Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Vi skyddar digital frihet för alla

Vi anser att var du än bor, vad du än älskar, vart du än ska och vad du än gör så har du rätt att leva fritt och säkert på nätet.

Play video

Hej, det är vi som är Avast!

Hej, det är vi som är Avast!

Vare sig vi försvarar privatliv, skyddar identiteter eller blockerar onlinehot är det vårt uppdrag att skapa en bättre digital värld som fungerar för alla.

Vi hjälper dig att återta makten över din digitala identitet

Våra liv existerar samtidigt både online och offline. Vi lever, arbetar och roar oss i både den fysiska och den digitala världen.

Ju aktivare vi är, desto fler möjligheter till nya onlineupplevelser öppnar sig för oss. Men för att kunna göra detta måste vi ofta dela vår personliga information, med väldigt lite kontroll över hur och var den används.

Avast arbetar hårt för att säkerställa att alla har möjlighet att kontrollera vad de delar online, och vem de delar det med.

Läs mer om hur digitala identitetstjänster utgör kärnan inom vår verksamhet att skydda din digitala frihet.

En historia av globalt skydd

Ledarskapsteam

Mer information om vår företagsstruktur finns på vår investerarsida

Mångfald på Avast

Det bästa sättet att skapa digital frihet för alla är genom att återspegla världen omkring oss inuti vårt team.
Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den hämtade filen nedan och följa instruktionerna.

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast