Antywirus Avast: Wyklucz określone pliki lub strony ze skanowania

Wykluczanie określonych plików, programów lub stron ze skanowania

Mimo że nie jest to ogólnie zalecane, w niektórych sytuacjach możesz chcieć wykluczyć określone pliki, programy lub strony internetowe ze skanowania, aby przyspieszyć skanowanie lub uniknąć wykrywania fałszywych alarmów. Aby skonfigurować wykluczenia, postępuj zgodnie z krokami w poniższych sekcjach:

Ustaw wykluczenia, tylko w przypadku, gdy wiesz, że pliki i strony, które chcesz wykluczyć nie stanowią zagrożenia. Jeśli nie jesteś pewien, co do bezpieczeństwa pliku, możesz przeskanować go na portalu Virus Total lub dodać ten plik do Kwarantanny i wysłać do Laboratorium Zagrożeń Avast. Więcej informacji o Kwarantannie znajduje się w następującym artykule:

Jak ustawić wykluczenia ze skanowania przez wszystkie osłony

Globalne wykluczenia odnoszą się do wykluczenia plików i stron internetowych ze wszystkich typów skanowania (na żądanie lub zaplanowanych) i osłon komponentów, które analizują aktywność plików, aplikacji i zawartości stron w czasie rzeczywistym.

 1. Otwórz Interfejs użytkownika Avast i przejdź do sekcji Ustawienia → Ogólne. Przejdź do sekcji Wykluczenia.
 2. Użyj zakładek, aby wybrać rodzaj elementu, który chcesz wykluczyć, a następnie wpisz lub wyszukaj ścieżkę do pliku lub adresu.
 3. Kliknij OK i zapisz.

Jak ustawić wykluczenia ze skanowania na żądanie

Skany na żądanie to skany, którymi możesz zarządzać i które możesz zaplanować (na przykład: Szybkie skanowanie, Pełne skanowanie systemu...) Aby wykluczyć pliki, foldery lub aplikacje z konkretnego skanowania:

 1. Otwórz Interfejs użytkownika Avast i przejdź do sekcji Skanowanie → Skanuj: szukaj wirusów...
 2. Wybierz skan z rozwijanego menu i kliknij Ustawienia skanowania.
 3. Wybierz Wykluczenia w nowym oknie. Określ pliki lub foldery, które chcesz wykluczyć, poprzez wprowadzenie lub przeglądanie ścieżki plików.
 4. Kliknij OK i zapisz.

Jak ustawić wykluczenia dla Osłony systemu plików

Osłona systemu plików to funkcja w Komponentach, która stale skanuje wszystkie pliki i programy pod względem bezpieczeństwa, zanim zostaną otwarte lub uruchomione. Aby wykluczyć pliki, foldery lub aplikacje ze skanowania przez Osłonę systemu plików:

 1. Otwórz Interfejs użytkownika Avast i przejdź do sekcji Ustawienia → Komponenty → Osłona systemu plików → Dostosuj. W nowym oknie wybierz Wykluczenia.
 2. Dodaj pliki lub lokalizacje do wykluczenia poprzez wprowadzenie ich lub przeglądanie ścieżki plików. Użyj symboli zaznaczenia, aby określić, kiedy dane wykluczenie ma być stosowane. R = Czytaj (open), W = Zapisz (save), X = Uruchom (run).
 3. Kliknij OK i zapisz.

Jak ustawić wykluczenia dla Osłony WWW

Osłona WWW to funkcja dostępna w Komponentach, która stale ochrania Twój komputer przed zagrożeniami, które są związane z przeglądaniem Internetu. Aby wykluczyć strony, Adresy URL z skrypty ze skanowania przez Osłonę WWW:

 1. Otwórz Interfejs użytkownika Avast i przejdź do sekcji Ustawienia → Komponenty → Osłona WWW → Dostosuj. W nowym oknie wybierz Wykluczenia.
 2. Podaj strony URL, typy MIME lub procesy do wykluczenia.
 3. Kliknij OK i zapisz.
 • Avast Premier 12.x
 • Avast Internet Security 12.x
 • Avast Pro Antivirus 12.x
 • Avast Free Antivirus 12.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej