Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Du är IT-expert, på allt från reparationer till omfattande hanteringstjänster, du är bäst på det du gör men hur förklarar du det för dina kunder och prospekt? Många MSP:er tycker att det är svårt att förklara vad de egentligen gör för ej tekniskt kunniga personer. I det här webbseminariet får du lära dig hur du hanterar denna utmaning med hjälp av data som belyser värdet av dina tjänster.

Titta på webbseminariet och få information om hur du:

  • Får dina hanterade tjänster att sticka ut
  • Säljer ytterligare tjänster
  • Säljer in värdet av hanterade tjänster
  • Kommunicerar ditt värdet med hjälp av data