Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Att identifiera aktuella trender på IT-servicemarknaden är lättare sagt än gjort. Vi har gjort det svåra arbetet åt dig genom att ställa samman den senaste forskningen om IT-hanterade tjänster från CompTIA. I det här webbseminariet presenterar vi slutsatser, ger inblick i molnmarknaden och tittar på strategier som har visat sig framgångsrika för leverantörer av hanterade tjänster.

Titta på webbseminariet och få information om:

  • De primära drivkrafterna för hanterade tjänster
  • Hur du utvecklar planer och tjänster som ökar avkastningen på investeringar
  • Relationen mellan hanterade tjänster, interna åtgärder och strategisk planering
  • Hur du prioriterar dina tjänster baserat på tillväxtområden