Avast Cleanup 2 na system Android: Pierwsze kroki

Jak korzystać z Avast Cleanup 2

Avast Cleanup to aplikacja zaprojektowana, aby pomóc Ci ulepszyć wydajność urządzenia i zachować wolne miejsce na urządzeniu poprzez usunięcie niepotrzebnych plików, multimediów, aplikacji i ich danych. Możesz usunąć te elementy poprzez przeniesienie ich do konta w chmurze i/lub przez usunięcie ich z urządzenia. W przypadku zdjęć, możesz również zoptymalizować je, aby zajmowały mniej miejsca.

Aplikacja jest dostępna w darmowej i płatnej wersji. Aby korzystać z aplikacji, sprawdź instrukcje w następujących sekcjach:

Korzystanie z interfejsu aplikacji

Możesz otworzyć aplikację poprzez naciśnięcie na ikonę Cleanup na swoim urządzeniu.

Interfejs Cleanup składa się z pięciu zakładek na górze ekranu. Każda zakładka zawiera inne informacje i zadania, które możesz wykonać. Zakładki obejmują:

 • Czyszczenie: daje Ci ogólne podsumowanie miejsca na urządzeniu i umożliwia szybko i bezpiecznie usuwać marnujące miejsce dane poprzez naciśnięcie przycisku Bezpieczne czyszczenie. Możesz również zwolnić miejsce w pamięci poprzez naciśnięcie przycisku Przyspiesz urządzenie, aby wyłączyć aplikacje działające w tle i sprawdzić wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia.
 • Multimedia i pliki: umożliwia Ci zarządzanie zawartością plików multimedialnych i innych plików poprzez usunięcie takich elementów lub przeniesienie ich bezpośrednio do Dropbox, Google Drive lub OneDrive. Dodatkowo, możesz zoptymalizować swoje zdjęcia, aby zajmowały mniej miejsca.
 • Aplikacje: pokazuje podsumowanie aplikacji, które zainstalowałeś na swoim urządzeniu, i ilość danych, które zużywają. W tej sekcji możesz usuwać aplikacje i dane aplikacji, aby zwolnić miejsce na swoim urządzeniu.
 • Narzędzia: pokazuje podsumowanie ilości danych usuniętych przy pomocy Cleanup lub danych przeniesionych do konta w chmurze. W tej sekcji możesz również zmienić ustawienia Cleanup, wykupić płatną subskrypcję oraz znaleźć pomoc i podzielić się uwagami odnośnie programu.
 • Więcej aplikacji Avast: pozwala Ci otworzyć lub zainstalować inne aplikacje od Avast, aby ulepszyć wydajność i bezpieczeństwo urządzenia.

Aby zmienić zakładki, naciśnij ikonę lub przesuń ekran w lewo lub prawo, zależnie od tego, do której zakładki chcesz się dostać.

Konfiguracja ustawień Cleanup

W ustawieniach Cleanup (zlokalizowanych w zakładce Narzędzia), możesz skonfigurować preferencje Bezpiecznego czyszczenia, połączyć się z kontem w chmurze i określić, które powiadomienia i ostrzeżenia chcesz otrzymywać, w tych opcjach możesz również ulepszyć swoją wersję aplikacji.

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Naciśnij lub przejdź do zakładki Narzędzia , potem naciśnij na Ustawienia. Pojawi się lista ustawień i typów ustawień.
 2. Naciśnij na element na liście, aby otworzyć powiązane ustawienia i skonfigurować preferencje.
  Płatne ustawienia są oznaczone tekstem Funkcja Pro. Jeśli jeszcze nie masz subskrypcji Cleanup Pro, naciśnij Ulepsz, aby przejść do ekranu zakupu.
 3. Wyłącz ustawienia Przeglądu kosza i Sprawdzanie pamięci w następujących przypadkach:
  • Przegląd kosza: nie chcesz przeglądać elementów przed ich permanentnym usunięciem podczas Bezpiecznego czyszczenia.
  • Sprawdzanie pamięci: nie chcesz przeglądać aplikacji, zanim ich aktywność w tle zostanie wyłączona przez funkcjęPrzyspiesz urządzenie.
 4. Naciśnij na strzałkę wstecz, aby wrócić do głównego ekranu w sekcji Narzędzia.

Twoja preferencje Cleanup zostały ustawione. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach Cleanup, sprawdź następujące FAQ:

Optymalizacja magazynu plików i pamięci

W zakładce Czyszczenie możesz zarządzać miejscem na dysku oraz pamięcią poprzez wykonanie Bezpiecznego czyszczenia i/lub Przyspieszania urządzenia.

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Naciśnij lub przesuń ekran, aby przejść do sekcji Czyszczenie , jeśli jeszcze nie widzisz tych opcji. Cleanup analizuje Twój magazyn plików i pamięć urządzenia, a potem określa procent używanego miejsca lub ilość wolnego miejsca (na przycisku Bezpieczne czyszczenie).
 2. Naciśnij Bezpieczne czyszczenie, aby usunąć elementy, które niepotrzebnie zajmują miejsce, potem naciśnij Zakończ czyszczenie (jeśli Konfiguracja Bezpiecznego czyszczenia jest włączona w sekcji Ustawienia). Gdy czyszczenie się zakończy, Cleanup poinformuje Cię o ilości zwolnionego miejsca.
 3. Naciśnij strzałkę wstecz, aby wrócić do głównego ekranu w sekcji Czyszczenie.
 4. Naciśnij Przyspieszenie telefonu, aby wyłączyć wszystkie aktywności w tle związane z aplikacjami (poza aplikacjami systemowymi) i zwolnić miejsce w pamięci. Potem, jeśli pojawi się taka opcja, naciśnij Przyspiesz teraz (jeśli Sprawdzanie pamięci jest włączone w sekcji Ustawienia). Gdy przyspieszanie pamięci się zakończy, Cleanup poinformuje Cię o ilości zwolnionego miejsca w pamięci.
 5. Naciśnij strzałkę wstecz, aby wrócić do głównego ekranu w sekcji Czyszczenie.

Pamięć i magazyn plików urządzenia zostały zoptymalizowane.

Jeśli opcje Konfiguracja bezpiecznego czyszczenia i Sprawdzanie pamięci są włączone w sekcji Ustawienia, za każdym razem, gdy wykonasz Bezpieczne czyszczenie lub Przyspieszenie urządzenia, podsumowanie różnych typów elementów (do usunięcia) lub aplikacji systemowych (do wyłączenia) pojawi się na ekranie, abyś mógł je zweryfikować przed zakończeniem procesu.

Przesyłanie multimediów i plików do chmury

W zakładce Multimedia i pliki możesz dodatkowo zoptymalizować urządzenie poprzez przesunięcie zawartości swoich plików multimedialnych i innych do magazynu w chmurze. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, czy jesteś podłączony do swojej usługi w chmurze w sekcji Ustawienia.

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Naciśnij ekran lub przesuń go, aby przejść do zakładki Multimedia i pliki .
  Twoje podłączone usługi w chmurze są widoczne na tej karcie, włącznie z ilością dostępnego wolnego miejsca. Jeśli nie jesteś jeszcze podłączony do usługi w chmurze, naciśnij Połącz, aby przejść do ustawień Usługi w chmurze.
 2. Naciśnij opcje Zdjęcia, Muzyka i filmy lub Dokumenty i inne pliki (zależnie od typu plików, które chcesz przenieść), aby zobaczyć przegląd tych elementów na Twoim urządzeniu.
 3. Wybierz jeden lub więcej elementów, lub naciśnij Wybierz wszystko, potem naciśnij na ikonę menu, która się pojawia i wybierz swoją preferowaną opcję:
  • Naciśnij Optymalizuj, aby zoptymalizować rozmiar obrazów lub ewentualnie usunąć je, lub przesłać na konto w chmurze (ta opcja jest dostępna tylko dla elementów z kategorii Zdjęcia).
  • Naciśnij opcję Przenieś do chmury, aby przesłać elementy na swoje konto w chmurze (jeśli nie jesteś jeszcze połączony z kontem w chmurze, naciśnij Połącz z chmurą).
  • Naciśnij opcję Przenieś do kosza, aby trwale usunąć elementy, jeśli włączyłeś opcję Podgląd kosza w sekcji Ustawienia, aby dodawać elementy do Kosza, co umożliwia ich przejrzenie przed trwałym usunięciem.
  Aby zobaczyć listę alternatywnych opcji, naciśnij ikonę menu obok konkretnego elementu.
 4. Naciśnij strzałkę wstecz, aby wrócić do głównego ekranu Multimedia i pliki zakładki, gdy czyszczenie się zakończy.

Elementy, które przeniosłeś do chmury, będą znajdować się w folderze Avast Cleanup na kontach Dropbox, OneDrive lub Google Drive. Aby kontrolować ustawienia optymalizacji zdjęć, ulepsz aplikację do wersji Cleanup Pro.

Zarządzanie aplikacjami i ich danymi

Zakładka Aplikacje pokazuje podsumowanie ilości miejsca, które jest zajmowane przez aplikacje zainstalowane na Twoim urządzeniu. W tej sekcji możesz usunąć niepotrzebne dane aplikacji lub usunąć całe aplikacje, np. gdy już z nich nie korzystasz.

Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Naciśnij ekran lub przesuń go, aby przejść do zakładki Aplikacje .
 2. Sprawdź ilość Dużych aplikacji i Nieużywanych aplikacji na swoim urządzeniu zgodnie z informacjami w widocznych polach i naciśnij odpowiednie pole, aby sprawdzić konkretną aplikację.
  Jeśli jeszcze nie przyznałeś Cleanup pozwolenia o nazwie Aplikacje z dostępen do info. o użyciu, możesz zobaczyć tylko ilość Zainstalowanych aplikacji, a zamiast ilości Nieużywanych aplikacji, zobaczysz znak zapytania. Naciśnij znak zapytania, aby otworzyć ustawienia urządzenia i przyznać pozwolenie.
 3. Naciśnij Aplikacje lub Dane aplikacji, aby otworzyć wybraną kategorię na swoim urządzeniu.
 4. Wybierz jeden lub więcej elementów lub naciśnij Wybierz wszystko.
 5. Naciśnij ikonę usuwania, aby trwale usunąć pliki z urządzenia lub naciśnij ikonę menu (obok konkretnego elementu), aby zobaczyć więcej opcji.
  Jeśli włączyłeś opcję Podgląd kosza w Ustawieniach, elementy, które usuniesz zostaną dodane do Kosza, abyś mógł je przejrzeć, zanim trwale je usuniesz.
 6. Naciśnij strzałkę wstecz, aby wrócić do głównego ekranu Aplikacji.

Dane i aplikacje, które usunąłeś nie będą już dostępne ani zainstalowane na Twoim urządzeniu.

Aktualizacja do wersji Cleanup Pro

Ulepsz program Cleanup do wersji płatnej, aby odblokować szereg zaawansowanych funkcji. Postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Naciśnij lub przesuń ekran, aby przejść do sekcji Czyszczenie , jeśli jeszcze nie widzisz tego ekranu.
 2. Naciśnij przycisk Ulepsz i wybierz preferowany plan subskrypcji (miesięczny lub roczny), potem zostaniesz przekierowany do strony płatności.

Po zakończeniu transakcji, płatne funkcje Cleanup zostaną odblokowane. Twoja subskrypcja Cleanup Pro jest ważna dla wszystkich urządzeń podłączonych do konta Google, do którego przypisany jest Cleanup. Aby uzyskać więcej informacji o Cleanup Pro, zapoznaj się z następującym artykułem FAQs:

 • Avast Cleanup 2.x
 • Android 5.x
 • Android 4.0.3 i wyższe wersje

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej