Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Datablad

Avast Business hanterade säkerhetslösningar

Allt-i-ett-plattformar för fullständig säkerhet – tillhandhålls genom molnet.

Leverera avancerat skydd från ett av de största och mest betrodda namnen inom cybersäkerhet från en intuitiv säkerhetsplattform. Snabbare och enklare kan det inte bli. Resultatet är företagsklassad cybersäkerhet och fullständig kontroll över hela ditt säkerhetsekosystem – utan extra kostnader eller komplexitet.

Håll dig steget före cyberhot och håll verksamheten säker.

När en cyberattack väl har penetrerat ett företags nätverk är det ibland omöjligt att reparera de infekterade systemen och enheterna. I och med hotet från cyberbrottslighet och nya säkerhetssårbarheter behöver företagen verktyg och insikter för att enkelt kunna identifiera avvikelser och åtgärda hot innan de kan skada nätverken.

Svaret är hanterade säkerhetstjänster. Genom att kombinera rätt lager av säkerhetstjänster och funktioner i en intuitiv leveransplattform hjälper Avast Business hanterade säkerhetslösningar företagen att enkelt skydda nätverkets svaga punkter, hantera komplexa miljöer och övervaka eventuella avvikelser.

Skydd i lager
Djup integrering
Fullständig insyn

Håll dig steget före nya hot med avancerad 100 % molnbaserade slutpunkts- och nätverkssäkerhetstjänster i flera lager. Våra prisbelönta slutpunktslösningar i nästa generation och innovativa teknik höjer ribban för nolldagsattacker. Komplettera ditt nästa generations slutpunktsskydd med integrerade säkerhetstjänster, inklusive säker webbgateway, säker internetgateway, e-postkryptering, skräppostskydd, uppdateringshantering, molnsäkerhetskopiering och -återställning, med mera.

Eliminera dina punktlösningar och säkerhetsluckor med omfattande tjänster som tillsammans skyddar företaget från alla tänkbara cyberhot. Med våra integrerade hanterade säkerhetslösningar kan du leverera fjärrsupport, ange och verkställa säkerhetspolicyer, schemalägga och automatiskt distribuera uppdateringshantering med mera – för ett ultimat skydd.

Överskådliga kontrollpaneler låter dig välja bland en rad funktioner för fullständig insyn. Använd realtidsövervakning och aviseringar för en 360-gradersvy av alla miljöer du hanterar. Justera säkerhetsnivåerna i takt med att händelser och hot utvecklas. Lös problem från en enda molnbaserad plattform.

Välj rätt hanterad säkerhetstjänstplattform för din verksamhet.

Avast Business Hub

  • Användarvänligt gränssnitt
  • Detaljerad rapportering
  • Policyhantering
  • Fjärrdistribution

Idealisk för små och medelstora företag som behöver en lättanvänd molnbaserad eller lokal plattform för att snabbt distribuera nästa generations antivirus och uppdateringshantering till flera slutpunkter, tillhandahålla kontinuerlig övervakning och få de insikter som krävs för att leverera överlägset skydd.

Avast Business Hub

Avast Business CloudCare

  • Centraliserad kontrollpanel
  • Heltäckande rapportering
  • IT-fjärrsupport
  • Varningar i realtid

Idealiskt för IT-tjänsteleverantörer som vill blanda och matcha molnslutpunkts- och nätverkssäkerhetstjänster, övervaka hot och lösa problem från en enda plattform.

Avast Business CloudCare
Funktioner
Business Hub
CloudCare
Central kontrollpanel
Moln
På plats
Rapportering
Policyhantering
IT-fjärrsupport
Kommer snart!
Säkerhetstjänster
Business Hub
CloudCare
Nästa generations antivirus för flera operativsystem
Uppdateringshantering
Innehållsfiltrering
E-postsäkerhet
Molnsäkerhetskopiering
Säker webbgateway
Säker internetgateway

Broschyr om hanterade säkerhetslösningar

Stäng

Följ dessa steg om du vill slutföra installationen av Avast:

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
1
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
2
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
3
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast