Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

För IT-servicepersonal anses ofta att öka försäljningen och vinna försäljningsavtal som lite mystiskt. Vi anser att det är mer av en vetenskap. I det här webbseminariet undersöker vi hur försäljningsprocessen för framgångsrika MSP:er går till och hur det leder till ökade intäkter och ökade vinstmarginaler.

I det här webbseminariet får du information om hur du:

  • Sluter fler affärsavtal
  • Vinner fler kunder
  • Sluter större affärsavtal
  • Ökar vinstmarginalerna