Obsługujemy przeglądarki, a nie dinozaury. Aby prawidłowo wyświetlić treść tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Managed Workplace — zdalne zarządzanie i monitorowanie (prezentacja)

Dołącz do naszych ekspertów, zamawiając prezentację na żywo, i dowiedz się, dlaczego dostawcy usług zarządzanych preferują rozwiązanie Avast Business Managed Workplace do zdalnego zarządzania i monitorowania.

Rozwiązanie Managed Workplace do zdalnego monitorowania i zarządzania to najlepszy wybór dla dostawców usług zarządzanych, którzy chcą dostarczać usługi zabezpieczeń, standaryzować procesy świadczenia usług i maksymalizować zyski.

Zaplanuj prezentację usługi na żywo, aby poznać następujące zagadnienia:

  • Architektura i wdrażanie

  • Pulpity nawigacyjne usług

  • Plany usług

  • Zarządzanie zasobami

  • Zdalne sterowanie i narzędzia zdalne

  • Monitorowanie i alerty

  • Automatyzacja zadań

  • Zarządzanie poprawkami

  • Tworzenie raportów

  • Zintegrowane kopie zapasowe

Zarejestruj się, aby obejrzeć prezentację