Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

Beteendeskydd

Vår patenterade beteendeskyddsteknik, finns i alla Avast Business Antivirus-nivåer, spelar en avgörande roll för våra fyra skyddsfunktioner, för webb-, fil-, e-post- och beteendeskydd. Beteendeskydd har utformats för att detektera och stoppa misstänkt beteende i datorer som kan tyda på djupt rotad skadlig kod och datorinfektioner.

Övervakar ovanligt beteende i realtid
Analyserar beteendet i alla datorprocesser, åtkomst till filsystem och register samt intrakommunikationen i realtid avseende ovanlig aktivitet.
Blockerar snabbt all misstänkt aktivitet
Detekterar och stoppar skadlig kod, baserat på beteendet i jämförelse med andra kända hot, från att köras inuti datorer och kompromettera nätverk.
Detekterar utpressningstrojaner och andra dagnollhot
Detekterar dagnollhot och är särskilt kraftfullt mot nya strängar av utpressningstrojaner. Även om enskilda utpressningstrojaner utvecklas och omvandlas snabbt uppvisar de ett visst beteende som Beteendeskydd kan detektera och stoppa.

Den konkurrensmässiga fördelen

Beteendeskydd har fått ett patent för sin tidiga innovation. Det lanserades vid en tidpunkt då större delen av hotanalyser baserades på statiska filattribut snarare än att undersöka egenskaper baserat på beteendet hos datorprocesser samt åtkomst till filsystem och register. Beteendeskydd var även kritiskt för att hjälpa vårt Avast Threat Lab att detektera och stoppa WannaCry-utpressningstrojanen för över en miljon kunder i 150 länder.

Låt oss ta en närmare titt på Beteendeskydd.

Låt oss ta en närmare titt på Beteendeskydd.

Beteendeskydd letar efter misstänkt beteende i processer, filer och program som är installerade och körs på datorer, och övervakar dem kontinuerligt i realtid. Detta inbegriper all onormal aktivitet för processer och program på en dator – detta kan till exempel vara ett lösenordsinsamlingsprogram som försöker installeras och sedan registrera tangentbordstryckningar, en PDF-fil som försöker ladda ned något från nätet eller till och med en miniräknarapp som försöker ta bort bilder. Det är utformat för att detektera och stoppa skadlig kod eller infektioner som kan vara djupt rotade i en dator och förbereda skadlig kod för att köras.

Hur fungerar Beteendeskydd?

Den patenterade tekniken i Beteendeskydd fungerar i samband med Avasts molnintelligens i realtid för att detektera egenskaper som liknar andra kända hot. Hot, ofta i form av skadlig kod, försöker spara och köra något på en lokal enhet för att inhämta information. Om till exempel ett hot försöker installera ett JavaScript på en dator kommer Beteendeskydd att stoppa detta genom att först undersöka dess avsikt. Därefter kommer det att blockeras, även om hotet ännu inte finns med i databasen över virusdefinitioner.

Hur fungerar sandlådan?

Sandlådan kan användas när som helst i alla situationer för att undersöka en fil eller en bit kod på ett säkert sätt, samtidigt som den hålls isolerad från datorn och företagsnätverket.

Vad händer om Beteendeskydd hittar misstänkt beteende?

Om Beteendeskydd upptäcker ovanligt beteende kommer det att blockera åtgärden. När åtgärden har blockerats rapporterar Beteendeskydd beteendet till användaren och till vårt Avast Threat Lab för analys.

Vad är skillnaden mellan vårt Beteendeskydd och CyberCapture-tekniken?

CyberCapture är utformat för att stänga inne okända hot innan de exekveras, medan Beteendeskydd är utformat för att aktivt övervaka hur en dator beter sig för att detektera och stoppa befintlig skadlig kod som kan vara djupt rotad i datorn.

Vad är det som utmärker Beteendeskydd?

Beteendeskydd har patenterats för sin innovativa detektering. Det detekterar inte bara skadlig kod innan den körs på en dator, utan dessutom kan tekniken även avslöja okända bitar av skadlig kod – utpressningstrojaner och andra dagnollattacker – genom att undersöka kodens beteende innan den körs. Sedan blockeras och stoppas hotet.

Avast hotdetektering i full gång

Våra hundratals miljoner användare tillhandahåller en ständig ström av data som hjälper oss att snabbt identifiera och förstöra alla hot – och förutse framtida hot. Vår enorma molnbaserade maskininlärningsmotor utvecklas och lär sig dag och natt och gör våra lösningar smartare, snabbare och kraftfullare varje sekund.

  • 1,5 miljarder attacker med sabotageprogram blockeras varje månad
  • 300 miljoner nya filer kontrolleras varje månad
  • 200 miljarder webbadresser kontrolleras varje månad
  • 30 miljoner körbara filer analyseras
  • 500 miljoner besök på skadliga webbplatser blockeras
  • 128 miljoner attacker från utpressningstrojaner blockerades förra året

Vanliga frågor om Beteendeskydd – datablad

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den hämtade filen nedan och följa instruktionerna.

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast