Avast Anti-Theft

Tonvis med KOSTNADSFRIA funktioner

GRATIS nedladdning

Fjärravlyssning

Få din telefon att ringa upp dig med svart skärm så att eventuella tjuvar inte ser samtalsstatusen och du kan lyssna på telefonens omgivningar.

Appdöljare

Du kan ändra Avast Anti-Theft så att appen heter något annat (t.ex. "Pinocchio-spelet"), så att eventuella tjuvar inte ser den.

Siren

Aktivera en ljudlig, anpassningsbar siren (t.ex. ditt eget larmljud eller något från en ljudfil), som återgår till maxvolym om tjuven försöker tysta den.

Dolt läge

När appen har aktiverats döljs ikonen i appmenyn, vilket gör den "osynlig" och därmed svår för tjuvar att upptäcka.

Hitta via GPS

Hitta telefonen via GPS, Wi-Fi eller mobilt nätverk – för maximal precision. Hitta en gång eller följ telefonen.

Meddelande om SIM-kortsbyte

Om telefonen blir stulen och ett annat (obehörigt) SIM-kort sätts i kan telefonen låsas, aktivera en siren och skicka ett meddelande till dig (på en annan enhet) om det nya numret och var den befinner sig.

Lista över tillförlitliga SIM-kort

Upprätta en "vit lista" över godkända SIM-kort som kan användas i telefonen utan att det dolda läget aktiveras, eller ange att endast det primära ska vara "betrott".

Sparar batteri

Anti-Theft körs bara när den utför uppgifter, vilket sparar batteri och gör den svår för tjuvar att stänga ner.

Inställningsguide för rotade telefoner

En installationsguide hjälper dig med installationen på rotade mobiler genom att antingen skriva direkt eller generera en uppdateringsfil. Du behöver inte veta något om hur du använder kommandoradsverktyg.

Fjärrtömning av minnet

Aktivera en fullständig och permanent rensning av alla telefondata (t ex kontakter, samtalslogg, SMS/MMS, webbläsarhistorik, appar, e-postkonton), inklusive en tillförlitlig fysisk tömning av alla minneskort (begränsad funktionalitet i äldre versioner).

Fjärrmeddelande "Lost"

Fjärrsänd kommandot "Lost" för att trigga samma respons som vid ett SIM-kortsbyte (t ex telefonlås, siren eller USB-lås). Kommandot "Found" inaktiverar kommandot "Lost".

Fjärrhistorik

Undersök samtalsloggen, kontakter och SMS (varje förfrågan vidarebefordras som ett separat SMS men kan filtreras).

Fjärrsänd SMS

Fjärrskicka ett SMS till en annan telefon. På detta sätt kan du svara på inkommande samtal eller SMS även om du har glömt telefonen någonstans.

Fjärromstart

Starta om telefonen med ett SMS-kommando så att telefonen låser sig och frågar efter PIN-koden till SIM-kortet. (Fungerar endast på rotade telefoner.)

Meddelande om låg batterinivå

Telefonen kan skicka meddelande om låg batterinivå till en annan enhet.

Fjärrinställningar

Alla inställningar i Anti-Theft kan ändras från en annan enhet.

Visa meddelande på skärmen

Skicka ett meddelande till en låst eller upplåst telefonskärm (t ex med en hittelön till den som återbördar mobilen).

Åtkomst till att låsa telefonens inställningar

Gör det möjligt att fjärrlåsa telefonens apphanterare och/eller inställningar.

Fjärrlås

För att skydda dina data kan du fjärrlåsa din telefon och låsa upp din telefon med ditt lösenord.

GRATIS nedladdning