We support browsers, not dinosaurs. Please update your browser if you want to see the content of this webpage correctly.

CloudCare Demo på begäran

Lär dig att övervaka hot och ge snabb support i realtid från CloudCares säkerhetsportal.

Upptäck hur du kan utnyttja vår molnbaserade plattform för att ge dina kunder skydd med flera lager utan att överbelasta din verksamhet eller din värdefulla tid.

I den här demon visas hur du kan hantera och använda:

CloudCare kontrollpanel

Antivirus

Centrify identitetstjänst

Innehållsfiltrering

Online-säkerhetskopiering

E-postsäkerhet

Premium Remote Control

Rapportering

*Obs! Demon finns för närvarande bara tillgänglig på engelska.

Titta på demon