Managed Workplace RMM — prezentacja na żądanie

Dołącz do naszych ekspertów, oglądając tę szczegółową prezentację, i dowiedz się, dlaczego dostawcy usług zarządzanych preferują nasze rozwiązanie do zdalnego zarządzania i monitorowania.

Rozwiązanie Managed Workplace do zdalnego monitorowania i zarządzania to najlepszy wybór dla dostawców usług zarządzanych, którzy chcą dostarczać usługi zabezpieczeń, standaryzować procesy świadczenia usług i maksymalizować zyski.

Prezentacja zawiera informacje dotyczące następujących kwestii:

  • architektura i wdrożenie,

  • pulpity nawigacyjne centrum usług,

  • zarządzanie zasobami,

  • analiza sieci,

  • moduły i plany usług,

  • Doskonałe zdalne sterowanie,

  • monitorowanie i alerty,

  • automatyzacja zadań,

  • zarządzanie poprawkami,

  • raporty.

Obejrzyj prezentację