anti-Theft. Jeśli zapomnisz PIN-u Avast i potrzebujesz go odzyskać, przejdź do następującego artykułu:

Ten artykuł opisuje tylko najczęściej wykorzystywane komendy LOCATE/ZLOKALIZUJ, LOST/OZNACZ JAKO UTRACONY i WIPE/WYCZYŚĆ. Jednak Anti-Theft oferuje również kilka innych komend, które mogą zostać wykorzystane w przypadku, gdy chcesz zlokalizować swoje urządzenie, zabezpieczyć dane lub skontaktować się z potencjalnym złodziejem.

Komenda LOCATE/ZLOKALIZUJ

Komenda ta powoduje wykonanie takiego samego działania jak zmiana karty SIM, zależnie od tego, jakie ustawienia wybrałeś w sekcji W przypadku kradzieży.

 1. Napisz wiadomość SMS na telefonie znajomego. Dla komendy LOST, wiadomość ma następujący format:
  1234 lost, gdzie 1234 to Twój PIN Avast, a lost to komenda.
 2. Zależnie od ustawień wybranych w sekcji W przypadku kradzieży docelowe urządzenie może zostać zablokowane, może uruchomić alarm lub zablokować dostęp do ustawień. Jeśli wybrałeś opcję zablokowania urządzenia, potencjalny złodziej zobaczy następujący ekran:

Wyślij komendę FOUND lub wpisz swój PIN, aby wyłączyć tę komendę.

Komenda LOST/OZNACZ JAKO UTRACONY

Komenda LOCATE to najprostszy i najszybszy sposób, aby poznać lokalizację urządzenia.

 1. Napisz wiadomość SMS na telefonie znajomego. Dla komendy LOCATE wiadomość ma następujący format:
  1234 locate, gdzie 1234 to Twój PIN Avast, a locate to komenda.
 2. Gdy urządzenie zostanie zlokalizowane, możesz zobaczyć mapę z lokalizacją urządzenia na swoim Koncie Avast.
  1. Przejdź do sekcji Informacja → Polecenia. Kliknij na ikonie obok komendy, która ma status wysłany , aby zobaczyć mapę.
  2. Twój telefon znajduje się w lokalizacji oznaczonej na zielono. Kliknij na ikonie tabeli, aby zobaczyć współrzędne GPS, gdzie możesz sprawdzić lokalizację urządzenia, szerokość i długość geograficzną oraz informacje o dokładności.

  Możesz przekazać te informacje policji, jeśli jest to konieczne. Zwróć uwagę, że dokładność zależy od siły sygnału, gdy urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału GPS.

Komenda WIPE/WYCZYŚĆ

Komenda WIPE usuwa wszystkie dane z Twojego urządzenia i powoduje przwrócenie fabrycznych ustawień.

Gdy komenda zostanie wysłana, nie ma możliwości cofnięcia tej akcji.
 1. Napisz wiadomość SMS na telefonie znajomego. Dla komendy WIPE wiadomość ma następujący format:
  1234 wipe, gdzie 1234 to Twój PIN Avast, a wipe to komenda. Twoje urządzenie uruchomi się ponownie.
 • Avast Anti-Theft
 • Android 4.0.3 i wersje późniejsze

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej