Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Kunder efterfrågar mer av sina leverantörer och de vill ha en enda kontakt för allt som har med IT att göra. Att bli en hanterad tjänst-leverantör innebär stort ansvar och utmärkta möjligheter att låta företaget växa. Det här databladet innehåller information om de möjligheter som finns för de som vill gå över till hanterade tjänster.

Ladda ned databladet och få information om hur du:

  • Identifierar återkommande intäkter
  • Varierar ditt erbjudande för att inkludera nya intäktsströmmar
  • Drar fördel av kundrelationer för att öka din verksamhet
  • Ökar kundens driftstid och dina vinster
  • Flyttar iväg från kommodifiering
  • Ökar värdet på dina tjänster