Avast Anti-Theft

Tonvis med KOSTNADSFRIA funktioner

INSTALLERA GRATIS INSTALLERA GRATIS

Fjärravlyssning

Få din telefon att ringa upp dig med svart skärm så att eventuella tjuvar inte ser samtalsstatusen och du kan lyssna på telefonens omgivningar.

Siren

Aktivera en ljudlig siren som återgår till maxvolym om tjuven försöker tysta den.

Lista över tillförlitliga SIM-kort

Upprätta en "vit lista" över godkända SIM-kort som kan användas i telefonen utan att det dolda läget aktiveras, eller ange att endast det primära ska vara "betrott".

Dolt läge

När appen har aktiverats döljs ikonen i appmenyn, vilket gör den "osynlig" och därmed svår för tjuvar att upptäcka.

Hitta via GPS

Hitta telefonen via GPS, WiFi eller mobilt nätverk – för maximal precision. Hitta en gång eller följ telefonen.

Meddelande om SIM-kortsbyte

Om telefonen blir stulen och ett annat (obehörigt) SIM-kort sätts i kan telefonen låsas, aktivera en siren och skicka ett meddelande till dig (på ditt Avastkonto) om det nya numret och var den befinner sig.

Fjärrtömning av minnet

Aktivera en fullständig och permanent rensning av alla telefondata (t ex kontakter, samtalslogg, SMS/MMS, webbläsarhistorik, appar, e-postkonton), inklusive en tillförlitlig fysisk tömning av alla minneskort (begränsad funktionalitet i äldre versioner).

Fjärrmeddelande "Lost"

Fjärrsänd kommandot "Lost" för att trigga samma respons som vid ett SIM-kortsbyte (t ex telefonlås, siren eller USB-lås). Kommandot "Found" inaktiverar kommandot "Lost".

Fjärrhistorik

Undersök samtalsloggen, kontakter och SMS (varje förfrågan vidarebefordras som ett separat SMS men kan filtreras).

Fjärromstart

Starta om telefonen med ett SMS-kommando så att telefonen låser sig och frågar efter PIN-koden till SIM-kortet. (Fungerar endast på rotade telefoner.)

Meddelande om låg batterinivå

Telefonen kan skicka meddelande om låg batterinivå till en annan enhet.

Fjärrlås

För att skydda dina data kan du fjärrlåsa din telefon och låsa upp din telefon med ditt lösenord.

Fjärrinställningar

Alla inställningar i Anti-Theft kan ändras från en annan enhet.

Meddelande till skärmen

Skicka ett meddelande till en låst eller upplåst telefonskärm (t ex med en hittelön till den som återbördar mobilen).

Åtkomst till att låsa telefonens inställningar

Gör det möjligt att fjärrlåsa telefonens apphanterare och/eller inställningar.

INSTALLERA GRATIS INSTALLERA GRATIS