Avast 2014: Action Center w Windows 7 nie może znaleźć żadnego programu antywirusowego na komputerze

Problem

Action Center w Windows 7 informuje, że program antywirusowy nie znnajduje się na komputerze, pomimo że avast 2014 jest w pełni zainstalowany i aktywny.

Find an antivirus program online - Windows did not find an antivirus program on this computer. Click to find a program online.
Rysunek I.


Szczegóły

Action Center w Windows 7 uzyskuje informacje na temat aktualnego stanu instalacji oprogramowania antywirusowego przy użyciu Windows Management Instrumentation (WMI). Jeśli jest problem z Repozytorium WMI , lub usługaWMI nie jest włączona, Action Center zgłasza nieaktualne i wprowadzające w błąd informacje.

Rysunek II.


Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy przeskanować i naprawić Repozytorium WMI w systemie. Postępuj zgodnie z instrukcją aby to zrobić:

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako Administrator lub jako użytkownik z prawami administratora (w celu uzyskania instrukcji odnieś się do pomocy lub dokumentacji na stronach internetowych Windows Microsoft, lub skontaktuj sie z administratorem komputera/sieci).

 2. Otwórz Wiersz polecenia, np. w Windows poprzez naciśnięciu 'menu Start' menu wyboru 'Wszystkie Programy' lub 'Programy' , następnie 'Akcesoria', kliknij prawym przyciskiem myszu na'Wiersz Poleceń ' i wybierz 'Uruchom jako administrator' z podręcznego menu,
  Rysunek III.

  ...gdy pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z zapytaniem, kliknij 'Tak'.
  Rysunek IV.

 3. Wpisz polecenie ' winmgmt /verifyrepository ' do Wiersza poleceń i naciśnij Enter by wykonać test zgodności z Repozytorium WMI.
  Rysunek V.

  Uwaga:
  Jeśli otrzymasz informacje o błędzie 'WMI repository verification failed... ...Access denied' (Weryfikacja Repozytorium WMI nie powiodła się... ...Odmowa dostępu) podczas uruchamiania powyższego polecenia, należy cały proces powtórzyć wg. instrukcji w krokach 1. - 2. powyżej.


 4. Po otrzymaniu wiadomości 'WMI repository is consistent' (Repozytorium WMI jest zgodne) lub 'WMI repository is inconsistent' (Repozytorium WMI nie jest zgodne), wpisz polecenie ' winmgmt /salvagerepository ' w Wierszu Poleceń i naciśnij klawisz Enter aby naprawić Repozytorium WMI.
  Rysunek VI.

  Uwaga:
  Jeśli nadal wyświetla się informacja 'WMI repository is inconsistent' (Repozytorium WMI nie jest zgodne) lub 'WMI repository salvage failed' (Naprawienie WMI nie powiodło się), wpisz polecenie ' winmgmt /salvagerepository ' jeszcze raz.

 5. Po tym, jak otrzymasz komunikat 'WMI repository is consistent' (Repozytorium WMI jest zgodne), uruchom ponownie komputer.
  Rysunek VII.

Po ponownym uruchomieniu komputera, aktualny stan zainstalowanego oprogramowania antywirusowego powinien być zgłaszany w sposób prawidłowy poprzez Action Center.


Warunki

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Systemy operacyjne:


Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej