Avast 2015: Korzystanie z Kwarantanny Avast

Jak korzystać z kwarantanny w Avast 2015

Kwarantanna Avast to bezpieczne miejsce do przechowywania potencjalnie szkodliwych plików, zupełnie odizolowane od reszty systemu operacyjnego. Pliki, które znalazły się w Kwarantannie nie są dostępne dla żadnego zewnętrznego procesu, oprogramowania lub wirusa.

Pliki nie mogą zostać uruchomione, jeśli są przechowywane w sekcji Kwarantanna. Dwukrotne kliknięcie na pliku umieszczonym w Kwarantannie, spowoduje wyłącznie wyświetlenie informacji o właściwościach pliku.

Instrukcje dotyczące pracy na plikach umieszczonych w Kwarantannie można znaleźć w następujących sekcjach:

Korzystanie z Kwarantanny Avast

Aby otworzyć Kwarantannę w Avast 2015:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast.
 2. W głównym menu, wybierz Skanuj, potem Skanuj: szukaj wirusów, a potem kliknij opcję Kwarantanna) na dole ekranu, ...i okno Kwarantanny się pojawi.

Ustawienia Kwarantanny

Domyślnie Kwarantanna posiada maksymalnie 256 MB wolnego miejsca, a maksymalny rozmiar jednego pliku to 16 MB dla każdego pliku, który może zostać wysłany z Kwarantanny. W celu zmiany przydziału miejsca, wybierz Ustawienia z głównego menu w interfejsie użytkownika Avast,

...i Ogólne ustawienia sekcji Kwarantanna.

Przesuwanie plików do Kwarantanny

Aby ręcznie przesunąć plik do sekcjiKwarantanna:

 1. Kliknij dwukrotnie gdziekolwiek w tabeli zawartości na ekranie Kwarantanny i wybierz Dodaj... z menu kontekstowego.
 2. Zlokalizuj plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny (np. plik Sample.xls) i kliknij Otwórz.
 3. Plik pojawi się w tabeli zawartości na ekranie Kwarantanny.

Domyślnie Avast 2015 automatycznie przenosi pliki do Kwarantanny, jeśli nie mogą zostać naprawione. (Zagrożenia, które nie mogą zostać naprawione lub przeniesione są automatycznie usuwane.)

Domyślne ustawienia mogą zostać określone w sekcji Ustawienia dla każdego Skanowania lub Osłony ochrony aktywnej (tzn. Osłony systemu plików, Osłony poczty, Osłony WWW).

Skanowanie plików w Kwarantannie

Pliki znajdujące się w Kwarantannie mogą być ręcznie skanowane lub zostać przeskanowane ponownie pod względem znanych wirusów, w tym celu należy skorzystać z poniższej instrukcji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (lub wybierz kilka plików jednocześnie) i wybierz Skanuj z menu kontekstowego.
 2. Gdy skanowanie zostanie zakończone, pojawią się jego wyniki. Kliknij OK.

Przywracanie plików z Kwarantanny

Przywracanie i wydobywanie plików z Kwarantanny może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. To działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest przeznaczone do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach (np. jeśli plik istotny dla działania systemu został tam przeniesiony).

Opcja Przywróć przenosi plik z Kwarantanny z powrotem do pierwotnej lokalizacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (lub wybierz kilka plików jednocześnie) i wybierz Przywróć z menu kontekstowego.

Wydobywanie plików z Kwarantanny

Przywracanie i wydobywanie plików z Kwarantanny może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. To działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest przeznaczone do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach (np. jeśli plik istotny dla działania systemu został tam przeniesiony).

Opcja Wydobywania wysyła kopię pliku z Kwarantanny do określonej lokalizacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (lub wybierz kilka plików jednocześnie) i wybierz Wydobądź... z menu kontekstowego.

...potem wybierz lokalizację pliku i kliknij OK.

Przesyłanie plików z Kwarantanny do Laboratorium badania wirusów

Każdy podejrzany plik lub plik niepoprawnie określony jako zagrożenie, może zostać przesłany bezpośrednio z Kwarantanny do Laboratorium badania wirusów w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Aby przesłać plik do dalszej analizy:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (lub wybierz kilka plików jednocześnie) i wybierz Prześlij do laboratorium badania wirusów... z menu kontekstowego.
 2. Pojawi się formularz aplikacji. Wybierz typ próbki (Potencjalne złośliwe oprogramowanie lub Fałszywe trafienie) i jeśli to możliwe, podaj dodatkowe informacje. Jeśli przesyłasz Fałszywe trafienie, określ Nazwę programu, Wydawcę programu, numer Wersji programu oraz powód, dlaczego uważasz, że dany plik lub program nie powinien być wykrywany.
 3. Gdy wypełnisz formularz, potwierdź jego przesłanie poprzez zaznaczenie opcji Wiem co robię i kliknięcie Prześlij.
 4. Pojawi się potwierdzenie i plik zostanie przesłany. Kliknij OK.
  Jeśli plik nie zostanie przesłany, sprawdź, czy rozmiar pliku nie przekracza maksymalnego rozmiaru określonego w Ustawieniach Kwarantanny.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Dowolny plik przechowywany w Kwarantannie może zostać trwale usunięty. To działane jest bardzo proste:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku (lub wybierz kilka plików jednocześnie) i wybierz Usuń z menu kontekstowego.
 2. Kliknij Tak w celu potwierdzenia.
 3. Usunięty plik przestanie być widoczny w tabeli zawartości Kwarantanny.
 • Avast Premier 2015
 • Avast Internet Security 2015
 • Avast Pro Antivirus 2015
 • Avast Free Antivirus 2015
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej