Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Är du inte säker på vilken lösning som är bäst för ditt företag?
Datablad

CyberCapture

Vår egen molnbaserade CyberCapture-teknik, som finns på alla Avast Business Antivirus-nivåer, upptäcker förvandlade, ännu okända filer i realtid och skyddar dig mot nollsekundsattacker. CyberCapture ger en konkurrenskraftig fördel mot hot och ett frontlinjeförsvar mot dagnollattacker.

Stoppar nollsekundsattacker
Serverpolymorfism, där en skadlig kod riktar in sig på en enskild användare innan koden omvandlas till ett nytt prov och angriper nästa användare, möjliggör snabba cyberattacker med maximalt antal offer. Dessa nollsekundsattacker, som är svåra att förhindra med konventionella skyddsmetoder, stoppas av CyberCapture.
Identifierar, isolerar, analyserar och skyddar mot skadlig kod
När vi utvecklade CyberCapture fokuserade vi på att förkorta tiden mellan upptäckt av skadlig kod och implementeringen av en detektering. CyberCapture identifierar, isolerar och avgör snabbt huruvida okända filer är potentiellt skadliga och analyserar dem sedan i molnet i realtid.
Upptäcker Locky och andra varianter av utpressningstrojaner
Vi använde först CyberCapture för att detektera utpressningstrojanen Locky, en form av skadlig kod som skickas med e-post med en Microsoft Word-bilaga som innehåller skadliga makron. CyberCapture fångar in skadlig kod i denna form, liksom andra typer av hot, tidigt och automatiskt.

Den konkurrensmässiga fördelen

CyberCapture utmärker sig genom variationen, typen och volymen av ny skadlig kod som den kontinuerligt kan identifiera. Den samlar hela tiden in information om nya virus och analyserar över 10 000 nya filer varje dag för att skydda verksamheter och deras slutanvändare mot de senaste hoten.

Det innebär att det fortsätter att förbättras på ett organiskt sätt i takt med att det används och fortsätter att uppvisa ökad prestanda.

Vi tar en närmare titt på CyberCapture.

Vad är CyberCapture?

CyberCapture är en molnbaserad smart filskannerfunktion i Avast Business Antivirus-produkter. Den detekterar och analyserar ovanliga, misstänkta filer. Om du försöker köra en misstänkt fil låser CyberCapture filen från datorn och skickar den till vårt Avast Threat Lab där den analyseras i en säker, virtuell miljö.

Under vilka omständigheter utlöses CyberCapture?

CyberCapture utlöses när du kör eller hämtar misstänkta filer från internet som CyberCapture inte har stött på tidigare.

Hur fungerar CyberCapture?

CyberCapture fångar in alla filer med låg förekomst eller lågt rykte – filer som ännu inte setts av användare – för djupare analys i en säker molnmiljö.

Om en användare laddar ned en misstänkt fil från internet som enligt vår Avast-hotdatabas inte har setts tidigare av andra användare kommer den att sättas i en isolerad miljö där den kan observeras samtidigt som beteendedata samlas in. Innan användaren kan köra den misstänkta filen låser CyberCapture filen från datorn och skickar den till vårt Avast Threat Lab för analys.

Hur analyseras misstänkta filer?

Istället för att låta allt hänga på de senaste virusdefinitionsuppdateringarna isolerar CyberCapture misstänkta filer i en säker miljö och etablerar automatiskt en tvåvägskommunikationskanal mellan användaren och vårt Avast Threat Lab för analys. Filer laddas upp via en krypterad anslutning av integritetsskäl och för att säkerställa att hackare inte kan komma åt filerna.

För att analysera och dissekera filen fullständigt avlägsnar vi koden och den falska information från programmeraren av den skadliga koden för att observera kommandona på binärnivå inuti den skadliga koden och på så sätt kunna förstå instruktionerna som döljer sig i den.

Vad händer efter den ursprungliga analysen?

Analysprocessen tar vanligtvis 5–10 minuter. I vissa fall är det inte möjligt för våra detekteringsmotorer att fatta ett pålitligt beslut om filerna, och våra erfarna Avast Threat Lab-analytiker kommer att analysera filen manuellt. Om manuell testning krävs kan det ta upp till två timmar.

Under tiden är filen fortfarande ”infångad” och kan inte vålla någon skada. När analysen är klar meddelas användaren om resultatet och filen kommer antingen att sättas i karantän eller bedömas som säker och frigöras från sin fångenskap och tillåtas att köras.

Avast-hotskydd i praktiken

Våra hundratals miljoner aktiva användare tillhandahåller en ständig ström av data som hjälper oss att snabbt identifiera och förstöra alla hot – och förutse framtida hot. Vår enorma molnbaserade maskininlärningsmotor utvecklas och lär sig dag och natt och gör våra lösningar smartare, snabbare och kraftfullare varje sekund.

  • 1,5 miljarder attacker med skadlig kod blockeras varje månad
  • 300 miljoner nya filer kontrolleras varje månad
  • 200 miljarder webbadresser kontrolleras varje månad
  • 30 miljoner körbara filer analyseras
  • 500 miljoner besök på skadliga webbplatser blockeras
  • 128 miljoner attacker från utpressningstrojaner blockerades förra året

Datablad för vanliga frågor om CyberCapture

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den hämtade filen nedan och följa instruktionerna.

Initierar nedladdning …
Obs! Om nedladdningen inte påbörjades automatiskt, klicka här.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast