Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Hotlandskapet utvecklas ständigt med nya attacker som riktar sig mot små och stora företag. Avast Business utforskar det snabbt föränderliga landskapet genom att titta på utpressningstrojaner, nya nätfisketekniker, överbelastningsattacker med mera. Lär dig vilken strategi du kan använda för att skydda din kunds verksamhet mot de senaste hoten.

Titta på webbseminariet och få information om hur du:

  • Identifierar nya hot mot SMB
  • Skapar en dataskyddstjänst för dina kunder
  • Förvandlar hot till försäljningsmöjligheter
  • Bygger upp ett affärsfall för att mildra säkerhetshot