Avast 2014: Zapora ogniowa w Avast Premier lub Avast Internet Security nie może się uruchomić na komputerach z Windows XP

Problem

Po instalacji programu Avast Premier 2014 lub Avast Internet Security 2014 na komputerach z systemem operacyjnym Windows XP program antywirusowy działa prawidłowo, ale może pojawić się problem z zaporą ogniową, która nie działa i nie może być uruchomiona z interfejsu użytkownika programu Avast nawet po ponownym uruchomieniu komputera.

 

Szczegóły

Problem może być spowodowany uszkodzonym plikiem INFCACHE.1, który służy do buforowania plików informacji o sterownikach (*.inf), ich zawartości i lokalizacji w systemie. Podczas instalacji Avast Premier 2014 lub Avast Internet Security 2014 na systemie operacyjnym Windows XP z uszkodzonym plikiemINFCACHE.1, sterownik zapory ogniowej może nie zostać zainstalowany informując o błędzie 0x800F0203 w dzienniku instalacji setup.log, który domyślnie znajduje się w:

C:\ProgramData\AVAST Software\Persistent Data\Avast\Logs


...        
[12:00:00] [info ] [system ] [ 456: 1556] Executing '"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SetupInf32.exe" /install /netservice:sw_aswNdis "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\Inf\aswNdisPt.inf" "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\Inf\aswNdisMp.inf"'.
[12:00:01] [info ] [setupinf] [2860: 284 ] SetupInf is starting with command line '"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SetupInf32.exe" /install /netservice:sw_aswNdis "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\Inf\aswNdisPt.inf" "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\Inf\aswNdisMp.inf"'.
[12:00:05] [error ] [setupinf] [2860: 284 ] Unable to install the network service 'sw_aswNdis' with error 0x800F0203!
[12:00:05] [info ] [setupinf] [2860: 284 ] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SetupInf32.exe" /install /netservice:sw_aswNdis "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\Inf\aswNdisPt.inf" "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\Inf\aswNdisMp.inf" is exiting with return code 0x800F0203.
[12:00:05] [warning] [system ] [ 456: 1556] The process finished with exit code -2146500093 (0x800F0203)
[12:00:05] [error ] [action ] [ 456: 1556] Unable to install NDIS driver.
...        


 
Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem należy zmienić nazwę lub usunąć uszkodzony plik INFCACHE.1, uruchomić ponownie komputer i przeinstalować program Avast Premier 2014 lub Avast Internet Security 2014. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że:

 • Jesteś zalogowany do systemu Windows jako Administrator lub użytkownik z prawami administratora. Aby to sprawdzić, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej firmy Microsoft:
   
  ...bądź skonsultuj się z administratorem komputera/sieci.
   
 • Możesz zobaczyć ukryte pliki i foldery. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, jak wyświetlić ukryte pliki i foldery, przeczytaj poniższy artykuł na stronie internetowej firmy Microsoft:
   

...a następnie przejdź do następnego kroku:

 1. Otwórz Windows Explorer i znajdź plik INFCACHE.1 w katalogu %windir%\Inf , tzn. domyślnie z katalogu systemowym C:\WINDOWS\Inf .
   
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   
  1. Zmień nazwę pliku INFCACHE.1 na przykładowo INFCACHE.1.bak.
    
  2. Usuń plik INFCACHE.1.
    
 3. Uruchom ponownie komputer.
   
 4. Przeinstaluj Avast 2014, tzn. usuń go kompletnie z systemu korzystając z narzędzia do usuwania Avast zgodnie z instrukcjami zawartymi z poniższym artykule:
    ...i zainstaluj program ponownie zgodnie z opisem w poniższym artykule:
   
Otoczenie

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014

System operacyjny:


Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej