Avast 2014: Niektóre programy pocztowe podczas wysyłania i odbierania wiadomości mogą pokazać ostrzeżenie, że certyfikat serwera pocztowego jest nieprawidłowy

Problem

Po instalacji programu Avast 2014 niektóre programy pocztowe, jak na przykład Mozilla Thunderbird, SeaMonkey lub The Bat! podczas wysyłania i odbierania wiadomości mogą wyświetlać komunikaty ostrzegawcze z informacją, że certyfikat serwera pocztowego jest nieprawidłowy.

Szczegóły

Osłona poczty w Avast 2014 korzysta z zaawansowanych metod skanowania przychodzącej i wychodzącej poczty e-mail przez szyfrowane połączenie SSL/TLS, które dla większości klientów poczty działają w sposób przejrzysty, co nie wymaga żadnych specjalnych ustawień. Tylko klienci poczty posiadający własny magazyn certyfikatów, czyli np. Mozilla Thunderbird, SeaMonkey, czy The Bat! potrzebują dodatkowej konfiguracji. W przeciwnym wypadku może pojawić się ostrzeżenie o nieprawidłowym certyfikacie serwera poczty podczas wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Rozwiązanie

Aby uniknąć ostrzeżenia o nieprawidłowym certyfikacie serwera poczty, należy importować certyfikat Osłony poczty do magazynu certyfikatów programu pocztowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Eksportuj certyfikat Osłony Poczty

 2. Importuj certyfikat Osłony Poczty dla konkretnego klientaEksport certyfikatu Osłony Poczty

Certyfikat Osłony poczty może zostać eksportowany zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę Avast w zasobniku systemowym i wybierz z menu 'Otwórz interfejs użytkownika programu Avast',
  Rysunek I. A

  ...lub kliknij dwukrotnie na ikonce Avast znajdującej się na Pulpicie, aby otworzyć interfejs użytkownika programu Avast
  Rysunek II. A

 2. Z głównego menu wybierz ' Ustawienia'.
  Rysunek III. A

 3. W lewej części okna Ustawienia, wybierz 'Aktywną ochronę', a następnie kliknij ikonkę kółka zębatego obok Osłony poczty.
  Rysunek IV. A

 4. W lewej części okna Ustawienia osłony poczty wybierz 'Skanowanie SSL', kliknij przycisk 'Eksportuj certyfikat',
  Rysunek V. A

 5. ...wybierz lokalizację, w której mają zapisać się wyeksportowane certyfikaty Osłony poczty (na przykład na Pulpicie Windows), następnie kliknij 'Zapisz'.
  Rysunek VI. A

 6. Jeśli pojawi się informacja, że "Wyeksportowano z powodzeniem certyfikat Osłony poczty Avast", kliknij 'OK'.
  Rysunek VII. A

 7. Przed zamknięciem okna Ustawienia osłony poczty upewnij się, że w sekcji Skanowanie SSL:

  • Opcja 'Skanuj połączenia SSL' jest włączona (zaznaczona).
   Rysunek VIII. A

  • Na liście nie ma żadnych Kont pocztowych. Jeśli znajdują się tam wpisy o serwerach pocztowych, usuń je jeden po drugim, aby umożliwić skanowanie poczty przychodzącej i wychodzącej poprzez zabezpieczone połączenie SSL/TLS. Może się to stać po aktualizacji programu z wersji Avast 7.x, gdzie Osłona poczty była skonfigurowana w taki sposób, aby skanować ruch e-mail SSL/TLS z wykorzystaniem wcześniejszej metody. Po usunięciu wszystkich wpisów serwerów pocztowych, lista Konta pocztowe nie powinna się już pojawić po odwiedzeniu zakładki 'Skanowanie SSL' w Ustawieniach osłony poczty.
   Rysunek IX. A

  Kliknij 'OK' w celu zaakceptowania zmian i opuszczenia tego okna.

Ważne:

Należy zwrócić uwagę, że każde konto pocztowe wymaga skonfigurowania zgodnie z zaleceniami jego dostawcy. W celu uzyskania szczegółów odnieś się do dokumentacji dostawcy usług pocztowych.

Importowanie certyfikatu Osłony poczty dla Mozilla Thunderbird

Aby importować certyfikat Osłony poczty do magazynu programu Mozilla Thunderbird, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. W Mozilla Thunderbird kliknij ikonę menu (trzy poziome linie) w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć menu aplikacji, a następnie wybierz 'Opcje...'.
  Rysunek I. B

 2. W oknie Opcje wybierz z prawej strony 'Zaawansowane', następnie zakładkę 'Certyfikaty' i kliknij 'Wyświetl certyfikaty', aby otworzyć Menedżera certyfikatów.
  Rysunek II. B

 3. W Menedżerze certyfikatów wybierz zakładkę 'Organy certyfikacji' i kliknij przycisk 'Importuj...',
  Rysunek III. B

  ...i znajdź certyfikat Osłony poczty , który został wyeksportowany z ustawień w Avast 2014. Wybierz plik i kliknij 'Otwórz'.
  Rysunek IV. B

 4. Na pytanie, czy chcesz zaufać certyfikatowi Osłony poczty, zaznacz opcję 'Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych' i kliknij 'OK'.
  Rysunek V. B

 5. Ponownie powinien otworzyć się Menedżer certyfikatów. Należy wybrać zakładkę 'Serwery',
  Rysunek VI. B

  ...i upewnić się, że nie ma tam wpisu "Avast Mail Scanner". Jeśli taki wpis istnieje, należy usunąć certyfikat związany z 'Avast Mail Scanner' na zakładce 'Serwery'. Następnie kliknij 'OK', aby zamknąć Menedżera certyfikatów,
  Rysunek VII. B

  ...kliknij również 'OK' w oknie Opcji, aby zmiany zostały zapisane.
  Rysunek VIII. B


Importowanie certyfikatu Osłony poczty dla SeaMonkey

Aby importować certyfikat Osłony poczty do magazynu programu SeaMonkey postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. W programie SeaMonkey kliknij górne menu 'Edycja', wybierz 'Preferencje...'.
  Rysunek I. C

 2. W Preferencjach z lewej strony wybierz i rozwiń grupę 'Prywatność i zabezpieczenia', kliknij sekcję 'Certyfikaty', następnie 'Zarządzaj certyfikatami...', aby otworzyć Menedżer certyfikatów.
  Rysunek II. C

 3. W Menedżerze certyfikatów wybierz zakładkę 'Organy certyfikacji' i kliknij przycisk 'Importuj...',
  Rysunek III. C

  ...i znajdź certyfikat Osłony poczty, który został wyeksportowany z ustawień w Avast 2014. Wybierz plik i kliknij 'Otwórz'.
  Rysunek IV. C

 4. Na pytanie, czy chcesz zaufać certyfikatowi Osłony poczty, zaznacz opcję 'Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych' i kliknij 'OK'.
  Rysunek V. C

 5. Ponownie powinien otworzyć się Menedżer certyfikatów. Należy wybrać zakładkę 'Serwery',
  Rysunek VI. C

  ...i upewnić się, że nie ma tam wpisu "Avast Mail Scanner". Jeśli taki wpis istnieje, nalezy usunąć certyfikat związany z 'Avast Mail Scanner' na zakładce 'Serwery'. Następnie kliknij 'OK', aby zamknąć Menedżera certyfikatów,
  Rysunek VII. C

  ...kliknij również 'OK' w oknie Preferencje, aby zmiany zostały zapisane.
  Rysunek VIII. C


Importowanie certyfikatu Osłony poczty dla The Bat!

Aby importować certyfikat Osłony poczty do magazynu programu SeaMonkey postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. W programie The Bat! wybierz z górnego menu 'Narzędzia', dalej 'Książka adresowa'.
  Rysunek I. D

 2. W Książce adresowej kliknij menu 'Widok', następnie wybierz 'Certyfikat książki adresowej'.
  Rysunek II. D

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na grupie 'Zaufani dostawcy CA' po lewej stronie Książki adresowej, następnie wybierz z menu kontekstowego 'Nowy kontakt'.
  Rysunek III. D

 4. W zakładce 'Ogólne', wprowadź "Avast Mail Scanner Root" do pola Nazwa.
  Rysunek IV. D

 5. Wybierz zakładkę 'Certyfikaty', kliknij 'Importuj...',
  Rysunek V. D

  ...i znajdź certyfikat Osłony poczty , który został wyeksportowany z ustawień w Avast 2014. Wybierz plik i kliknij 'Otwórz'.
  Rysunek VI. D

 6. Jak tylko certyfikat Osłony poczty zostanie zaimportowany, kliknij 'OK' aby zapisać zmiany. Możesz teraz zamknąć Książkę adresową.
  Rysunek VII. D


Otoczenie

Avast Premier 2014
Avast Internet Security 2014
Avast Pro Antivirus 2014
Avast Free Antivirus 2014

Systemy operacyjne:


Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise
Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition

Przykro nam, wybrany artykuł nie jest dostępny w tym języku. Czy chcesz przeczytać artykuł w dostępnym języku bądź przejść na stronę główną w języku, który wybrałeś?

Kontynuuj czytanie Przejdź do strony głównej