Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Fallstudie

Lehmann Computer skapar en lönsam affärsmodell med CloudCare

Kunden

Lehmann Computer har sitt säte i den schweiziska staden Düdingen och har tillhandahållit IT- och säkerhetslösningar åt små och medelstora företag (SMB) i närområdet sedan 1999. Sjumannateamet leds av grundaren och ägaren Roger Lehmann och arbetar med små och medelstora företag inom områden som bilar och reparation, detaljhandel, administration och skolor.

Roger förklarar: ”Vår nyckel till framgång är lagarbete, som gör att vi kan åstadkomma mycket som ett litet företag och uppfylla våra kunders förväntningar på service.”

Utmaningen

Med de nya säkerhetshot som små och medelstora företag står inför behövde Roger utbilda sina småföretagskunder i de bästa säkerhetsmetoderna och hitta ett mer effektivt sätt att leverera säkerhetstjänster.

”Marknaden ändras snabbt, och för små och medelstora företag finns det fortfarande en del att ta igen när det gäller att säkerställa goda säkerhetsprinciper. Det krävs även en del utbildning. Den goda nyheten är att det finns mycket potential till att skapa försäljning, men allt detta tar tid och du behöver rätt servicemodell och -lösning för att tillhandahålla detta.”

Rogers mål var att övergå till en molnbaserad licensmodell där hans kostnader skulle vara fasta och driftsättningen skulle förenklas.

Lösningen

Som långvarig AVG-Avast-partner började Roger nyligen migrera från företagets Normal Security Portal till Avast Business CloudCare för att stödja sin nya servicemodell.

”Med CloudCare kan vi hantera säkerheten för våra kunder mycket enklare, och det sparar oss en hel del tid. Från den centraliserade portalen kan vi konfigurera allt för nya kunder med ett fåtal klick, schemalägga och automatisera tjänster som antivirus och uppdateringshantering, och få full insyn i våra kunders nätverk genom lösningens kontrollpanel. Allt hanteras via en enda glaspanel och ger oss på så sätt god överblick över vad som händer och vad som behövs. Detta gör det lättare att säkerställa att skydd är på plats och att planera proaktivt.”

Genom sin molnbaserade administrationsportal erbjuder CloudCare ett enkelt sätt att implementera och hantera säkerhetstjänster såsom Avast Business Antivirus Pro Plus, innehållsfiltrering, onlinesäkerhetskopiering, e-postsäkerhetstjänster och säker SSO-inloggning med centraliserade och fullt anpassningsbara policyer. Fjärrstyrningsfunktioner tillhandahålls utan ytterligare kostnad, vilket möjliggör fjärrinloggningssupport på alla enheter som hanteras.

Resultaten

Enligt Roger har CloudCare gjort det möjligt för hans team att automatisera fler aspekter av säkerhetsportföljen, förbättra kundtjänsten och lägga till nya företag. ”Vi har lagt till fler serviceavtal, fått möjligheten att sälja mer och dessutom öka vår korsförsäljning av säkerhetstjänster samt ökat vår CloudCare-kundbas. Samtidigt har vi kunnat minska antalet kundbesök och kan arbeta både snabbare och mer effektivt. CloudCare har gjort det möjligt för oss att skapa en ny verksamhetsmodell där vi enklare kan hantera våra kunders säkerhetsbehov.”

Bransch

Tjänster och lösningar för IT och säkerhet

Affärsbehov

Övergå till en enklare och mer effektiv säkerhetsmodell

Lösning

Avast Business CloudCare

Resultat

  • Förbättrad verksamhetseffektivitet med en molnbaserad säkerhetslicensmodell
  • Bättre och snabbare service åt kunderna med serviceavtal
  • Ökat antalet serviceavtal med 10 %
  • Ökat CloudCare-kundbasen till 900

CloudCares flexibla licensmodell och effektiva verktyg har gjort det möjligt för oss att skapa en ny verksamhetsmodell, öka vår försäljning och förbättra vår förmåga att hantera kundernas säkerhetsbehov. Med CloudCare är vi snabba och effektiva, vilket ger oss en klar fördel gentemot konkurrenterna.

Fallstudie: Lehmann Computer skapar en lönsam affärsmodell med CloudCare

Stäng

Följ dessa steg om du vill slutföra installationen av Avast:

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
1
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Spara Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Installera genom att öppna Avast-filen
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Starta installationsfilen för Avast
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på den nedladdade filen i det nedre vänstra hörnet av webbläsaren.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Klicka på Spara fil när du ombes göra det. Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen.
Välj Spara fil när du ombeds göra det och klicka sedan på OK.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och klicka på den nedladdade filen.
Gå till mappen Hämtade filer och dubbelklicka på den nedladdade filen.
2
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Installera genom att öppna Avast-filen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Bekräfta installationen
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Gå till Hämtade filer i det övre högra hörnet för att öppna konfigurationsfilen och godkänn installationen.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Ja i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
Klicka på Tillåt i systemmeddelandet för att godkänna att installationen av Avast påbörjas.
3
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Följ instruktionerna för installationen
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på knappen i installationsfönstret för att påbörja installationen.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast