Avast 2014: Centrum akcji w Windows 8 / 8.1 nie może znaleźć żadnego programu antywirusowego na komputerze

Problem

Centrum akcji w Windows 8 / 8.1 informuje, że program antywirusowy nie znajduje się na komputerze, mimo że avast 2014 jest w pełni zainstalowany i aktywny.

Znajdź program antywirusowy w trybie online - System Windows nie znalazł programu antywirusowego na tym komputerze. Kliknij, aby znaleźć program w Internecie. / Włącz ochronę przed wirusami - Ochrona przed wirusami jest wyłączona. Naciśnij lub kliknij, aby włączyć usługę Windows Defender.
Rysunek I.


Szczegóły

Centrum akcji w Windows 8 / 8.1 uzyskuje informacje na temat aktualnego stanu instalacji oprogramowania antywirusowego przy użyciu Instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Jeśli jest problem z Repozytorium WMI , lub usługa WMI nie jest włączona, Centrum akcji zgłasza nieaktualne i wprowadzające w błąd informacje.

Rysunek II.


Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy przeskanować i naprawić Repozytorium WMI w systemie. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako Administrator lub jako użytkownik z prawami administratora (w celu uzyskania instrukcji odnieś się do pomocy lub dokumentacji na stronach internetowych Windows Microsoft, lub skontaktuj się z administratorem komputera/sieci).

 2. Na Ekranie startowym bądź Pulpicie w Windows 8 / 8.1 naciśnij jednocześnie klawisze "Win" + "X" na klawiaturze, wybierz Wiersz polecenia (Administrator) z menu widocznego w dolnym lewym rogu,
  Rysunek III.

  ...i jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij 'Tak'.
  Rysunek IV.

 3. Wpisz polecenie ' winmgmt /verifyrepository ' do Wiersza polecenia i naciśnij Enter, by wykonać test zgodności z Repozytorium WMI.
  Rysunek V.

  Uwaga:
  Jeśli otrzymasz informacje o błędzie 'WMI repository verification failed... ...Access denied' (Weryfikacja Repozytorium WMI nie powiodła się... ...Odmowa dostępu) podczas uruchamiania powyższego polecenia, należy cały proces powtórzyć zgodnie z instrukcją zawartą w krokach 1. - 2. powyżej.


 4. Po otrzymaniu wiadomości 'WMI repository is consistent' (Repozytorium WMI jest zgodne) bądź 'WMI repository is inconsistent' (Repozytorium WMI nie jest zgodne) wpisz polecenie ' winmgmt /salvagerepository ' do Wiersza polecenia, naciśnij klawisz Enter aby naprawić Repozytorium WMI.
  Rysunek VI.

  Uwaga:
  Jeśli nadal wyświetla się informacja 'WMI repository is inconsistent' (Repozytorium WMI nie jest zgodne) lub 'WMI repository salvage failed' (Naprawienie WMI nie powiodło się), wpisz polecenie ' winmgmt /salvagerepository ' jeszcze raz.

 5. Po tym, jak otrzymasz komunikat 'WMI repository is consistent' (Repozytorium WMI jest spójne) uruchom ponownie komputer.
  Rysunek VII.

Po ponownym uruchomieniu komputera, aktualny stan zainstalowanego oprogramowania antywirusowego powinien być zgłaszany w sposób prawidłowy poprzez Centrum akcji.


Otoczenie

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Systemy operacyjne:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise

Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej