Avast 2016: Aktualizowanie definicji wirusów i/oraz wersji programu

Aktualizowanie definicji wirusów i/oraz wersji programu

Każdy program antywirusowy jest tylko tak dobry, jak jego baza definicji znanych wirusów. To z niej właśnie program korzysta przy rozpoznawaniu zagrożeń na danym komputerze i dlatego właśnie jest bardzo istotne, aby definicje wirusów były regularnie aktualizowane. Aktualizacje wersji programu zapewniają naprawianie błędów i ogólne ulepszenia programu. Domyślnie, Avast 2016 jest skonfigurowany następująco:

 • Automatyczne aktualizacje silnika programu i definicji wirusów (VPS) są przeprowadzane zawsze, gdy aktualizacje są dostępne.
 • Kiedy nowa wersja zostanie wydana, zostaniesz zapytany o aktualizację programu (ponieważ zazwyczaj wymaga to ponownego uruchomienia komputera).

Przeczytaj poniższą instrukcję:

Jak ręcznie zaktualizować definicje wirusów (VPS)

Silnik to część programu, która skanuje Twój komputer w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń w oparciu o Definicje wirusów. Aby ręcznie wykonać aktualizację do ostatniej wersji VPS, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pomarańczowej ikonce Avast w zasobniku systemowym, wybierz Aktualizuj z menu, a potem Mechanizm programu i definicje wirusów, aby uruchomić aktualizację bazy definicji wirusów.
 2. Otworzy się ekran Aktualizacji w interfejsie użytkownika Avast i pokaże ogólny postęp aktualizacji VPS.
 3. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się potwierdzenie, że aktualizacja VPS została zakończona.

Jak wykonać ręczną aktualizację programu

Program to przede wszystkim interfejs użytkownika, które kontroluje co robi program. Aby ręcznie zaktualizować Program, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

Aktualizacja programu zawiera w sobie aktualizację Silnika i definicji wirusów (VPS).
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pomarańczowej ikonce Avast w zasobniku systemowym, wybierz Aktualizuj z menu, a potem Program, aby uruchomić aktualizację programu.
 2. Otworzy się ekran Aktualizacji w interfejsie użytkownika Avast i pokaże ogólny podstęp aktualizacji Programu.
 3. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się potwierdzenie, że aktualizacja Programu została zakończona.
 4. Jeśli pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie od razu.

Jak nastawić automatyczne aktualizacje w Avast 2016

Aby otrzymać dostęp do Ustawień aktualizacji wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pomarańczowej ikonie Avast w zasobniku systemowym i wybierz Otwórz interfejs użytkownika programu Avast z menu, ...lub kliknij dwa razy na ikonie programu Avast, aby otworzyć interfejs użytkownika Avast.
 2. z głównego menu, wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij na opcji Aktualizacja w panelu po lewej stronie, a potem wybierz sposób wykonywania aktualizacji.

Inne dostępne ustawienia

Domyślnie Definicje wirusów są ustawione tak, aby program wykonywał Automatyczną aktualizację, aktualizacje Programu mają wybraną opcję Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna. Aby zapewnić bezpieczeństwo, aktualizacje powinny być wykonywane od razu po tym, jak ukaże się nowa wersja. Możesz również wybrać aktualizacje ręczne, ale nie jest to zalecane.

Szczegóły

Określ poziom ochrony podczas po procesie aktualizacji.

 • Parametry aktualizacji
  Wybierz, czy komputer łączy się z Internetem, korzystając z modemu, lub czy czy Twój komputer jest podłączony na stałe do Internetu. Dzięki temu zoptymalizowany zostanie proces sprawdzania dostępności nowych aktualizacji Avast 2016 i jego niezawodność będzie zapewniona.
 • Cykliczność sprawdzania aktualizacji
  Ustaw częstotliwość automatycznych aktualizacji.
 • Opcje aktualizacji.
  • Nakazuj ponownie uruchomić komputer - niektóre aktualizacje wymagają ponownego uruchomienia komputera, aby zaczęły działać. Jeśli to pole jest zaznaczone to ponowne uruchomienie systemu nie będzie wykonywane automatycznie. Program zapyta użytkownika, czy chce ponownie uruchomić system natychmiast, czy później.
  • Pokazuj okno komunikatu po aktualizacji automatycznej - jeśli pole to jest zaznaczone, komunikat informacyjny będzie wyświetlany przez chwilę nad zegarem systemowym po dokonaniu automatycznej aktualizacji.
  • Pokazuj okno komunikatu w razie wystąpienia błędu - jeśli to pole jest zaznaczone i podczas aktualizacji wystąpi błąd to program poinformuje o nim w komunikacie wyświetlanym nad zegarem systemowym.

Ustawienia serwera proxy

Te ustawienia są ważne w przypadku, gdy Avast 2016 potrzebuje dostępu do Internetu przez serwer proxy.

 • Jeśli łączysz się z Internetem bezpośrednio (nie przez proxy), wybierz opcję Połączenie bezpośrednie (bez proxy)). Zwróć uwagę, że połączenia dial-up nie wykorzystują serwerów proxy.
 • Jeśli łączysz się z Internetem poprzez serwer proxy i znasz dane serwera, wybierz opcję Wskaż serwer proxy i podaj jego dane:
  • Typ - HTTP lub SOCK4.
  • Adres – wpisz adres serwera proxy.
  • Port - Wpisać port wykorzystywany przez serwer proxy.
  • Typ uwierzytelnienia - Tutaj należy wskazać, czy serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, a jeśli tak, to także typ uwierzytelnienia.
  • Nazwa użytkownika i hasło - Należy wpisać, jeśli są wymagane do uwierzytelnienia.
 • Avast Premier 2016
 • Avast Internet Security 2016
 • Avast Pro Antivirus 2016
 • Avast Free Antivirus 2016
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro /Enterprise
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition)

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej