Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Digitalt skydd som är tillgängligt för alla

Alla har rätt att känna sig trygga på nätet. På Avast ser vi till att våra tjänster och tekniker är såväl tillgängliga som effektiva.

Berättelser om tillgänglighet

Samarbete med våra kunder

Vi slutar aldrig att prata med våra kunder runt om i världen om hur vi kan förbättra våra produkters utformning. Du får gärna kontakta oss eller registrera dig för att delta i framtida tillgänglighetsforskning. Hjälp oss att hjälpa oss alla.

En digital värld för alla, byggd av oss alla

På Avast vill vi arbeta för en trygg, öppen och rättvis digital värld för alla, och det bästa sättet att göra det på är att låta världen runt omkring oss avspeglas i våra team. Det är avgörande med team som präglas av mångfald och inkludering för att kunna skapa och fullfölja en vision om ett bättre uppkopplat liv för oss alla.
KONTAKT

Ta kontakt

Ta kontakt med vårt team: accessibility@avast.com

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den hämtade filen nedan och följa instruktionerna.

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast