Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Kontrakt är inte det mest spännande ämnet men det kan spara MSP:er mycket huvudvärk och pengar. I det här webbseminariet får du veta hur du utvecklar kontrakt, servicenivåavtal och prissättning och snabbt ökar dina intäkter. Lär dig vilka komponenter som krävs för att skydda ditt företag och ge kunderna det förtroende de behöver för att välja dig framför dina konkurrenter.

Titta på webbseminariet och få information om hur du:

  • Skapar kontrakt som ska signeras
  • Använder SLA:er och prisstrategier
  • Utvecklar konkurrensfördelar
  • Implementerar flexibla lösningar som säljer